Конт.:

Олег Прокопенко

Кандидат наук, архитектор в Киеве Tel, Viber +38 063 608 7812


Архитектурное проектирование зданий
052014 01

Надання послуг з доступу до магістрального газопроводу (МГ) та мереж газодобувних підприємств (МГДП)

Олег Прокопенко - кандидат наук, архитектор в Киеве, дизайн-проекты. Получение стройпаспорта, градусловий! Анализ земельных участков под застройку с разработкой архитектурной концепции. Опыт государственной службы в центральном органе гос. исп. власти. Веб, медиа, IT.

Автор: Oleg | Раздел: Получение технических условий для строительства | Просмотров: 4 247

Надання послуг з доступу до магістрального газопроводу (МГ) та мереж газодобувних підприємств (МГДП)

3.1. Транспортування газу здійснюється на підставі договору на транспортування природного газу магістральними трубопроводами, умови якого мають відповідати Типовому договору на транспортування природного газу магістральними трубопроводами, затвердженому постановою НКРЕ від 22 вересня 2011 року № 1579, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2011 року за № 1154/19892.

3.2. Порядок укладання договору на транспортування природного газу магістральними трубопроводами для споживачів (крім населення) визначається правилами користування природним газом для юридичних осіб, затвердженими НКРЕ.

3.3. Замовники, що здійснюють постачання природного газу, подають до ГТП заяву на транспортування газу магістральними трубопроводами, у якій зазначаються:

плановий обсяг транспортування газу по місяцях;

період транспортування газу;

місцезнаходження та банківські реквізити.

3.4. Заява подається не пізніше ніж за 20 днів до початку транспортування газу магістральними трубопроводами.

3.5. До заяви на транспортування газу додаються такі документи:

копії установчих документів;

копія довіреності та/або іншого документа, яким представнику замовника надано право підписувати договори;

копія ліцензії на постачання газу.

3.6. Заяви на транспортування газу підлягають розгляду ГТП протягом 10 робочих днів з дати їх реєстрації.

3.7. За результатами розгляду заяви та доданих до неї документів ГТП приймає одне з таких рішень про:

укладення договору на транспортування природного газу магістральними трубопроводами з повним задоволенням заяви щодо обсягу транспортування;

укладення договору на транспортування природного газу магістральними трубопроводами з частковим задоволенням заяви щодо обсягу транспортування;

мотивовану відмову від укладання договору на транспортування природного газу магістральними трубопроводами.

3.8. У строк, встановлений для розгляду заяви, ГТП повідомляє заявника про прийняте рішення. У разі прийняття рішення про задоволення заяви ГТП одночасно з повідомленням надає заявнику проект договору на транспортування природного газу магістральними трубопроводами.

3.9. У разі прийняття рішення про відмову або про часткове задоволення заяви ГТП інформує про це відділ (сектор) НКРЕ в області та Автономній Республіці Крим.

3.10. У разі незгоди заявника з прийнятим рішенням ГТП про часткове задоволення заяви або відмови від укладення договору на транспортування природного газу магістральними трубопроводами заявник має право звернутися до НКРЕ. НКРЕ у тридцятиденний строк з дня отримання відповідного звернення надсилає заявнику відповідь за результатами розгляду наданих матеріалів.

3.11. Розрахунки за транспортування газу магістральними газопроводами здійснюються замовниками на умовах укладених договорів за тарифами, установленими НКРЕ.

3.12. Замовники, які замовляють послуги з транзиту природного газу територією України, здійснюють розрахунки за тарифами, які встановлюються міжнародними договорами та/або зовнішньоекономічними договорами (контрактами).

3.13. Якщо через газові мережі ГДП іншим суб’єктом ринку природного газу постачається газ власним споживачам, цей суб’єкт ринку природного газу має замовити у ГДП послугу з транспортування газу мережами ГДП.

 

Градостроительный расчет для получения градостроительных условий и ограничений, архитектурное проектирование, разработка эскиза намерений застройки для получения строительного паспорта застройки в Киеве!

052014 01

Завдання, функції і права Оператора ЄГТСУ

Олег Прокопенко - кандидат наук, архитектор в Киеве, дизайн-проекты. Получение стройпаспорта, градусловий! Анализ земельных участков под застройку с разработкой архитектурной концепции. Опыт государственной службы в центральном органе гос. исп. власти. Веб, медиа, IT.

Автор: Oleg | Раздел: Получение технических условий для строительства | Просмотров: 4 632

Завдання, функції і права Оператора ЄГТСУ

2.1. Головним завданням Оператора ЄГТСУ є оперативно-диспетчерське управління ЄГТСУ шляхом балансування обсягами закачування, зберігання, відбору, транспортування та розподілу природного газу з метою забезпечення постачання природного газу споживачам України відповідно до укладених договорів та його транзиту територією України відповідно до умов міжнародних договорів та/або зовнішньоекономічних договорів (контрактів).

Оператор здійснює балансування обсягів природного газу та функції оперативно-диспетчерського управління газотранспортною системою з транспортування, зберігання та розподілу природного газу з метою здійснення відповідних заходів, що впливають на співвідношення обсягів природного газу, що надійшли до газотранспортної системи, і обсягів природного газу, розподілених та поставлених споживачам, що забезпечують у Єдиній газотранспортній системі України тиск, який не загрожує безпеці та експлуатаційній ефективності системи, забезпечення безперебійного та безаварійного газопостачання споживачів України.

2.2. Функції Оператора ЄГТСУ:

унесення до Переліку та актуалізація відповідної інформації по всіх об’єктах ЄГТСУ та суб’єктах ринку природного газу України (крім населення);

формування прогнозного річного балансу надходження та розподілу природного газу в Україні;

формування місячного планового (розрахункового) балансу надходження та розподілу природного газу;

формування планового розподілу природного газу споживачам;

здійснення балансування між обсягами надходження газу до ЄГТСУ (від ГДП, за міжнародними угодами, за зовнішньоекономічними контрактами та за рахунок відбору газу з ПСГ) та обсягами подачі газу з ЄГТСУ (реалізації газу споживачам України, транзиту територією України та закачування до ПСГ);

облік відбору газу з ПСГ, його закачування до ПСГ та залишків у ПСГ у розрізі власників природного газу згідно з укладеними договорами на зберігання (закачування, зберігання, відбір) природного газу;

обробка та аналіз оперативної інформації щодо надходження, транспортування, розподілу, постачання природного газу;

своєчасне забезпечення інформацією суб'єктів ринку природного газу про всі відхилення технологічних режимів роботи ЄГТСУ, вживання заходів щодо їх ліквідації;

забезпечення максимальної економічності, оптимальних режимів та надійності роботи ЄГТСУ при раціональному використанні потужностей підземних сховищ газу, лінійної частини газопроводів, компресорних станцій;

формування добових, декадних, місячних та квартальних показників планових обсягів постачання газу по споживачах України;

коригування протягом місяця планових обсягів постачання газу по споживачах України та по категоріях споживачів у розрізі регіонів, ГТП та ГП;

розробка оптимальних технологічних режимів роботи ЄГТСУ по транспортуванню газу квартальних, місячних та оперативних технологічних режимів роботи ЄГТСУ;

складання оперативного щодобового балансу потоків газу, що транспортується по ЄГТСУ;

збір, аналіз та узагальнення інформації про фактичне споживання газу споживачами України в розрізі постачальників газу на підставі даних ГТП, ГП та ГДП;

збір та зберігання актів копій приймання-передачі газу на ГВС, ГРС та ПВВГ;

забезпечення імпортерів природного газу необхідними документами для його митного оформлення;

диспетчерський контроль за припиненням (обмеженням) газопостачання споживачів;

диспетчерський контроль за транзитом територією України газу відповідно до обсягів згідно з умовами міжнародних договорів та/або зовнішньоекономічних договорів (контрактів);

формування оперативних даних стосовно роботи і стану об`єктів ЄГТСУ;

формування планових та фактичних обсягів відбору та закачування газу з/до ПСГ (по кожному замовнику) з урахуванням оформлених актів приймання-передачі газу;

документальне оформлення руху газу замовників до ПСГ;

контроль і оперативно-диспетчерське керівництво планово-профілактичними та аварійно-відновлювальними роботами на об'єктах ЄГТСУ з урахуванням вимог охорони праці та техніки безпеки.

2.3. Формування прогнозного річного, місячного планового (розрахункового) балансів надходження та розподілу природного газу в Україні, планового розподілу постачання природного газу споживачам здійснюється у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики в нафтогазовому комплексі.

2.4. Оператор ЄГТСУ зобов’язаний:

2.4.1. Здійснювати координацію діяльності диспетчерських служб ГТП, ГДП та ГП щодо балансування обсягів транспортування газу споживачам України та його транзиту територією України.

2.4.2. Включати до Переліку необхідну інформацію щодо суб’єкта ринку природного газу за умови дотримання ним цього Порядку.

2.4.3. Здійснювати оформлення руху природного газу до ПСГ тих постачальників, які дотримуються вимог цього Порядку та умов укладених договорів з ГЗП.

2.4.4. Щороку у І та ІІІ кварталах оприлюднювати актуальний Перелік.

2.5. Оператор забезпечує включення до Переліку та актуалізацію відповідної інформації по всіх об’єктах ЄГТСУ та суб’єктах ринку природного газу України (крім населення).

{Абзац другий пункту 2.5 розділу II виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики № 75 від 31.01.2013}

Включення до Переліку здійснюється Оператором у 10-денний строк на підставі заяви від заявника або зведеної заяви ГП, ГТП чи ГДП за підписом керівника чи особи, яка виконує його обов’язки, після фактичного приєднання об’єкта до газових мереж.

2.6. Перелік повинен включати:

усі пункти входу та виходу до ЄГТСУ;

перелік ВГ та замовників, у тому числі ГТП, ГДП, ГП та постачальників, що здійснюють діяльність на ринку газу;

перелік усіх кінцевих споживачів, крім населення.

2.7. Для включення до Переліку суб’єкти ринку природного газу (крім споживачів) подають Оператору відповідну заяву.

Споживачі природного газу подають заяву про включення до Переліку через ГТП/ГП/ГДП, до мереж яких вони підключені. Після закінчення місяця подачі заяв ГТП/ГП/ГДП надають Оператору зведену заяву, яка формується на основі наданих їм заяв споживачів, для включення (актуалізації) останніх до Переліку.

{Абзац третій пункту 2.7 розділу II виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики № 75 від 31.01.2013}

До заяви про включення до Переліку суб’єкти ринку природного газу (у тому числі споживачі) додають такі документи:

опис діяльності на ринку газу, місцезнаходження, банківські та податкові реквізити;

копії установчих документів.

{Абзац перший пункту 2.8 розділу II виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики № 75 від 31.01.2013}

2.8. Оператор має право виключити суб’єкта ринку природного газу із Переліку у таких випадках:

ненадання суб’єктом ринку природного газу повідомлення про зміни даних, що надавалися в заяві про включення до Переліку протягом 10 робочих днів з дати виникнення таких змін;

нездійснення протягом останнього року операцій на ринку природного газу.

Про виключення суб’єкта ринку природного газу з Переліку Оператор повинен письмово повідомити цього суб’єкта та НКРЕ у тижневий строк з дати виключення.

{Абзац п'ятий пункту 2.8 розділу II виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики № 75 від 31.01.2013}

2.9. Балансування обсягів природного газу в ЄГТСУ забезпечується:

фізичним балансуванням;

комерційним балансуванням;

заміщенням обсягів газу.

2.9.1. Фізичне балансування є комплексом технічних і технологічних заходів, які вживаються Оператором для утримання тиску газу в ЄГТСУ на рівні, необхідному для безпечного і ефективного транспортування та розподілу газу. Головною метою фізичного балансування є врівноваження кількості газу, що подається до ЄГТСУ та відбирається з ЄГТСУ, шляхом поточного керування роботою ЄГТСУ.

У разі виявлення незбалансованої кількості газу, переданого до ЄГТСУ або одержаного з ЄГТСУ, Оператор здійснює заходи, що мають на меті стабілізувати роботу ЄГТСУ, використовуючи такі інструменти:

регулювання об’єму надходження газу в ЄГТСУ (пунктах входу та/або виходу з ЄГТСУ);

регулювання об’єму природного газу, який зберігається у ПСГ.

2.9.2. Головною метою комерційного балансування є встановлення на підставі документально оформлених даних відповідності між фактичним надходженням і фактичним розподіленням газу за звітний місяць по кожному постачальнику газу.

Перевищення розподілення газу над його надходженням є негативним дисбалансом, а перевищення надходження газу над його розподіленням - позитивним дисбалансом.

Загальний облік дисбалансів проводить Оператор, який інформує постачальників та ГП про наявність дисбалансу за звітний місяць.

2.9.2.1. При позитивному дисбалансі постачальник (за винятком гарантованого постачальника), який не зберігає газ у ПСГ, зобов’язаний до 7 числа місяця, наступного за звітним, закачати газ до ПСГ в обсязі позитивного дисбалансу та документально оформити ці заходи з ГЗП або документально оформити заміщення газу з іншим постачальником та/або ВГ.

2.9.2.2. При негативному дисбалансі постачальник (за винятком гарантованого постачальника) зобов’язаний до 7 числа місяця, наступного за звітним, відібрати з ПСГ газ, який належить йому, у тому числі страховий запас, в обсязі, достатньому для покриття негативного дисбалансу, та документально оформити з ГЗП такий відбір або провести закупівлю газу в обсязі дисбалансу у ВГ та/або у постачальника, що має позитивний дисбаланс, і документально оформити таку закупівлю.

2.9.2.3. У разі невиконання постачальником, що має позитивний або негативний дисбаланс, вимог підпунктів 2.9.2.1 і 2.9.2.2 підпункту 2.9.2 пункту 2.9 цього розділу Оператор здійснює такі заходи:

при позитивному дисбалансі - проводить у звітному місяці закачування газу в обсязі дисбалансу та оформляє в односторонньому порядку закачування газу до ПСГ для постачальника, що має позитивний дисбаланс, в обсязі дисбалансу, у тому числі шляхом заміщення. При цьому постачальник здійснює розрахунки з ГЗП за закачування, зберігання та відбір газу з ПСГ на загальних умовах;

при негативному дисбалансі - здійснює відбір з ПСГ газу постачальника в обсязі дисбалансу та оформляє в односторонньому порядку передачу газу постачальнику в обсязі дисбалансу, у тому числі шляхом заміщення. При цьому постачальник має здійснити розрахунок з ГЗП за відбір газу з ПСГ на загальних умовах.

Якщо при негативному дисбалансі у постачальника відсутній газ у ПСГ або його ресурсу недостатньо для покриття негативного дисбалансу, частка обсягу газу, що перевищує плановий обсяг газу, є обсягом постачання газу гарантованим постачальником, на території здійснення ліцензованої діяльності якого знаходиться споживач постачальника. При цьому споживач зобов’язаний до 10-го числа місяця, наступного за розрахунковим, оформити з гарантованим постачальником усі необхідні документи, передбачені договором про постачання природного газу, та розрахуватися з ним за вищезазначені обсяги газу.

2.9.3. Заміщення обсягів газу здійснюється в разі:

постачання споживачам України (крім населення) газу власного видобутку безпосередньо з родовищ промисловими газопроводами газодобувних підприємств (МГДП);

постачання населенню газу імпортованого походження;

комерційного балансування;

в інших випадках, передбачених законодавством.

2.9.4. Заміщення обсягів газу власного видобутку здійснюється в разі, якщо імпортований газ фізично не може бути протранспортований споживачам (крім населення).

2.9.5. Заміщення за рахунок обсягів імпортованого газу здійснюється в разі, якщо газ власного видобутку фізично не може бути протранспортований побутовим споживачам.

2.9.6. Незалежно від того, у яких пунктах входу до ЄГТСУ надходять обсяги газу суб’єкта ринку природного газу, газ суб’єкта ринку природного газу може бути протранспортований у будь-яке місце виходу з ЄГТСУ.

2.9.7. Заміщення обсягів газу при комерційному балансуванні здійснюється на умовах, визначених договорами на транспортування/розподіл/зберігання газу.

Такі процедури передбачають заміщення обсягів газу, який фізично транспортується ЄГТСУ та зберігається на користь окремого постачальника в ПСГ, у тому числі страхового запасу газу.

2.10. У випадку, коли споживачами замовника спожито в місяці поставки природного газу більше чи менше, ніж було планово заявлено замовником, останній зобов’язується після закінчення місяця поставки скоригувати обсяги відбору/закачування газу із/до ПСГ у бік збільшення чи зменшення шляхом оформлення актів відбору/закачування газу із/до ПСГ на об’єм газу, який відповідає фактичному надходженню і розподілу газу замовника (ці дії направлені на недопущення дисбалансу природного газу в місяці поставки).

 

Градостроительный расчет для получения градостроительных условий и ограничений, архитектурное проектирование, разработка эскиза намерений застройки для получения строительного паспорта застройки в Киеве!

 

Порядок видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки затверджений наказом Мінрегіону України від 05.07.2011 № 103 та діє в редакції наказу Мінрегіону України від 25.02.2013 № 66. Будівельний паспорт забудови земельної ділянки визначає комплекс містобудівних та архітектурних вимог до розміщення і будівництва індивідуального (садибного) житлового, садового, дачного будинку не вище двох поверхів (без урахування мансардного) з площею до 300 кв.м., господарських будівель, споруд, гаражів, елементів інженерного захисту, благоустрою та озеленення на земельній ділянці. Порядок розроблення проектної документації на будівництво об'єктів затверджено наказом Мінрегіону України від 16.05.2011 № 45. Порядок надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст затверджено наказом Мінрегіону України від 07.07.2011 № 109. Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466. Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 461. Прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадянських будинків та будівель і споруд сільськогосподарського призначення 1 та 2 категорії складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, і проведення технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж відбувається відповідно до наказу Мінрегіону України від 19.03.2013 № 95, зареєстрованого в Мін'юсті України 15 квітня 2013 року за № 612/23144.

Олег Викторович - кандидат наук, сертифицированный архитектор. Районы Киева: Голосеевский, Святошинский, Соломенский, Оболонский, Подольский, Печерский, Шевченковский, Дарницкий, Днепровский, Деснянский. Районы Киевской области: Барышевский, Белоцерковский, Богуславский, Бориспольский, Бородянский, Броварский, Васильковский, Володарский, Вышгородский, Згуровский, Иванковский, Кагарлыкский, Киево-Святошинский, Макаровский, Мироновский, Обуховский, Переяслав-Хмельницкий, Полесский, Ракитнянский, Сквирский, Ставищенский, Таращанский, Тетиевский, Фастовский, Яготинский.