ПРАВИЛА технічної експлуатації портових гідротехнічних споруд

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства транспорту 
та зв\’язку України 
27.05.2005  № 257
Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
13 жовтня 2005 р. 
за № 1191/11471
ПРАВИЛА технічної експлуатації портових гідротехнічних споруд
Розділ 1. Загальні положення
1.1. Сфера застосування
Правила технічної експлуатації портових гідротехнічних споруд (далі – Правила) визначають порядок, періодичність і методику здійснення технічної експлуатації портових гідротехнічних споруд з метою забезпечення безпеки судноплавства, а також довговічності і технічної придатності гідротехнічних споруд до експлуатації відповідно до їх призначення.
Правила поширюються на такі гідротехнічні споруди (далі – споруди) морських портів і судноремонтних заводів (далі – підприємства):
причальні;
захисні;
берегоукріплювальні;
суднопідіймальні;
акваторії морських портів і судноремонтних заводів (далі – портові акваторії);
підхідні канали;
рейкові кранові шляхи у межах ширини споруди.
Вимоги цих Правил є обов\’язковими для інженерно-технічного персоналу служб і підрозділів морських торговельних і спеціалізованих портів, судноремонтних заводів (далі – підприємства), капітанів портів, а також для працівників підприємств та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території підприємств, які здійснюють експлуатацію споруд.
Капітани портів зобов\’язані доводити до відома капітанів суден вимоги цих Правил у частині, що їх стосуються.
1.2. Основні терміни і визначення
Введення в експлуатацію – документально оформлена подія, що фіксує готовність споруди до використання за призначенням.
Виведення з експлуатації – документально оформлена подія, що фіксує неможливість (нераціональність) подальшого використання споруди за призначенням.
Державна Територіальна організація – організація, що виконує територіальні функції в напрямку \”Морський транспорт\” відповідно до ДБН А.2.3-1-99, має визнання Регістру судноплавства України, сертифікована відповідно до вимог ISO 9001(2)-2000.
Допустимі експлуатаційні навантаження – нормативні значення навантажень, які визначені розрахунком несучої здатності й загальної стійкості споруди з урахуванням її фактичного технічного стану.
Експлуатаційні днопоглиблювальні роботи – днопоглиблення для підтримання заданих навігаційних габаритів на підхідних каналах (портових акваторіях).
Експлуатація – процес використання портової гідротехнічної споруди за призначенням і підтримання її в працездатному стані.
Експлуатуюча організація – підприємство або організація будь-якої організаційно-правової форми, на балансі якої перебувають споруди та яка безпосередньо здійснює їх експлуатацію або яка експлуатує їх на основі договору з власником і відповідає за технічний стан споруди.
Інженерне обстеження – комплекс операцій щодо визначення параметрів технічного стану гідротехнічної споруди, проведених відповідно до діючої нормативно-технічної документації із застосуванням спеціального устаткування і засобів вимірювального контролю, який здійснюється згідно з відповідними ДБН Держбуду України.
Капітальний ремонт – комплекс операцій, що передбачає заміну (відновлення) елементів конструкції споруди (у тому числі і несучих), як правило з виведенням її з експлуатації.
Навігаційна глибина – глибина, яка забезпечує безпечне проходження розрахункового судна, прийнятого в проекті, протягом усього навігаційного періоду при найнесприятливіших умовах.
Оголошена осадка – максимальна осадка суден, що приймаються портом протягом року або сезону.
Поточний ремонт – комплекс операцій, що передбачає заміну (відновлення) окремих елементів конструкції споруди без виведення її з експлуатації.
Працездатність – стан об\’єкта, при якому всі параметри, що характеризують здатність виконувати задані функції, відповідають вимогам нормативно-технічної (проектно-конструкторської) документації.
Прохідна осадка – максимальна осадка, з якою судно може пройти підхідним каналом (портовою акваторією) при фактичних гідрометеорологічних умовах, що склались на момент проведення.
Режим експлуатації – використання споруди за призначенням з експлуатаційними параметрами, що обумовлені проектом або встановлені в процесі експлуатації з урахуванням технічного стану.
Ремонт – комплекс операцій з відновлення працездатності або справності споруди для подальшої експлуатації.
Спеціалізована організація – організація, що виконує роботи (послуги, випробування), має відповідну ліцензію Держбуду України та Свідоцтво про визнання Регістру судноплавства України.
Термін служби – календарна тривалість експлуатації споруди від моменту введення в експлуатацію до переходу в граничний стан.
Технічна експлуатація – комплекс технічних заходів, які забезпечують використання споруди у відповідності до функціональних призначень у зазначений термін експлуатації.
Технічний нагляд – перевірка відповідності об\’єкта встановленим технічним вимогам.
Технічне обслуговування – комплекс операцій з підтримки споруди в працездатному або справному стані при використанні її за призначенням.
Технічний огляд – комплекс операцій із здійснення оперативного контролю за дотриманням встановленого режиму експлуатації за зовнішніми ознаками, а також для фіксації змін у технічному стані споруди, виявлення потреби в ремонті й інших заходах технічної експлуатації.
Технічний стан – сукупність параметрів споруд, що підлягають об\’єктивному контролю та які змінюються в процесі експлуатації, характеризується у визначений момент часу ознаками, установленими технічним оглядом і зафіксованими технічною документацією.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code