МОТОРИСТ (МАШИНІСТ)

МОТОРИСТ (МАШИНІСТ)
2-й клас
Завдання та обов\’язки. Бере участь у: несенні вахти у машинному відділенні згідно із судновим розкладом. Обслуговує головну енергетичну установку, допоміжні механізми та котли, які забезпечують їх роботу. Бере участь у: технічному обслуговуванні та ремонті суднових технічних засобів; технічному обслуговуванні механізмів відповідно до суднового розкладу; забезпеченні безперервної роботи механізмів на заданих режимах і в заходах щодо усунення недоліків у їх роботі; підтриманні належного рівня води та тиску пари у котельному відділенні; підготовки систем пожежогасіння до дії; підтриманні чистоти та порядку в машинному відділенні. Вживає заходи у разі загрози аварії, надходження забортної води, пожежі або іншої небезпеки для життя людей у машинному відділенні. Використовує аварійне обладнання під час аварійних ситуацій та вживає заходів для усунення наслідків такої ситуації. Дотримується правил та норм охорони праці, протипожежного захисту, особистої гігієни та охорони навколишнього середовища.
 
Повинен знати: основи будови судна; призначення, будову та особливості роботи головних енергетичних установок і допоміжних механізмів; призначення, будову та дію різноманітних передач потужності від головних двигунів на гребні вали; порядок використання контрольно-вимірювальних приладів суднових енергетичних установок; призначення та будову валопроводів і суднових рушіїв; основи фізичних процесів у суднових двигунах внутрішнього згоряння; термінологію застосування у машинних приміщеннях та назви механізмів і обладнання; порядок несення вахти в машинному відділенні; правила та норми охорони праці, протипожежного захисту та охорони навколишнього середовища при роботі у машинному відділенні; дії під час аварій та шляхи евакуації із машинних приміщень; основи електротехніки та електроустаткування суден; призначення, устрій та порядок використання системи внутрішньо-суднового зв\’язку, зокрема суднового зв’язку машинного відділення з містком судна; системи аварійної сигналізації та вміння розрізняти сигнали, особливо під час подачі сигналу про ввімкнення газової системи пожежогасіння; розташування протипожежного обладнання у машинних приміщеннях та вміння ним користуватися; інструкції з експлуатації, правила технічного обслуговування та ремонту суднових технічних засобів; порядок експлуатації котлів; основні дії, пов\’язані із захистом навколишнього середовища; англійську мову в межах, достатніх для розуміння команд та зрозуміння іншими членами екіпажу відносно питань, які стосуються виконання обов\’язків. 
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта. Стаж роботи на судні не менше двох місяців, пов\’язаний з функціями стосовно несення машинної вахти та виконанням обов\’язків під безпосереднім керівництвом кваліфікованого механіка або кваліфікованої особи рядового складу. Для зайняття посад моториста другого класу / особи рядового складу машинної вахти на суднах з машинним відділенням, що обслуговується традиційно або періодично не обслуговується, з головною енергетичною установкою потужністю 750 кВт або більше – наявність кваліфікаційного документу особи рядового складу машинної вахти на суднах з машинним відділенням, що обслуговується традиційно або періодично не обслуговується (rating forming part of a watch in a manned engine-room or designated to perform duties in a periodically unmanned engine-room), отриманого відповідно до вимог Конвенції ПДНВ та несення вахти та національних вимог. 
 1-й клас
Завдання та обов’язки. Несе вахту у машинному відділенні згідно із судновим розкладом. Обслуговує та керує головними енергетичними установками та допоміжними механізмами, котлами і технічними засобами, використовує та обслуговує електричне обладнання і електроустаткування приміщень машинного відділення. Бере участь у: обслуговуванні суднових систем та керуванні клапанами суднових систем; технічному обслуговуванні та ремонті судна. Виконує слюсарно-монтажні роботи з ремонту суднових двигунів внутрішнього згоряння, допоміжних механізмів і котлів, суднових пристроїв і систем. Бере участь у: операціях з прийому та перекачування палива; проведенні операцій з осушення і баластування; обробці, розміщенню та кріпленні запасів їх використанням; застосуванні застережних заходів та запобіганні забруднення морського середовища. Дотримується правил технічної експлуатації суднових технічних засобів, правил та норм охорони праці, протипожежного захисту, особистої гігієни та охорони навколишнього середовища.
Повинен знати: будову суднових двигунів внутрішнього згоряння та правила їх експлуатації; основні несправності суднових двигунів внутрішнього згоряння, допоміжних механізмів і котлів, суднових пристроїв і систем, способи їх виявлення та усунення; процедури несення вахти в машинному відділенні; призначення та розташування трубопроводів, вентилів і клапанів суднових систем; основи електроустаткування суден і суднової автоматики; призначення та будову приладів автоматики суднових двигунів внутрішнього згоряння і допоміжних котлів; види та принципи виконання слюсарних робіт та технологічну послідовність під час ремонту суднових двигунів внутрішнього згоряння, допоміжних механізмів і котлів, суднових пристроїв, суднових систем та їх арматури; надання інформації, команди та правила спілкування з особою командного складу, яка несе вахту, стосовно питань щодо обов\’язків з несення вахти; порядок залишення, несення та передачі вахти; порядок виконання робіт з  обслуговування головної енергетичної установки та допоміжних механізмів на допоміжному рівні; методи контролю тиску, температур та рівнів головної рухової установки і допоміжних механізмів на допоміжному рівні; правила функціонування і експлуатації паливної системи та операції з перекачування палива, зокрема, підготовка до прийому та перекачування палива; порядок з\’єднання та від\’єднання шлангів із прийому або перекачування палива; порядок дій під час інцидентів при операціях з прийому або перекачування палива; заходи захисту під час операцій із прийомом або перекачуванням палива; порядок вимірювання рівнів у танках та надання інформації про кількість палива;  умови експлуатації та функції з підтримання лляльних та баластних систем у безпечному стані та їх технічне обслуговування; повідомлення про інциденти стосовно операцій з перекачування баласту і лляльних вод; правила безпечної експлуатації клапанів та насосів, підйомників та вантажопідйомного обладнання, люків, водонепроникних дверей, лацпортів та пов\’язаного із ними обладнання; умови використання основних сигналів під час роботи кранів, лебідок і підйомників; правила використання та експлуатації електричного обладнання, зокрема, заходи безпеки перед виконанням роботи та ремонтом; процедури ізоляції; порядок дій під час аварій та змін електричної напруги на судні; правила надання допомоги у разі ураження електричним струмом та здійснення запобіжних заходів; правила використання фарбою, мастилом та очищувальними матеріалами і обладнанням; процедури поточного технічного обслуговування та ремонту; методи підготовки суднових поверхонь до фарбування; правила безпечного видалення відходів; порядок використання керівництв виробника стосовно безпеки та суднових інструкцій; правила технічного обслуговування та використання ручних та електричних інструментів, вимірювальних приладів і верстатів; види робіт з оброблення металів; процедури безпечної обробки, розміщення та кріплення запасів; заходи застереження щодо запобігання забрудненню морського середовища; правила використання, експлуатації устаткування та засобів боротьби із забрудненням; схвалені методи видалення забруднювачів моря; правила охорони праці та особистої безпеки на борту судна та безпечного виконання суднових робіт, зокрема, правил електробезпеки, хімічної та біологічної безпеки; порядок вимкнення  блокування та безпеки при роботі з механізмами; системи видачі дозволів на роботи, в тому числі на висоті та у замкнених приміщеннях; способи підйому вантажів та засоби запобігання травм спини; англійську мову в межах, достатніх для розуміння команд та зрозуміння іншими членами екіпажу відносно питань, які стосуються виконання обов\’язків.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта. Стаж роботи на суднах у складі машинної команди не менше дванадцяти місяців. Для зайняття посади моториста першого класу / кваліфікованого моториста на суднах з машинним відділенням, що обслуговується традиційно або періодично не обслуговується з головною енергетичною установкою потужністю 750 кВт або більше – наявність кваліфікаційного документу кваліфікованого моториста на суднах з машинним відділенням, що обслуговується традиційно або періодично не обслуговується (able seafarer engine in a manned engine-room or designated to perform duties in a periodically unmanned engine-room), отриманого відповідно до вимог Конвенції ПДНВ та національних вимог.».

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code