Зонінг містить дві невід’ємні частини: текстову та графічну.

Зонінг містить дві невід’ємні частини: текстову та графічну.
5.2 Текстова частина Зонінгу надається в вигляді пояснювальної записки і . містить:
–   перелік  територіальних зон та обґрунтування їх меж, що визначаються на схемі зонування.
– перелік переважних і допустимих видів забудови та іншого використання земельних ділянок в межах кожної окремої  територіальної зони.
– перелік єдиних містобудівних умов та обмежень для кожної  територіальної зони (підзони).
Додатки, що містять нормативні правові акти або витяги з них, а також інші документи, які необхідні для впровадження Зонінгу.
5.3 Графічна частина Зонінгу містить:
5.3.1 За умови розроблення Зонінгу в складі генерального плану:
–  схему зонування населеного пункту (його окремих частин).
– інші графічні матеріали, що обґрунтовують або деталізують рішення, прийняті в схемі зонування населеного пункту.
5.3.2 За умови розроблення Зонінгу як окремої містобудівної документації.
            –  схему зонування території населеного пункту (його окремих частин);
            –  схема функціонального зонування території населеного пункту *;
            –  історико-архітектурний опорний план (для населених пунктів занесених до списку історичних населених місць України)*;
            – інші графічні матеріали, що обґрунтовують або деталізують рішення, прийняті в схемі Зонінгу населеного пункту.
           – проект землеустрою щодо впорядкування території населеного пункту (в разі відсутності у складі генерального плану населеного пункту, плану земельно-господарського устрою).
________________________________________________________________________________
–  план червоних ліній вулиць *;
–  схема планувальних обмежень *;
Схема зонування розробляється на всю територію населеного пункту, містобудівний регламент може бути встановлено на частину визначених територіальних зон при відповідному обґрунтуванні.
5.4 У графічних матеріалах відображається розміщення та межі територіальних  зон (підзон), з індексацією, яка відповідає індексації в текстовій частині Зонінгу. На графічних матеріалах наводиться також перелік типів територіальних зон.
Графічні матеріали виконуються у вигляді схем з умовними позначеннями та експлікацією, що відповідає текстовим матеріалам Зонінгу.
Топографічна основа, на якій виконується схема зонування території, не повинна містити спеціальної інформації, що становить службову таємницю.
5.5 Зонінг розробляється із застосуванням геоінформаційних технологій у цифровій формі на актуалізованій картографічній основі деталізації об’єктового складу в масштабі 
1:2 000. 
Для графічних елементів Зонінгу встановлюються зв’язки з містобудівними регламентами з посиланням на текстову частину.
5.6 Аналогові графічні матеріали схеми зонування території населеного пункту   роздруковуються у масштабі генерального плану населеного пункту:
для найзначніших, значних міст у масштабі 1:10 000;
для великих і середніх міст у масштабі 1:10 000-1:5 000;
для малих міст та інших населених пунктів у масштабі 1: 5 000-1:2 000.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code