Організація розроблення та затвердження

Організація розроблення та затвердження
             містобудівної документації з урахуванням
          державних, громадських та приватних інтересів
             під час планування та забудови території
 
                        Загальні положення
 
     2.1. На    регіональному    (обласному,    районному)   рівні
розробляються такі види містобудівної документації:
     схема планування території області та її частин;
     схеми планування районів.
 
     2.2. На місцевому рівні розробляються:
     схеми планування територій сільських/селищних рад;
     генеральні плани населених пунктів;
     детальні плани територій;
     проекти забудови територій;
     схеми/плани червоних ліній;
     проекти розподілу територій;
     містобудівні обґрунтування;
     інша містобудівна документація.
 
     2.3. Фінансування   робіт   з   планування    території    на
регіональному та місцевому рівнях здійснюється за рахунок:
     коштів відповідних місцевих бюджетів;
     консолідованих коштів            бюджетів           декількох
адміністративно-територіальних одиниць;
     інших джерел, не заборонених законом.
 
     2.4. Для системної реалізації державної регіональної політики
в   Київській   області,   динамічного   збалансованого   розвитку
територій,  гармонійного узгодження та ефективної взаємодії влади,
бізнесу та громадськості,  а також відповідно до  вимог  постанови
КМУ  від  29.08.2002  N  1291  (  1291-2002-п  ) \”Про забезпечення
реалізації  Закону  України  \”Про  Генеральну   схему   планування
території України\”,  Київська обласна рада та Київська ОДА повинна
мати повний комплекс проектної документації на територію  області.
З цією метою містобудівні роботи потрібно виконувати в комплексі з
топогеодезичними роботами,  роботами із земельної  інвентаризації,
із  створення  містобудівного  кадастру  та  ведення інформаційної
системи  в  Київській  ОДА.  В  зв\’язку  з  цим   при   визначенні
кошторисної вартості містобудівних робіт замовникам та розробникам
цих  робіт  рекомендується  застосовувати  розцінки,  наведені   в
додатку 1.
 
        Організація розроблення містобудівної документації
 
     2.5. Рішення   про   розроблення  містобудівної  документації
приймають (на  підставі  обґрунтувань,  підготовлених  відповідним
органом  містобудування  та  архітектури)  Київська  обласна рада,
районні ради, сільські, селищні, міські ради.
     Зразок рішення   сільської   (селищної,   міської)  ради  про
розроблення (коригування) містобудівної  документації  наведено  у
додатку 2 до цих Правил.
 
     2.6. Замовником  містобудівної  документації  виступає  орган
державної влади або орган місцевого самоврядування.
     Як правило, функції замовника виконують:
     – для схеми планування території області –  Київська  обласна
державна адміністрація,
     – для схеми планування території району – відповідна  районна
державна адміністрація,
     – для  схем  планування   території   на   місцевому   рівні,
генеральних планів населених пунктів та детальних планів територій
– виконком сільської (селищної,  міської) ради або  (якщо  він  за
рішенням  відповідної територіальної громади або сільської ради не
створювався) сільський голова.
     Орган державної  влади  та  місцевого  самоврядування  вищого
рівня може  виступати  замовником  містобудівної  документації  на
територію нижчого рівня.
 
     2.7. Рішення   про  розроблення  схеми  планування  території
кількох   адміністративно-територіальних    одиниць    приймається
спільним рішенням відповідних рад.
 
     2.8. Організація   розроблення   (коригування)  містобудівної
документації здійснюється замовником.
 
     2.9. Після   прийняття   відповідною   радою   рішення    про
розроблення містобудівної документації замовник протягом:
     – двох місяців (для  схем  планування  території  області  та
районів),
     – двох тижнів (для схем  планування  територій  на  місцевому
рівні,  генеральних  планів  населених  пунктів,  детальних планів
території, місцевих правил забудови)
     оприлюднює через  засоби  масової  інформації  інформацію про
початок робіт, а також про форми, місце і строк подання сільськими
селищними,   міськими  радами,  фізичними  та  юридичними  особами
пропозицій до завдання на розроблення містобудівної документації.
 
     2.10. Протягом  двох  місяців  після  прийняття  рішень   про
розроблення містобудівної документації замовник:
     – організує розроблення містобудівної документації  (визначає
виконавця   розроблення   містобудівної  документації,  укладає  з
виконавцем  договір  на  розроблення  містобудівної   документації
тощо);
     – складає  разом  з  виконавцем  та  затверджує  завдання  на
проектування згідно з Державними будівельними нормами;
     – забезпечує  одержання   виконавцем   вихідних   даних   для
проектування, перелік яких міститься в завданні на проектування.
 
     2.11. Виконавцем  розроблення  містобудівної документації має
бути проектна організація,  інша юридична особа,  яка має ліцензію
на   виконання   відповідних   робіт,   що  видається  в  порядку,
встановленому  законодавством.  Коригування,  внесення   змін   та
доповнень  до  конкретного  виду  містобудівної  документації  для
населеного  пункту,  як  правило,   виконується   організацією   –
розробником  цієї  документації,  а  у  випадку  розроблення іншою
організацією – погоджується із зазначеною організацією.
 
     2.12. Завдання   на    проектування    перед    затвердженням
погоджується:
     – для  схеми  планування  території  області   –   спеціально
уповноваженим   центральним  органом  виконавчої  влади  з  питань
містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства;
     – для   схеми   планування   території  району  –  спеціально
уповноваженим  органом  з  питань  містобудування  та  архітектури
Київської ОДА;
     – для  схем  планування   територій   на   місцевому   рівні,
генеральних   планів  населених  пунктів  та  іншої  містобудівної
документації – місцевим органом містобудування та  архітектури  та
спеціально   уповноваженим  органом  з  питань  містобудування  та
архітектури Київської ОДА.
     Необхідність погодження   завдання  з  іншими  уповноваженими
органами   державної   влади   визначається    місцевим    органом
містобудування та архітектури.
 
     2.13. Загальний термін погодження та затвердження завдання на
проектування не повинен перевищувати:
     – для  схеми  планування  території  області – 30 календарних
днів;
     – для  схеми  планування  території  району  – 15 календарних
днів;
     – для   схем   планування   територій   на  місцевому  рівні,
генеральних  планів  населених  пунктів  та  іншої   містобудівної
документації – 10 календарних днів.

Без категорії

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code