Основні обов\’язки працівників

Основні обов\’язки працівників
 
     1. Основними обов\’язками працівників підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту України (далі – підприємства МПЗТ) є безперебійне, своєчасне і якісне обслуговування виробництва та контрагентів, збереження рухомого складу і вантажів, що перевозяться, ефективне використання технічних засобів, споруд і пристроїв залізничного транспорту, дотримання нормативно-правових актів з охорони праці та безпеки руху.
 
     2. Кожний працівник зобов\’язаний подавати сигнал зупинки поїзду, передавальному або маневровому составу, а також вживати інших заходів для їх зупинки у випадках, які загрожують життю та здоров\’ю людей або безпеці руху.
 
     3. У разі виявлення несправності споруд, пристроїв чи пошкодження рухомого складу, які створюють загрозу безпеці руху, особистій безпеці інших працівників або навколишньому природному середовищу, працівник повинен негайно вжити заходів щодо огородження небезпечного місця та усунення несправності.
 
     4. Працівники підприємств МПЗТ повинні забезпечувати безпеку руху, бути ввічливими у спілкуванні з усіма особами, які користуються послугами промислового залізничного транспорту, але водночас вимагати від них точного виконання встановлених на цьому виді транспорту правил.
 
     5. Працівники під час виконання службових обов\’язків повинні утримувати в чистоті й порядку своє робоче місце та довірені їм технічні засоби.
 
     6. Працівники, для яких установлена спеціальна форма одягу, під час виконання службових обов\’язків повинні бути одягнуті у спеціальний одяг відповідно до встановлених Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам залізничного транспорту України НПАОП 60.1-3.01-04, затверджених наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 21.01.2004 N 12 ( z0169-04 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06.02.2004 за N 169/8768 (далі – НПАОП 60.1-3.01-04).
 
     7. Кожний працівник повинен дотримуватися вимог стандартів і метрологічних норм, нормативно-правових актів з охорони праці та пожежної безпеки, що встановлені для роботи, яка виконується.
 
     8. Працівникам, робота яких пов\’язана з рухом поїздів та маневровою роботою, не дозволяється відволікатися від виконання посадових обов\’язків і займатися сторонніми справами.
 
     9. Не дозволяється допускати на локомотиви, у кабіни управління спеціального самохідного рухомого складу, кранів, іншої залізничної техніки, до сигналів, стрілок, апаратів, механізмів та інших пристроїв, пов\’язаних із забезпеченням безпеки руху, а також у приміщення, звідки здійснюється управління сигналами та цими пристроями, осіб, які не мають права доступу до них.
 
     10. Управляти локомотивами, автомотрисами, дрезинами та іншими рухомими одиницями, сигналами, апаратами, механізмами й іншими пристроями, пов\’язаними із забезпеченням безпеки руху, а також переводити стрілки мають право тільки уповноважені на це працівники під час виконання ними службових обов\’язків.
 
     11. Працівники, які проходять у встановленому порядку стажування як другі особи, можуть допускатися до управління локомотивами, автомотрисами, дрезинами й іншими рухомими одиницями, сигналами, стрілками та пристроями, які забезпечують безпеку руху, тільки під особисту відповідальність і під наглядом працівників, які безпосередньо обслуговують ці пристрої.
 
     12. Особи, які влаштовуються на роботу, пов\’язану з рухом поїздів, повинні пройти професійне навчання відповідно до Положення про професійне навчання кадрів на виробництві, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства освіти і науки України від 26.03.2001 N 127/151 ( z0315-01 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.04.2001 за N 315/5506, витримати перевірку і в майбутньому періодично перевірятися на знання нормативних актів з безпеки руху, посадових інструкцій та інших нормативних документів, що регламентують роботу міжгалузевого промислового залізничного транспорту, а також встановлюють посадові обов\’язки.
 
     13. Перелік посад і професій, для заняття яких працівники підлягають перевірці, обсяг знань для кожної посади (професії), порядок проведення перевірок при прийнятті на роботу та періодичних перевірок визначаються Міністерством транспорту та зв\’язку України.
 
     14. Працівники, робота яких не пов\’язана з рухом поїздів та маневровою роботою, повинні знати передбачені цими ПТЕ основні обов\’язки працівників міжгалузевого промислового залізничного транспорту України та посадові інструкції.
 
     15. Працівники, які керують навантаженням і закріпленням вантажів на відкритому рухомому складі, випробовуються на знання технічних умов навантаження і кріплення вантажів відповідно до вимог Статуту залізниць України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.98 N 457 ( 457-98-п ).
 
     16. Працівники підприємств МПЗТ, на яких у порядку ущільнення робочого дня або суміщення професій покладається виконання додаткових обов\’язків, пов\’язаних з рухом поїздів, маневрових составів, а також працівники виробничих цехів і ділянок підприємств, що обслуговуються, повинні допускатися до цієї роботи тільки після випробування їх на знання відповідних правил та інструкцій.
 
     17. Працівники, робота яких пов\’язана з рухом поїздів і виконанням маневрової роботи на коліях залізниць України, в порядку та строки, встановлені Положенням про порядок вивчення та перевірку знань нормативних актів з безпеки руху поїздів та маневрової роботи працівниками залізничного транспорту України, затвердженим наказом Міністерства транспорту та зв\’язку України від 14.06.2007 N 499 ( z0777-07 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09.07.2007 за N 777/14044, складають іспити для перевірки знання Правил технічної експлуатації залізниць України, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 20.12.96 N 411 ( z0050-97 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25.02.97 за N 50/1854 (далі – ПТЕ залізниць України).
 
     18. Працівники залізниць і підприємств, що обслуговуються, робота яких пов\’язана з рухом поїздів і маневровою роботою на під\’їзних коліях підприємств МПЗТ, випробовуються комісіями на знання цих ПТЕ та інших нормативних актів з безпеки руху в порядку, встановленому Міністерством транспорту та зв\’язку України.
 
     19. Медичний огляд осіб, які приймаються на посади, що пов\’язані з рухом поїздів та маневровою роботою, і їх періодичний огляд повинні проводитися відповідно до порядку й у строки, встановлені Порядком проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров\’я України від 21.05.2007 N 246 ( z0846-07 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23.07.2007 за N 846/14113.
 
     20. Працівники, робота яких безпосередньо пов\’язана з рухом поїздів і маневровою роботою, можуть направлятися додатково на медичний огляд перед початком роботи, а також протягом або після закінчення зміни в порядку, встановленому керівником підприємства.
 
     21. Особи, яким не виповнилося 18 років, не допускаються до заняття посад та професій, передбачених Переліком важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров\’я України від 31.03.94 N 46 ( z0176-94 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.07.94 за N 176/385, безпосередньо пов\’язаних з рухом поїздів та маневровою роботою: машиністів локомотивів, мотовозів і спеціальних автомотрис, вантажопідйомних кранів на залізничному ходу та їх помічників, машиністів дрезин та їх помічників, диспетчерів, чергових по станціях, постах, операторів при чергових по станціях, працівників складальних бригад, сигналістів, операторів постів централізації, чергових стрілочних постів, дорожніх та мостових майстрів, бригадирів колії, обхідників, монтерів колії (другого розряду і вище), чергових по переїздах, електромеханіків і електромонтерів по обслуговуванню пристроїв СЦБ, машиністів залізнично-будівельних машин і їх помічників.
     Ці вимоги поширюються і на працівників виробничих цехів і ділянок, залучених до виконання обов\’язків, пов\’язаних з рухом поїздів та маневровою роботою.
 
     22. Працівники повинні оберігати майно підприємств будь-яких форм власності та фізичних осіб, що ввірене їм для перевезення залізничним транспортом підприємства.
 
     23. Не дозволяється допускати до роботи осіб, які перебувають у стані алкогольного, токсичного або наркотичного сп\’яніння. Працівники, які під час виконання службових обов\’язків перебувають у такому стані, негайно усуваються від роботи й притягаються до відповідальності згідно з чинним законодавством.
 
     24. Порушення цих ПТЕ працівниками підприємств МПЗТ, іншими працівниками організацій, що обслуговуються, які відповідно до своїх обов\’язків причетні до організації роботи міжгалузевого промислового залізничного транспорту України, тягне за собою передбачену чинним законодавством відповідальність.
 

Без категорії

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code