ПОРЯДОК ведення єдиного реєстру отриманих повідомлень про початок виконання підготовчих і будівельних робіт

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
регіонального розвитку, 
будівництва 
та житлово-комунального 
господарства України 
24.06.2011 № 92
Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
19 липня 2011 р. 
за № 885/19623
ПОРЯДОК 
ведення єдиного реєстру отриманих повідомлень про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, виданих дозволів на виконання будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про готовність об\’єкта до експлуатації та виданих сертифікатів, повернених декларацій та відмов у видачі таких дозволів і сертифікатів
1. Цей Порядок визначає механізм ведення єдиного реєстру отриманих повідомлень про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, виданих дозволів на виконання будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про готовність об`єкта до експлуатації та виданих сертифікатів, повернених декларацій та відмов у видачі таких дозволів і сертифікатів (далі – єдиний реєстр) як єдиної комп\’ютерної бази даних.
Єдиний реєстр ведеться з дотриманням вимог законодавства про захист персональних даних.
{Абзац третій пункту 1 виключено на підставі Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 178 від 25.06.2014}
2. Єдиний реєстр ведеться з метою забезпечення:
обліку повідомлень про початок виконання підготовчих і будівельних робіт;
обліку декларацій про початок виконання підготовчих і будівельних робіт;
обліку дозволів на виконання будівельних робіт та відмов у їх видачі;
обліку анульованих дозволів;
{Абзац шостий пункту 2 виключено на підставі Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 178 від 25.06.2014}
обліку декларацій про готовність об`єкта до експлуатації;
обліку сертифікатів та відмов у їх видачі;
відкритості, доступності інформації про видані та зареєстровані повідомлення, декларації, дозволи, сертифікати та відмови у їх видачі.
3. Ведення єдиного реєстру, функціонування і супроводження програмного забезпечення реєстру, збереження та захист бази даних реєстру, забезпечення доступу до нього територіальних органів Держархбудінспекції України здійснює Державна архітектурно-будівельна інспекція України.
4. Формування та внесення даних до єдиного реєстру покладаються на уповноважених наказом Державної архітектурно-будівельної інспекції України її посадових осіб та посадових осіб її територіальних органів (далі – уповноважені особи).
5. Формування даних для внесення до єдиного реєстру відбувається на підставі інформації, поданої замовниками будівництва.
6. Єдиний реєстр ведеться українською мовою в електронній формі.
7. Підставою для внесення Державною архітектурно-будівельною інспекцією України відомостей до єдиного реєстру є отримання нею повідомлення про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт (далі – повідомлення), реєстрація декларації про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт або про готовність об`єкта до експлуатації (далі – декларація), видача дозволу на виконання будівельних робіт (далі – дозвіл), видача сертифіката, повернення на доопрацювання декларацій та надання відмови у видачі дозволів чи сертифікатів.
8. У єдиний реєстр вносяться відомості про:
а) назву, дату та номер повідомлення, декларації, дозволу, сертифіката, повернення на доопрацювання декларацій та надання відмови у видачі дозволів чи сертифікатів;
б) найменування та адресу об\’єкта будівництва;
в) замовника:
для юридичних осіб – найменування, місцезнаходження та код згідно з ЄДРПОУ, номер телефону;
для фізичних осіб – прізвище, ім\’я та по батькові, серія і номер паспорта, місце проживання;
г) Державну архітектурно-будівельну інспекцію України або її територіальний орган, які внесли відповідні дані до єдиного реєстру;
ґ) підрядну, проектну організацію (за наявності) (найменування, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, серія та номер ліцензії (за наявності));
д) авторський і технічний нагляд (прізвище, ім’я та по батькові особи, яка його здійснює, серія та номер кваліфікаційного сертифіката);
е) документ, що підтверджує право власності чи користування земельною ділянкою (назва, дати реєстрації та видачі, орган, що видав документ).
9. Доступ користувачів до даних єдиного реєстру здійснюється безоплатно через офіційний веб-сайт Державної архітектурно-будівельної інспекції України.
10. Уповноважені особи мають печатку, на якій зазначаються прізвище, ім’я та по батькові особи, а також найменування структурного підрозділу Державної архітектурно-будівельної інспекції України чи її територіального органу.
11. Уповноважені особи здійснюють перевірку повноти даних у поданих замовником деклараціях з дотриманням вимог пункту 20 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об\’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 461, пункту 9 Порядку виконання підготовчих робіт та пункту 10 Порядку виконання будівельних робіт, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466, та за її наявності вносять дані до єдиного реєстру, а за її відсутності повертають їх замовнику на доопрацювання, про що вносять дані до єдиного реєстру. За фактом реєстрації уповноважені особи здійснюють оформлення та підписання відповідних повідомлень та декларацій.
12. Уповноважені особи на підставі прийнятого рішення про видачу чи відмову у видачі дозволів на виконання будівельних робіт чи сертифікатів здійснюють оформлення та підписання дозволів на виконання будівельних робіт, сертифікатів, відмов у їх видачі, про що вносять дані до єдиного реєстру.
13. У разі подання замовником за результатами виявлення помилки достовірних даних щодо інформації, яка потребує змін у повідомленні чи декларації, уповноважені особи здійснюють розгляд повідомлення чи декларації, у яких враховано зміни, відповідно до пункту 11 цього Порядку.
14. У випадку прийняття наказу Державної архітектурно-будівельної інспекції України чи її територіального органу про скасування реєстрації повідомлень чи декларацій або прийняття рішення суду про скасування реєстрації повідомлення чи декларації уповноважені особи виключають дані про їх реєстрацію з єдиного реєстру.
15. Уповноважені особи на підставі вмотивованих запитів органів державної влади та місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб здійснюють надання інформаційної довідки про внесення відповідних даних до єдиного реєстру чи їх відсутність у ньому.

Без категорії

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code