Землі підприємства

Землі підприємства
1. Земля може належати підприємству на праві колективної власності, а також може бути надана у постійне або тимчасове користування, в тому числі на умовах оренди.
Право власності або право постійного користування землею посвідчується державними актами, а право тимчасового користування землею, в тому числі на умовах оренди, оформляється договором.
( Пункт 1 статті 10 в редакції Закону N 3180-12 від 05.05.93 )
2. Право підприємства на земельну ділянку зберігається при входженні його до складу агропромислових об\’єднань, комбінатів, агрофірм та інших формувань.
3. Право підприємства на земельну ділянку або її частину може бути припинено в порядку і на підставах, встановлених Земельним кодексом України.
4. Члену підприємства, який побажав вийти з його складу для організації фермерського господарства, земельна ділянка надається із земель запасу, а в разі їх відсутності – із земель підприємства, придатних для сільськогосподарського виробництва, в частині, що припадає на одного члена колективу.
( Частина четверта статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2454-IV від 03.03.2005 )
5. При банкрутстві підприємства землі загального користування (внутрігосподарські шляхи, полезахисні лісосмуги та інші грунтозахисні насадження, гідротехнічні споруди тощо) передаються у відання відповідних місцевих Рад народних депутатів.
Звернення стягнення на земельну ділянку за претензіями кредиторів може бути здійснено за рішенням суду лише у разі відсутності у боржника іншого майна, на яке може бути звернуто стягнення.
( Абзац другий пункту 5 статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом N 762-IV від 15.05.2003 )( Пункт 5 статті 10 в редакції Закону N 3180-12 від 05.05.93 )
Стаття 11. Права власників земельних ділянок і землекористувачів
Власники земельних ділянок і землекористувачі мають право:
самостійно господарювати на землі;
власності на вироблену сільськогосподарську продукцію і доходи від її реалізації;
використовувати у встановленому порядку для потреб господарства наявні на земельній ділянці загальнопоширені корисні копалини, торф, лісові угіддя, водні об\’єкти, а також експлуатувати інші корисні властивості землі;
зводити житлові, виробничі, культурно-побутові та інші будівлі і споруди за погодженням з сільською, селищною, міською Радою народних депутатів. Зведення на орендованій земельній ділянці приміщень виробничого і невиробничого призначення, у тому числі житла, орендарі погоджують з сільською, селищною, міською, районною Радою народних депутатів, іншим орендодавцем;
власності на посіви і посадки сільськогосподарських культур і насаджень;
одержати від нового власника землі, землекористувача або місцевої Ради народних депутатів компенсацію за підвищення родючості грунтів у разі вилучення чи добровільної відмови від земельної ділянки.
Власники землі мають право надавати належну їм земельну ділянку або її частину у тимчасове користування, в тому числі на умовах оренди, у випадках і в порядку, передбачених земельним законодавством.
( Стаття 11 в редакції Закону N 3180-12 від 05.05.93 )
Стаття 12. Обов\’язки власників земельних ділянок і землекористувачів
Власники земельних ділянок і землекористувачі зобов\’язані:
забезпечувати використання землі відповідно до цільового призначення та умов її надання;
ефективно використовувати землю відповідно до проекту внутрігосподарського землеустрою, підвищувати родючість грунтів, застосовувати природоохоронні технології виробництва, не допускати погіршення екологічної обстановки на території в результаті своєї господарської діяльності;
здійснювати комплекс заходів щодо охорони земель, передбачених статтею 84 Земельного кодексу України;
своєчасно вносити земельний податок або орендну плату за землю;
не порушувати права власників інших земельних ділянок і землекористувачів, у тому числі орендарів;
зберігати геодезичні знаки, протиерозійні споруди, мережі зрошувальних і осушувальних систем;
дотримувати режиму санітарних зон і територій, що особливо охороняються;
додержувати правил добросусідства;
дозволяти власникам і користувачам земельних ділянок прохід до доріг загального користування, а також для спорудження або ремонту межових знаків та споруд;
не чинити перешкод у проведенні до суміжної земельної ділянки необхідних комунікацій;
вживати заходів до недопущення можливості стоку дощових і стічних вод, проникнення отрутохімікатів та мінеральних добрив на суміжну земельну ділянку.

Без категорії

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code