ТИПОВИЙ ПОРЯДОК видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 30 жовтня 2013 р. № 870
ТИПОВИЙ ПОРЯДОК 
видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів
1. Цей Типовий порядок встановлює процедуру видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою (далі – дозвіл) або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів.
2. Дія цього Типового порядку поширюється на юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, що здійснюють порушення об’єктів благоустрою, пов’язане з проведенням земляних та/або ремонтних робіт.
3. Дозвіл не вимагається, якщо земляні та/або ремонтні роботи проводяться:
особами, які мають документ, що посвідчує право власності або право користування земельною ділянкою, у тому числі право земельного сервітуту;
у рамках підготовчих або будівельних робіт, право на проведення яких оформлене в установленому законодавством порядку.
4. Дозвіл видається виконавчим органом сільської, селищної, міської ради за місцем проведення робіт на підставі письмової заяви, що подається відповідною юридичною особою чи фізичною особою – підприємцем (або їх уповноваженим представником), за формою згідно з додатком 1.
Для отримання дозволу подається заява юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, що здійснюють порушення об’єктів благоустрою, пов’язане з проведенням земляних та/або ремонтних робіт.
Для переоформлення, анулювання або видачі дубліката дозволу подаються заява та дозвіл або його дублікат (крім випадку видачі дубліката у зв’язку з втратою).
Зазначений перелік документів є вичерпним.
5. Видача дозволу, його переоформлення, видача дубліката та анулювання дозволу здійснюються на безоплатній основі.
Форма дозволу наведена у додатку 2.
6. Дозвіл видається на проведення робіт, перелік яких наведено у додатку 3. Строк дії дозволу визначається з урахуванням умов проведення робіт і не може перевищувати один рік.
7. Порядок видачі дозволів або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів затверджується рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради на підставі цього Типового порядку.
У разі коли відповідною сільською, селищною, міською радою не прийнято зазначене рішення, застосовується цей Типовий порядок.
8. Дозвіл видається протягом 10 робочих днів з дня реєстрації заяви.
9. Виконавчий комітет сільської, селищної, міської ради веде реєстр дозволів.
10. Відмова у видачі дозволу видається заявнику в письмовій формі з відповідним обґрунтуванням у строк, передбачений для видачі дозволу.
Підставою для відмови у видачі дозволу є невідповідність поданих документів вимогам законодавства.
Відмову у видачі дозволу може бути оскаржено в установленому порядку.
11. У разі коли у строк, установлений пунктом 8 цього Типового порядку, не видано дозвіл або відмову в його видачі, право проведення на об’єкті благоустрою робіт виникає на десятий робочий день з дня закінчення зазначеного строку та вважається, що дозвіл видано.
12. Підставою для переоформлення дозволу є передача права проведення на об’єктах благоустрою робіт іншій особі або зміна найменування юридичної особи чи прізвища, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця та/або їх місцезнаходження.
Переоформлення дозволу здійснюється за процедурою, передбаченою частиною восьмою статті 4-1 Закону України \”Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.
Під час переоформлення дозволу проведення робіт не зупиняється.
13. Підставою для видачі дубліката дозволу є втрата або пошкодження дозволу.
Дублікат дозволу видається за процедурою, встановленою частиною дев’ятою статті 4-1 Закону України \”Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.
14. Дозвіл може бути анульовано виконавчим органом відповідної сільської, селищної, міської ради у разі:
подання особою, яка отримала дозвіл, заяви про його анулювання та оригіналу дозволу або його дубліката;
наявності відомостей про припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, що отримали дозвіл.
Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради у разі анулювання дозволу вносить відповідну інформацію до реєстру дозволів.
15. У разі анулювання дозволу за заявою особи, яка отримала дозвіл, така особа може отримати новий дозвіл відповідно до вимог цього Типового порядку.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code