Суб\’єкти інвестиційної діяльності

Суб\’єкти інвестиційної діяльності 
1. Суб\’єктами (інвесторами і учасниками) інвестиційної діяльності можуть бути громадяни і юридичні особи України та іноземних держав, а також держави. 
[У частині першій статті 5 деякі слова виключено згідно із Законом України N 1955-XII від 10.12.91 р.]
2. Інвестори – суб\’єкти інвестиційної діяльності, які приймають рішення про вкладення власних, позичкових і залучених майнових та інтелектуальних цінностей в об\’єкти інвестування. 
Інвестори можуть виступати в ролі вкладників, кредиторів, покупців, а також виконувати функції будь-якого учасника інвестиційної діяльності. 
3. Учасниками інвестиційної діяльності можуть бути громадяни та юридичні особи України, інших держав, які забезпечують реалізацію інвестицій як виконавці замовлень або на підставі доручення інвестора. 
Стаття 6. Законодавство про інвестиційну діяльність 
Відносини, що виникають при здійсненні інвестиційної діяльності на Україні, регулюються цим Законом, іншими законодавчими актами України. 
Інвестиційна діяльність суб\’єктів України за її межами регулюється законодавством іноземними державами, на території яких ця діяльність здійснюється, відповідними договорами України, а також спеціальним законодавством України. 
[У частині другій статті 6 деякі слова виключено згідно із Законом України N 1955-XII від 10.12.91 р.]
Особливості здійснення інвестиційної діяльності на території України суб\’єктами інвестиційної діяльності, розташованими за межами України, а також цих суб\’єктів і суб\’єктів України в зонах вільного підприємництва на Україні визначаються спеціальним законодавством України. 
II. ЗДІЙСНЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Стаття 7. Права суб\’єктів інвестиційної діяльності 
1. Всі суб\’єкти інвестиційної діяльності незалежно від форм власності та господарювання мають рівні права щодо здійснення інвестиційної діяльності, якщо інше не передбачено законодавчими актами України. 
Розміщення інвестицій у будь-яких об\’єктах крім тих, інвестування в які заборонено або обмежено цим Законом, іншими актами законодавства України, визнається невід\’ємним правом інвестора і охороняється законом. 
2. Інвестор самостійно визначає цілі, напрямки, види й обсяги інвестицій, залучає для їх реалізації на договірній основі будь-яких учасників інвестиційної діяльності, у тому числі шляхом організації конкурсів і торгів. 
3. За рішенням інвестора права володіння, користування і розпорядження інвестиціями, а також результатами їх здійснення можуть бути передані іншим громадянам та юридичним особам у порядку, встановленому законом. Взаємовідносини при такій передачі прав регулюються ними самостійно на основі договорів. 
4. Для інвестування можуть бути залучені фінансові кошти у вигляді кредитів, випуску в установленому законодавством порядку цінних паперів і позик. 
Майно інвестора може бути використано ним для забезпечення його зобов\’язань. У заставу приймається тільки таке майно, яке перебуває у власності позичальника або належить йому на праві повного господарського відання, якщо інше не передбачено законодавчими актами України. Заставлене майно при порушенні заставних зобов\’язань може бути реалізовано відповідно до чинного законодавства. 
5. Інвестор має право володіти, користуватися і розпоряджатися об\’єктами та результатами інвестицій, включаючи реінвестиції та торговельні операції на території України, відповідно до законодавчих актів України. 
Для державних підприємств, що виступають інвесторами за межами України та яким відкрито іпотечний кредит, встановлюється гарантія по цих інвестиціях з боку держави. 
[Абзац третій частини п’ятої статті 7 виключено згідно із Законом України N 1955-XII від 10.12.91 р.]
6. Інвестор має право на придбання необхідного йому майна у громадян і юридичних осіб безпосередньо або через посередників за цінами і на умовах, що визначаються за домовленістю сторін, якщо це не суперечить законодавству України, без обмеження за обсягом і номенклатурою. 

Без категорії

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code