Про Президента Української РСР

  З  А  К  О  Н 
          УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ 
                  Про Президента Української РСР 
 
 
     Стаття   1.   Відповідно   до   Конституції  Української  РСР 
Президент  Української   Радянської   Соціалістичної 
Республіки є  найвищою  посадовою  особою  Української  держави  і 
главою виконавчої влади.
     Повноваження  Президента   Української    РСР    визначаються 
Конституцією Української РСР. 
     Стаття 2. Президентом Української РСР  може  бути  громадянин 
Української РСР не молодший тридцяти п\’яти років на день виборів.
     Одна й та ж особа не може бути  Президентом  Української  РСР 
більше двох строків підряд.
     Президент Української РСР не може  бути  народним  депутатом, 
займати  будь-яку  посаду  у  державних  органах  і    громадських 
об\’єднаннях, а також в інших організаціях та займатися комерційною 
діяльністю.
     Якщо   особа,   обрана   Президентом   Української   РСР,   є 
народним депутатом, то її депутатські повноваження припиняються  з 
моменту вступу на посаду.
     Порушення   вимог   цієї   статті  призводить   до     втрати 
президентських повноважень, обрана особа не може бути приведена до 
присяги. 
     Стаття 3. Порядок проведення виборів  Президента  Української 
РСР  визначається  Законом \”Про вибори Президента Української РСР\”. 
     Стаття 4. Президент  Української  РСР  вступає  на  посаду  з 
моменту прийняття присяги.
     При вступі на  посаду  Президент  Української  РСР  приносить 
присягу такого змісту:
     \”Урочисто  присягаю  народові    України    при    здійсненні 
повноважень  Президента  Української  Радянської    Соціалістичної 
Республіки  суворо додержувати Конституції і  законів  Української 
РСР, поважати і охороняти права і свободи  людини  і  громадянина, 
захищати  суверенітет  Української  РСР,    сумлінно    виконувати 
покладені на мене високі обов\’язки\”.
     Присяга приноситься Президентом Української РСР не пізніш  як 
у п\’ятнадцятиденний строк після офіційного оголошення  результатів 
виборів.  Дату  принесення  присяги   визначає    Верховна    Рада 
Української РСР.
     Президент  Української  РСР  приносить  присягу  в  урочистій 
обстановці на засіданні Верховної Ради Української  РСР,  тримаючи 
Конституцію Української РСР.
     Приведення Президента Української РСР до присяги  провадиться 
Головою Верховної Ради Української РСР  або  особою,  яка  виконує 
його обов\’язки. 
     Стаття 5. Президент Української РСР  вправі  брати  участь  у 
засіданнях Верховної Ради Української РСР, в  обговоренні  питань, 
внесених на її розгляд.
     Президент  підписує  закон,   прийнятий    Верховною    Радою 
Української РСР, не пізніш як у десятиденний строк з дня  передачі 
його на підпис.
     У разі незгоди з законом Президент  вправі  не  пізніш  як  у 
двотижневий  строк  повернути  його  із  своїми  запереченнями  до 
Верховної  Ради  Української  РСР  для  повторного  обговорення  і 
голосування. Якщо Верховна Рада Української РСР більшістю  голосів 
підтвердить  раніше  прийняте  нею  рішення,   закон    вважається 
прийнятим. Президент зобов\’язаний підписати  його  у  десятиденний 
строк з дня повторної передачі його на підпис. 
     Стаття  6.  Президент  Української    РСР    здійснює    свої 
повноваження, спираючись на  Кабінет  Міністрів  Української  РСР, 
може створювати необхідні управлінські і консультативні структури. 
     Стаття 7. Президент Української РСР на основі і на  виконання 
Конституції і законів Української  РСР  в  межах  своєї 
компетенції видає укази,  які  є  обов\’язковими  до  виконання  на 
території Української РСР.
     Президент Української РСР має право скасовувати  постанови  і 
розпорядження Кабінету Міністрів Української РСР, Уряду  Кримської 
АРСР, акти міністерств Української  РСР,  інших  підвідомчих  йому 
органів, виконавчих  комітетів  місцевих  Рад  народних  депутатів 
Української РСР, а також зупиняти дію  рішень  органів  виконавчої 
влади Союзу РСР на території Української РСР, якщо вони суперечать 
Конституції Української РСР і законам Української РСР. 
     Стаття 8. Президент  не  може  передавати  свої  повноваження 
іншим особам або органам. 
     Стаття  9.  Президент  Української  РСР  користується  правом 
недоторканності.
     За посягання на  честь  і  гідність  Президента  винні  особи 
підлягають відповідальності згідно з чинним законодавством.
     Звання Президента Української РСР охороняється законом. 
     Стаття 10. Президент Української РСР виконує  свої  обов\’язки 
до  вступу  на  посаду  новообраного  Президента,  крім  випадків, 
передбачених частинами другою і третьою статті  114-9  Конституції 
Української РСР.
     Звання Президента зберігається за ним довічно. 
     Стаття  11.  Порядок  фінансового  та  матеріально-технічного 
забезпечення  державної  діяльності  Президента  Української   РСР 
визначається законодавством Української РСР. 

Без категорії

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code