Права та обов\’язки споживача

Права та обов\’язки споживача
 
     29. Споживач має право на:
 
     1) зменшення розміру плати у разі:
 
     надання послуг не в повному обсязі, зниження їх якості, зокрема відхилення їх кількісних та/або якісних показників від затверджених нормативів (норм) споживання;
 
     тимчасової відсутності споживача та/або членів його сім\’ї на підставі письмової заяви споживача та офіційного документа, що підтверджує його/їх відсутність (довідка з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, проходження військової служби, відбування покарання).
 
     2) усунення виконавцем виявлених недоліків у наданні послуг;
 
     3) несплату вартості послуг за період тимчасової відсутності споживача і членів його сім\’ї (у разі відключення виконавцем холодної та гарячої води і опломбування запірних вентилів у квартирі (будинку садибного типу) та відновлення надання послуг шляхом зняття пломб за свій рахунок протягом доби згідно з письмовою заявою;
 
     4) перевірку кількісних і якісних показників надання послуг (якість і тиск води, температура гарячої води, температура повітря у приміщеннях тощо) у порядку, встановленому цими Правилами; { Підпункт 4 пункту 29 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 933 ( 933-2009-п ) від 03.09.2009 }
 
     5) установлення квартирних засобів обліку та взяття їх на абонентський облік;
 
     6) періодичну повірку, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) квартирних засобів обліку;
 
     7) ознайомлення з нормативно-правовими актами у сфері житлово-комунальних послуг;
 
     8) внесення за погодженням з виконавцем у договір змін, що впливають на розмір плати за послуги;
 
     9) звільнення від плати за послуги у разі їх ненадання та отримання компенсації за перевищення строків проведення аварійно-відбудовних робіт;
 
     10) відшкодування збитків, завданих його майну та/або приміщенню, шкоди, заподіяної його життю чи здоров\’ю внаслідок неналежного надання або ненадання послуг.
 
     Споживач має також інші права відповідно до законодавства.
 
     30. Споживач зобов\’язаний:
 
     1) оплачувати послуги в установлені договором строки;
 
     2) забезпечувати доступ до мережі, арматури, квартирних засобів обліку, розподільчих систем представника виконавця за наявності в нього відповідного посвідчення:
 
     для ліквідації аварій – цілодобово;
 
     для встановлення і заміни санітарно-технічного та інженерного обладнання, проведення технічного і профілактичного огляду, зняття контрольних показників квартирних засобів обліку – згідно з умовами договору;
 
     3) дотримуватися вимог нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг;
 
     4) забезпечувати цілісність квартирних засобів обліку та не втручатися в їх роботу;
 
     5) у разі несвоєчасного внесення плати за послуги сплачувати пеню у встановлених законом та договором розмірі;
 
     6) виконувати інші обов\’язки відповідно до законодавства.
 
Права та обов\’язки виконавця
 
     31. Виконавець має право:
 
     1) у разі несвоєчасного внесення споживачем платежів за надані послуги нараховувати пеню у розмірі, встановленому законом та договором;
 
     2) вносити за погодженням із споживачем у договір зміни, що впливають на розмір плати за послуги;
 
     3) вимагати від споживача дотримання нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг;
 
     4) доступу, у тому числі несанкціонованого, в приміщення споживача для ліквідації аварій відповідно до встановленого законом порядку.
 
     Виконавець має також інші права відповідно до законодавства.
 
     32. Виконавець зобов\’язаний:
 
     1) своєчасно надавати споживачу послуги в установлених обсягах, належної якості, безпечні для його життя, здоров\’я та які не спричиняють шкоди його майну, відповідно до вимог законодавства та цих Правил;
 
     2) інформувати споживача про адресу та номер телефону диспетчерської, аварійної або аварійно-диспетчерської служби (зазначаються в договорі і рахунках на сплату послуг, розміщуються на дошках оголошень в усіх під\’їздах багатоквартирного будинку, а також на дошках оголошень, розташованих поблизу житлового будинку);
 
     3) надавати споживачеві в установленому законодавством порядку інформацію про перелік послуг, їх вартість, загальну вартість місячного платежу, структуру тарифів, нормативи (норми) споживання, режим надання послуг, їх споживчі властивості, якісні показники надання послуг, граничні строки усунення аварій або інших порушень порядку надання послуг, а також інформацію про ці Правила (зазначається у договорі, а також розміщується на дошці оголошень у приміщенні виконавця);
 
     4) контролювати установлені міжповіркові інтервали, проводити періодичну повірку квартирних засобів обліку, їх обслуговування та ремонт, у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж;
 
     5) проводити два рази на рік перевірку стану внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку із складенням відповідного акта;
 
     6) узгодити із споживачем не пізніше ніж за три робочих дні до проведення планових робіт всередині житлового приміщення час доступу до такого приміщення з наданням йому відповідного письмового повідомлення;
 
     7) повідомляти споживача про плановану перерву в наданні послуг через засоби масової інформації, а також письмово не пізніше ніж за 10 днів до її настання (крім перерви, що настає внаслідок аварії або дії непереборної сили) із зазначенням причини та часу перерви в наданні послуг;
 
     8) відновлювати надання послуг за письмовою заявою споживача шляхом зняття пломб із запірних вентилів у квартирі (будинку садибного типу) протягом доби;
 
     9) забезпечувати за заявою споживача взяття на абонентський облік у тижневий строк квартирних засобів обліку;
 
     10) утримувати внутрішньобудинкові мережі у належному технічному стані, здійснювати їх технічне обслуговування та ремонт;
 
     11) інформувати споживача протягом доби з дня виявлення недоліків у роботі внутрішньобудинкових інженерних систем та/або інженерного обладнання, що розташовані за межами багатоквартирного будинку або житлового будинку (у разі його особистого звернення – невідкладно), про причини та очікувану тривалість зупинення надання послуг або обмеження їх кількості, а також про причини порушення якісних показників надання послуг;
 
     12) усувати аварії та інші порушення порядку надання послуг, а також виконувати заявки споживачів у строк, установлений законодавством та договором;
 
     13) вести облік скарг (заяв, вимог, претензій) споживачів щодо кількості та якості надання послуг, а також облік їх розгляду;
 
     14) зменшувати розмір плати за послуги у разі тимчасової відсутності споживача та/або членів його сім\’ї на підставі його письмової заяви та офіційного документа, що підтверджує його/їх відсутність (довідка з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, проходження військової служби, відбування покарання);
 
     15) звільняти від плати за послуги у разі їх ненадання та виплачувати компенсацію за перевищення строків проведення аварійно-відбудовних робіт;
 
     16) проводити перерахунок розміру плати за надання послуг у разі ненадання їх, надання не в повному обсязі, зниження якості, зокрема відхилення їх кількісних та/або якісних показників від затверджених нормативів (норм) споживання, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України та визначеному договором; 
 
     17) своєчасно проводити за власний рахунок роботи з усунення виявлених несправностей, пов\’язаних з отриманням послуг, що виникли з його вини;
 
     18) відшкодовувати збитки, завдані майну та/або приміщенню споживача та/або членів його сім\’ї, шкоду, заподіяну його життю чи здоров\’ю внаслідок неналежного надання або ненадання послуг, а також моральну шкоду в порядку та розмірі, які визначаються відповідно до законодавства і договору;
 
     19) сплачувати споживачу неустойку (штраф, пеню) у разі ненадання послуг або надання послуг неналежної якості у порядку та у випадках, передбачених законодавством і договором;
 
     19-1) забезпечити проведення оплати послуг з опалення на поточний рахунок із спеціальним режимом використання шляхом зазначення реквізитів такого рахунка в договорі; 
 
     20) виконувати інші обов\’язки відповідно до законодавства.

Без категорії

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code