МОРСЬКЕ АГЕНТУВАННЯ

МОРСЬКЕ АГЕНТУВАННЯ 
     Стаття 116. Агентування суден 
     У морському  порту  або  поза  його  територією  як  постійні 
представники судновласника діють агентські  організації  (морський 
агент), які  за  договором  морського  агентування  за  винагороду 
зобов\’язуються  надавати   послуги    в    галузі    торговельного 
мореплавства. 
 
     {  Частину  другу  статті  116  виключено  на підставі Закону 
N 4709-VI ( 4709-17 ) від 17.05.2012 } 
 
     При виконанні договору морського агентування морський  агент, 
що діє від імені судновласника, може також діяти на користь  іншої 
договірної сторони,  якщо  вона  її  на  те  уповноважила  і  якщо 
судновласник не заперечує. 
 
     {  Частину  четверту  статті 116 виключено на підставі Закону 
N 3370-IV ( 3370-15 ) від 19.01.2006 } 
 
     Стаття 117. Права та обов\’язки морського агента 
     Морський  агент  виконує  формальності  та  дії,  пов\’язані з 
прибуттям, перебуванням і відходом судна, допомагає капітану судна 
у  налагодженні  контактів  з  службами  порту, місцевими органами 
виконавчої  влади, в організації постачання і обслуговування судна 
в  порту, оформляє митні документи та документи на вантаж, інкасує 
суми  фрахту  та  інші  суми  для  оплати  вимог судновласника, що 
виникають   з  договору  перевезення,  сплачує  за  розпорядженням 
судновласника  і  капітана  судна суми, пов\’язані з перебуванням у 
порту,  залучає  вантажі для морських ліній, здійснює збір фрахту, 
експедирування  вантажу,  наймання  екіпажів для роботи на суднах, 
виступає  від  імені  вантажовласника, а також договірною стороною 
учасників перевезення вантажів у прямому змішаному сполученні. 
     Морський агент зобов\’язаний: 
     а) здійснювати добросовісно  свою  діяльність  відповідно  до 
інтересів судновласника або іншого довірителя і звичайної практики 
морського агентування; 
     б) діяти в межах своїх повноважень; 
     в)  не  передавати  здійснення  своїх  функцій  іншій   особі 
(суб\’єкту), якщо тільки він  не  був  уповноважений  на  це  своїм 
довірителем.
{  Стаття  117  із  змінами, внесеними згідно із Законом N 5462-VI 
( 5462-17 ) від 16.10.2012 } 
{  Зміни  до  статті  117  див. в Законі N 4709-VI ( 4709-17 ) від 
17.05.2012 } 
     Стаття 118. Обов\’язки судновласника або іншого довірителя 
     Судновласник або інший довіритель зобов\’язані: 
     а) надавати морському агенту кошти, достатні  для  здійснення 
його функцій; 
     б) відшкодовувати морському агенту будь-які витрати, зроблені 
ним від їх імені або за їх згодою; 
     в) нести відповідальність за наслідки будь-яких дій морського 
агента в межах його повноважень. 
     У разі обмеження довірителем звичайних повноважень  морського 
агента будь-яка угода, укладена ним з третьою  особою,  яка  діяла 
добросовісно, є дійсною і обов\’язковою для довірителя, якщо тільки 
третій особі не було відомо про таке обмеження. 
     Стаття 119. Припинення договору морського агентування 
     Договір  морського  агентування,  укладений  на    визначений 
термін, припиняється після його закінчення, якщо умовами  договору 
не передбачено інше. 
     Якщо договір морського агентування укладено  на  невизначений 
термін, то кожна із сторін вправі розірвати договір  за  наявності 
серйозних причин, які підтверджують його невиконання,  сповістивши 
другу сторону про це не пізніше ніж за три місяці з часу, коли  їй 
стало відомо про такі причини. 

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code