ПОРЯДОК зміни цільового призначення земель, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб

ПОРЯДОК зміни цільового призначення земель, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб 

1. Цей Порядок визначає механізм щодо зміни цільового
призначення земельної ділянки, яка перебуває у власності
громадянина або юридичної особи.
2. Зміна цільового призначення земельної ділянки проводиться
за поданням заяви (клопотання) її власника до сільської, селищної,
міської ради, якщо земельна ділянка розташована в межах населеного
пункту, або районної держадміністрації, якщо земельна ділянка
розташована за межами населеного пункту.
До заяви (клопотання) додаються:
а) копія державного акта на право власності на земельну
ділянку;
б) для громадянина - власника земельної ділянки - копія
паспорта (серія, номер паспорта, коли і ким виданий та місце
проживання), для юридичної особи - власника земельної ділянки -
копія статуту (положення) та копія свідоцтва про державну
реєстрацію юридичної особи;
в) документи щодо встановлених обмежень (обтяжень) та
земельних сервітутів на використання земельної ділянки;
г) обгрунтування необхідності зміни цільового призначення
земельної ділянки із зазначенням її розміру.
3. Сільська, селищна, міська рада або районна
держадміністрація розглядає заяву (клопотання) і в разі згоди на
зміну цільового призначення земельної ділянки дає дозвіл на
підготовку проекту її відведення:
складання проекту відведення земельної ділянки, якщо зміні
цільового призначення підлягає її частина;
перепогодження проекту відведення земельної ділянки з
відповідними органами виконавчої влади, якщо зміні цільового
призначення підлягає вся земельна ділянка.
4. Проект відведення земельної ділянки, цільове призначення
якої змінюється, складається державною або іншою землевпорядною
організацією на замовлення власника земельної ділянки.
5. Умови і термін складання проекту відведення земельної
ділянки визначаються договором, укладеним замовником з виконавцем
робіт.
6. Проект відведення земельної ділянки погоджується або
перепогоджується з органом земельних ресурсів, природоохоронним і
санітарно-епідеміологічним органами, органом містобудування і
архітектури та охорони культурної спадщини, а також підлягає
державній землевпорядній експертизі, після якої замовник подає
проектні матеріали відповідно до сільської, селищної, міської ради
або до районної держадміністрації для прийняття рішення.
7. Сільська, селищна, міська рада розглядає проектні
матеріали та приймає рішення про зміну цільового призначення
земельної ділянки, яка розташована в межах населеного пункту (крім
земель, визначених пунктом 11 цього Порядку).
8. Районна держадміністрація розглядає подані проектні
матеріали та приймає рішення про зміну цільового призначення
земельної ділянки, яка знаходиться за межами населеного пункту,
якщо така зміна пов\'язана з наступним використанням цієї ділянки
для сільськогосподарських потреб, ведення лісового і водного
господарства, будівництва об\'єктів, призначених для обслуговування
членів територіальних громад району (шкіл, лікарень, підприємств
торгівлі тощо).
9. Якщо зміна цільового призначення земельної ділянки, яка
розташована за межами населеного пункту, передбачає використання
ділянок для інших потреб, ніж визначених пунктом 8 цього Порядку,
районна держадміністрація розглядає проектні матеріали, готує свій
висновок з цього питання і подає його разом з матеріалами до Ради
міністрів Автономної Республіки Крим, обласної держадміністрації.
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна
держадміністрація розглядає матеріали та приймає рішення про зміну
цільового призначення земельної ділянки (крім земель, визначених
пунктом 10 цього Порядку).
10. Якщо зміна цільового призначення стосується земельних
ділянок - ріллі, багаторічних насаджень для
несільськогосподарських потреб, лісів першої групи площею понад
10 гектарів, а також земельних ділянок природоохоронного,
оздоровчого, рекреаційного призначення та особливо цінних земель,
що проводиться за рішенням Кабінету Міністрів України, районна
держадміністрація подає проектні матеріали разом із своїм
висновком до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної
держадміністрації.
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна
держадміністрація розглядає подані проектні матеріали і готує свій
висновок для подання Кабінету Міністрів України для прийняття
відповідного рішення.
11. Зміна цільового призначення особливо цінних земель,
розташованих у межах населеного пункту, проводиться після
погодження з Верховною Радою України за рішенням сільської,
селищної, міської ради. Проектні матеріали на погодження до
Верховної Ради України подаються Верховною Радою Автономної
Республіки Крим, обласною, Київською і Севастопольською міською
радою.
Зміна цільового призначення особливо цінних земель,
розташованих за межами населеного пункту, проводиться після
погодження з Верховною Радою України за рішенням Кабінету
Міністрів України. Проектні матеріали на погодження до Верховної
Ради України подаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим,
обласною держадміністрацією.
12. Рішення сільської, селищної, міської ради або
відповідного органу виконавчої влади про зміну цільового
призначення земельної ділянки є підставою для оформлення
громадянину або юридичній особі державного акта на право власності
на земельну ділянку із зміненим цільовим призначенням.
13. У разі прийняття рішення про відмову у зміні цільового
призначення земельної ділянки сільська, селищна, міська рада або
відповідний орган виконавчої влади протягом 15 днів письмово
повідомляє про це її власника з обгрунтуванням причини відмови.
14. У разі незгоди власника земельної ділянки з рішенням
сільської, селищної, міської ради або органу виконавчої влади про
відмову у зміні її цільового призначення спір вирішується в
судовому порядку.

Без категорії

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code