ВНУТРІШНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ

ВНУТРІШНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ 
                             Глава 8 
                     ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО 
                       ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ 
     Стаття 47. Внутрішні перевезення вантажів та правила їх 
                надання 
     До внутрішніх  перевезень  вантажів  відносяться  перевезення 
вантажів між пунктами відправлення та призначення, розташованими в 
Україні,  та  комплекс  допоміжних  операцій,  пов\’язаних  з  цими 
перевезеннями,  а  також  технологічні  перевезення  вантажів,  що 
здійснюються в межах одного  виробничого  об\’єкта  без  виїзду  на 
автомобільні дороги загального користування. 
     До комплексу  допоміжних операцій,  пов\’язаних із внутрішніми 
перевезеннями вантажів автомобільним транспортом, належать: 
     завантаження та  розвантаження   автомобільних   транспортних 
засобів; 
     перевантаження вантажів    на   інший   вид   транспорту   чи 
транспортний засіб; 
     сортування, пакування, обмірювання та маркування вантажу; 
     накопичення, формування або дроблення партій вантажу; 
     зберігання вантажу; 
     транспортно-експедиційні послуги. 
     Правила перевезень вантажів транспортними засобами затверджує 
центральний  орган  виконавчої  влади, що забезпечує формування та 
реалізує державну політику у сфері транспорту. 
     Правила технологічних   перевезень   вантажів   транспортними 
засобами затверджуються керівництвом виробничого об\’єкта. 
     Стаття 48. Документи, на підставі яких виконуються вантажні 
                перевезення 
     Автомобільні  перевізники,  водії  повинні мати і пред\’являти 
особам,  які  уповноважені  здійснювати контроль на автомобільному 
транспорті  та  у  сфері  безпеки  дорожнього  руху, документи, на 
підставі яких виконують вантажні перевезення. 
     Документами для здійснення внутрішніх перевезень вантажів є: 
     для  автомобільного  перевізника  –  документ,  що  засвідчує 
використання  транспортного  засобу  на  законних  підставах, інші 
документи, передбачені законодавством; 
     для   водія   –   посвідчення  водія  відповідної  категорії, 
реєстраційні  документи на транспортний засіб, товарно-транспортна 
накладна  або  інший визначений законодавством документ на вантаж, 
інші документи, передбачені законодавством. 
     У  разі  перевезення  небезпечних  вантажів  крім документів, 
передбачених    частиною   другою   цієї   статті,   обов\’язковими 
документами також є: 
     для   автомобільного   перевізника   –  ліцензія  на  надання 
відповідних послуг; 
     для  водія  –  ліцензійна  картка,  свідоцтво  про  допущення 
транспортного  засобу  до перевезення певних небезпечних вантажів, 
свідоцтво   про   підготовку   водіїв   транспортних  засобів,  що 
перевозять  небезпечні  вантажі,  письмові  інструкції  на випадок 
аварії або надзвичайної ситуації. 
     У  разі  перевезення  вантажів  з перевищенням габаритних або 
вагових  обмежень обов\’язковим документом також є дозвіл, який дає 
право    на   рух   автомобільними   дорогами   України,   виданий 
компетентними  уповноваженими  органами, або документ про внесення 
плати  за  проїзд  великовагових  (великогабаритних)  транспортних 
засобів,  якщо  перевищення  вагових  або  габаритних обмежень над 
визначеними законодавством становить менше семи відсотків.
{  Стаття  48  в  редакції  Закону  N  4621-VI  (  4621-17  )  від 
22.03.2012 } 
     Стаття 49. Основні права та обов\’язки водія транспортного 
                засобу при перевезенні вантажу у внутрішньому 
                сполученні 
     Водій транспортного  засобу  при   внутрішньому   перевезенні 
вантажів має право: 
     відмовлятися від прийняття для перевезення вантажу,  який  не 
відповідає  встановленим  вимогам  або  вимогам  щодо  пломбування 
вантажу, якщо відтиск пломби нечіткий або пломбу пошкоджено; 
     вимагати від   вантажовласника   (уповноваженої   ним  особи) 
належного закріплення вантажу на транспортному  засобі  відповідно 
до  встановлених  законодавством вимог та очищення його кузова від 
залишків вантажу. 
     Водій транспортного засобу зобов\’язаний: 
     мати при собі та передавати для перевірки уповноваженим на те 
посадовим   особам   документи,  передбачені  законодавством,  для 
здійснення зазначених перевезень; 
     перевіряти надійність пломбування,  закріплення,  накриття та 
ув\’язування вантажу для його безпечного перевезення; 
     забезпечити збереження вантажу, прийнятого до перевезення, та 
своєчасно  його  доставити  вантажовласнику   (уповноваженій   ним 
особі); 
     дотримуватися визначеного режиму праці та відпочинку. 
     Стаття 50. Договір про перевезення вантажу 
     Договір про  перевезення  вантажу  автомобільним  транспортом 
укладається відповідно до цивільного законодавства між  замовником 
та  виконавцем  у  письмовій формі (договір,  накладна,  квитанція 
тощо). 
     Істотними умовами договору є: 
     найменування та місцезнаходження сторін; 
     найменування та кількість вантажу, його пакування; 
     умови та термін перевезення; 
     місце та час навантаження і розвантаження; 
     вартість перевезення; 
     інші умови, узгоджені сторонами. 
     Стаття 51. Основні права та обов\’язки замовника за договором 
                про перевезення вантажу автомобільним транспортом 
     Замовник за  договором  про перевезення вантажу автомобільним 
транспортом   має   право   отримати   компенсацію    згідно    із 
законодавством  за  пошкодження або псування вантажу,  часткову чи 
повну його втрату або несвоєчасність доставки. 
     Замовник за договором про перевезення вантажу зобов\’язаний: 
     забезпечити своєчасне  та  повне  оформлення  документів   на 
перевезення вантажу; 
     утримувати власні   під\’їзні   шляхи  до  вантажних  пунктів, 
вантажні майданчики,  рампи тощо у стані,  що  відповідає  вимогам 
законодавства  з питань охорони праці,  техніки безпеки та безпеки 
руху; 
     здійснювати вантажні   операції,    закріплення,    накриття, 
ув\’язування та пломбування вантажу, зняття кріплень і покриттів та 
очищення транспортного засобу від залишків вантажу; 
     забезпечувати вимоги законодавства з питань охорони праці  та 
техніки безпеки при вантажних операціях. 
     Стаття 52. Основні права та обов\’язки виконавця за договором 
                про перевезення вантажу автомобільним транспортом 
     Автомобільний перевізник має право: 
     відмовитися від  приймання  вантажу  для  перевезення,   якщо 
замовником  не  підготовлено  вантаж  чи  необхідні  документи або 
внесені без попереднього узгодження з ним зміни до реквізитів  цих 
документів; 
     відмовитися від  перевезення вантажу,  якщо замовник подає до 
перевезень  вантаж,  не  обумовлений  договором  про  перевезення, 
пакування   вантажу   не  відповідає  встановленим  законодавством 
вимогам, ушкоджена тара або нечітким є відтиск пломби тощо; 
     одержувати відшкодування  від  замовника,  якщо  транспортний 
засіб  був  пошкоджений  під  час  вантажних  робіт  або  під  час 
перевезення вантажу з вини замовника. 
     Автомобільний перевізник зобов\’язаний: 
     при укладанні договору про перевезення вантажу  автомобільним 
транспортом    передбачати   для   свого   персоналу   встановлені 
законодавством умови праці та відпочинку; 
     забезпечити виконання умов договору про  перевезення  вантажу 
автомобільним   транспортом   у  межах,  визначених  договором  та 
законодавством; 
     забезпечити збереження вантажу, прийнятого до перевезення, до 
передачі   вантажовласнику  (уповноваженій  ним  особі)  в  пункті 
призначення; 
     відшкодовувати замовнику збитки за пошкодження  або  псування 
вантажу,  часткову чи повну його втрату,  а також збитки,  завдані 
внаслідок несвоєчасної доставки вантажу. 

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code