ПОРЯДОК розрахунку плати за приєднання об\’єктів замовників до газових мереж

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Постанова Національної комісії, 
що здійснює державне 
регулювання у сфері 
енергетики 
31.01.2013  № 77
Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
20 лютого 2013 р. 
за № 298/22830
ПОРЯДОК 
розрахунку плати за приєднання об\’єктів замовників до газових мереж
І. Загальні положення
1.1. Цей Порядок визначає основні вимоги та умови розрахунку плати за приєднання об’єктів замовників до Єдиної газотранспортної системи України (далі – ЄГТСУ).
1.2. Цей Порядок не поширюється на відносини, пов\’язані з приєднанням замовників до газових мереж або об’єктів, які не є складовими ЄГТСУ, а також у випадку отримання замовником технічних умов на приєднання до газових мереж до 01 січня 2013 року та будівництво яких розпочато до 01 липня 2013 року.
1.3. Приєднання об’єктів замовників до ЄГТСУ здійснюється відповідно до порядку доступу та приєднання до Єдиної газотранспортної системи України, що затверджується Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.
1.4. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:
замовник – суб\’єкт ринку природного газу, який на підставі договору замовляє надання послуг з приєднання власних об’єктів до ЄГТСУ;
коефіцієнт зростання витрат на оплату праці – відношення встановлених розмірів мінімальних заробітних плат станом на 01 січня поточного року та 01 січня попереднього календарного року;
місце забезпечення (точка забезпечення) потужності (замовленої до приєднання) – місце (точка) в існуючих газових мережах газотранспортного (далі – ГТП) або газорозподільного підприємства (далі – ГП), від якого ГП або ГТП забезпечує розвиток газових мереж з метою приєднання об’єктів газоспоживання замовника відповідної потужності;
місце приєднання (точка приєднання) – запроектована або існуюча межа балансової належності об’єктів системи газоспоживання замовника;
міська місцевість – адміністративна територія міських поселень (міста, селища міського типу);
підключення до газових мереж – надання ГТП або ГП послуги замовнику щодо фізичного підключення об’єктів системи газопостачання та/або споживання замовника до газових мереж у встановленому законодавством порядку;
поворотна фінансова допомога – сума коштів, що надійшла ГП, ГТП (платнику податків) у користування за договором про надання поворотної фінансової допомоги, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов\’язковою до повернення;
приєднання – надання ГТП або ГП послуги замовнику з виконання організаційних і технічних заходів, спрямованих на створення можливості здійснення транспортування або розподілу необхідного обсягу природного газу до місця приєднання об\’єкта замовника з дотриманням показників якості та надійності;
сільська місцевість – адміністративна територія сіл, селищ (за винятком селищ міського типу);
ставка плати за стандартне приєднання – розрахована вартість послуги з приєднання одного метра кубічного на годину потужності при стандартному приєднанні, яка встановлюється НКРЕ на певний період для Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя відповідно до адміністративно-територіального устрою України і розраховується згідно з цим Порядком;
стандартне приєднання – приєднання до діючих газових мереж ГП об’єктів газоспоживання потужністю до 16 метрів кубічних на годину включно на відстань, що не перевищує 25 метрів для сільської та 10 метрів для міської місцевості по прямій лінії від місця забезпечення потужності до місця приєднання;
технічні умови на внутрішнє газопостачання – перелік вихідних даних для проектування внутрішніх систем газоспоживання (газопостачання) об’єкта замовника від точки приєднання;
технічні умови на зовнішнє газопостачання – комплекс умов і вимог до інженерного забезпечення приєднання об’єкта замовника від місця забезпечення потужності до точки приєднання об’єкта замовника.
Інші терміни використовуються в цьому Порядку у значеннях, наведених у Законах України «Про засади функціонування ринку природного газу», «Про трубопровідний транспорт», «Про забезпечення комерційного обліку природного газу», «Про регулювання містобудівної діяльності».
1.5. Плата за приєднання передбачає відшкодування витрат ГП або ГТП на будівництво (нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт, технічне переоснащення) та введення в експлуатацію складових ЄГТСУ, пов\’язаних з приєднанням об\’єктів замовника від місця забезпечення потужності до місця приєднання.
1.6. Надання послуг з приєднання об’єкта замовника передбачає виконання таких робіт:
1.6.1. Підготовка ГП (ГТП) технічних умов на зовнішнє та/або внутрішнє газопостачання та оформлення договору на приєднання до газових мереж.
1.6.2. Вишукувальні роботи.
1.6.3. Проектні роботи.
1.6.4. Будівництво газових мереж зовнішнього газопостачання об’єкта замовника від місця забезпечення потужності до точки приєднання (будівельно-монтажні роботи).
1.6.5. Технічний нагляд.
1.6.6. Роботи з відновлення дорожнього покриття.
1.6.7. Підключення об’єкта замовника до газових мереж (врізка газопроводу у газорозподільні (магістральні) мережі).
1.7. Приєднання замовника до газових мереж ЄГТСУ може бути стандартним або нестандартним.
1.7.1. Стандартним приєднанням передбачено виконання ГП всього комплексу робіт з приєднання об’єкта замовника на підставі пункту 1.6 цього розділу за встановленими НКРЕ ставками плати за стандартне приєднання.
1.7.2. Нестандартним приєднанням передбачено виконання ГП (ГТП) всього комплексу робіт з приєднання на підставі пункту 1.6 (крім підпунктів 1.6.2 та 1.6.3) цього розділу за проектно-кошторисною документацією на зовнішнє газопостачання об’єкта замовника та згідно з платою за приєднання, розрахованою відповідно до розділу ІІІ цього Порядку.
1.8. Розрахункові значення плати за стандартне приєднання обчислюються ГП відповідно до наявних статистичних (планових) даних щодо витрат, пов’язаних з приєднанням замовників за останні 12 місяців (з 01 липня минулого року по 01 липня поточного року) на закріпленій території, з урахуванням індексу інфляції, індексу зміни цін виробників промислової продукції, а також відповідно до законодавства у сфері містобудівної діяльності для об’єктів газоспоживання потужністю до 16 метрів кубічних на годину включно за такими критеріями:
1.8.1. Типи місцевості, на якій територіально розташовані об’єкти газоспоживання замовника:
сільська місцевість – встановлена відстань від місця забезпечення потужності до місця приєднання не перевищує 25 метрів по прямій лінії;
міська місцевість – встановлена відстань від місця забезпечення потужності до місця приєднання не перевищує 10 метрів по прямій лінії.
1.8.2. Типорозмір лічильника газу, що використовується для обліку природного газу замовника:
G 1,6 – номінальна (Qnom) витрата газу 1,6 м-3/год, максимальна (Qmax) – 2,5 м-3/год;
G 2,5 – номінальна (Qnom) витрата газу 2,5 м-3/год, максимальна (Qmax) – 4,0 м-3/год;
G 4 – номінальна (Qnom) витрата газу 4,0 м-3/год, максимальна (Qmax) – 6,0 м-3/год;
G 6 – номінальна (Qnom) витрата газу 6,0 м-3/год, максимальна (Qmax) – 10,0 м-3/год;
G 10 – номінальна (Qnom) витрата газу 10,0 м-3/год, максимальна (Qmax) – 16,0 м-3/год.
1.8.3. Тип газопроводу, що використовується:
надземний;
підземний.
1.9. Розрахункові значення плати за стандартне приєднання, що обчислюються кожним ГП, надаються до НКРЕ для аналізу згідно з додатком до цього Порядку.
1.10. Розрахункові значення плати за стандартне приєднання та пояснювальна записка на наступний календарний рік надаються ГП в НКРЕ до 01 вересня поточного року.
У випадку ненадання до НКРЕ або невчасного надання ГП інформації НКРЕ має право розрахункові значення ставки плати за стандартне приєднання для такого ГП прийняти на рівні мінімальних показників розрахункових значень плати за стандартне приєднання по Україні.
НКРЕ може запросити від ГП іншу додаткову інформацію, якщо вона необхідна для розгляду ставок плати за стандартне приєднання.
1.11. Ставки плати за стандартне приєднання встановлюються для кожного діапазону потужності споживання природного газу (G 1,6; G 2,5; G 4; G 6; G 10) з урахуванням типів місцевості та газопроводу.
1.12. Ставки плати за стандартне приєднання для адміністративно-територіальних одиниць, на яких здійснюють діяльність кілька ГП, встановлюються НКРЕ однаковими для всіх ГП цієї адміністративно-територіальної одиниці з урахуванням середньозважених розрахункових значень плати за стандартне приєднання, обчислених окремо кожним ГП для території, де таке ГП здійснює свою діяльність.
1.13. НКРЕ розглядає надані розрахункові значення плати за стандартне приєднання та щороку (до 30 листопада) встановлює для Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя ставки плати за стандартне приєднання з урахуванням критеріїв, визначених у пункті 1.8 цього розділу.
1.14. Ставки плати за стандартне приєднання залишаються незмінними незалежно від того, до якого газопроводу – високого, середнього чи низького тиску – здійснюється приєднання об’єкта замовника.
1.15. ГП щороку до 15 січня зобов’язані розмістити на своєму веб-сайті в мережі Інтернет встановлені НКРЕ ставки плати за стандартне приєднання.
ІІ. Розрахунок плати за стандартне приєднання
2.1. Розрахунок плати за стандартне приєднання ґрунтується на відшкодуванні економічно обґрунтованих витрат виконавця, пов’язаних з виконанням робіт, зазначених у пункті 1.6 розділу І цього Порядку.
2.2. Витрати на стандартне приєднання формуються на методологічних засадах, передбачених стандартами бухгалтерського обліку.
2.3. Витрати на стандартне приєднання включають прямі, загальновиробничі та адміністративні витрати.
2.4. Розрахункові значення плати за стандартне приєднання на 2013 рік обчислюються ГП на підставі розрахованих планових калькуляцій з урахуванням витрат на матеріали та роботи і послуги сторонніх організацій.
Розрахункові значення плати за стандартне приєднання на наступні періоди, крім 2013 року, обчислюються ГП як середньоарифметичне фактичних витрат, пов’язаних із стандартними приєднаннями, за попередній рік, з урахуванням індексу споживчих цін, індексу зміни цін виробників промислової продукції, коефіцієнта зростання витрат на оплату праці.
Якщо у період, визначений пунктом 1.8 розділу І цього Порядку, ГП було здійснено менше десяти стандартних приєднань або не здійснено жодного стандартного приєднання (окремо по кожному діапазону потужності споживання природного газу з урахуванням типів місцевості), розрахункові значення плати за стандартне приєднання на наступний рік обчислюються ГП на підставі розрахованих планових калькуляцій з урахуванням витрат на матеріали та роботи і послуги сторонніх організацій.
2.5. Індекс споживчих цін, індекс зміни цін виробників промислової продукції, які обчислюються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, а також коефіцієнт зростання витрат на оплату праці застосовуються до таких елементів витрат під час розрахунку плати за стандартне приєднання:
2.5.1. Індекс споживчих цін застосовується до елементів витрат «Амортизація», «Інші операційні витрати».
2.5.2. Індекс зміни цін виробників промислової продукції застосовується до елементів витрат «Матеріальні затрати», «Послуги сторонніх організацій».
2.5.3. Коефіцієнт зростання витрат на оплату праці застосовується до елементів витрат «Витрати на оплату праці».
2.6. Внески на соціальні заходи розраховуються за діючим у ГП відсотком до витрат на оплату праці.
2.7. Загальновиробничі витрати розраховуються пропорційно до загальної суми основної заробітної плати.
2.8. Адміністративні витрати розраховуються пропорційно до загальної суми основної заробітної плати.
2.9. Плата за стандартне приєднання встановлюється НКРЕ без ПДВ.
2.10. У випадку прокладання підземно-надземного газопроводу плата за приєднання визначається як середньозважене значення між ставками плати за приєднання надземного та підземного типів газопроводів. У такому випадку відгалуження підземного газопроводу від рівня землі до точки підключення газового обладнання (лічильника газу) не вважається надземною частиною газопроводу.
ІІІ. Розрахунок плати за нестандартне приєднання
3.1. Плата за приєднання об’єктів газоспоживання (газопостачання) замовників, яке не є стандартним приєднанням, визначається проектно-кошторисною документацією на зовнішнє газопостачання, розробленою відповідно до технічних умов на зовнішнє газопостачання.
Якщо проектно-кошторисною документацією на зовнішнє газопостачання об’єкта замовника передбачено створення додаткової потужності в місці забезпечення потужності замовника (збільшення потужності порівняно із замовленою замовником для створення резерву потужності іншим замовникам та/або ГП (ГТП)), плата за приєднання визначається пропорційно величині потужності, заявленої замовником, відносно загальної величини потужності, передбаченої проектом. Додаткові витрати для виконання в повному обсязі робіт згідно з проектно-кошторисною документацією на зовнішнє газопостачання фінансуються за рахунок пропорційної участі наступних замовників (за їх наявності), які приєднуються до того самого місця забезпечення потужності, та/або за рахунок коштів, залучених ГП (ГТП) як поворотна фінансова допомога від замовників. Джерелом повернення поворотної фінансової допомоги є плата за приєднання замовників, що приєднуються до того самого місця забезпечення потужності, та складова тарифу на транспортування природного газу магістральними трубопроводами або тарифу на транспортування природного газу розподільними трубопроводами, що встановлюються НКРЕ для ГТП та ГП.
Якщо об’єкт замовника приєднується до газових мереж, створених (що створюються) без дольової участі замовника, але з урахуванням поворотної фінансової допомоги інших замовників, плата за приєднання об’єкта замовника додатково включає частину витрат на створення газових мереж, до яких приєднується об’єкт замовника, пропорційно величині потужності, заявленої замовником, відносно загальної величини потужності газових мереж, що створені з урахуванням поворотної фінансової допомоги, але не більше залишку повернення поворотної фінансової допомоги.
3.2. Розроблення проектно-кошторисної документації на зовнішнє газопостачання забезпечує замовник, а її вартість є складовою частиною плати за приєднання.
Передача замовником проектно-кошторисної документації ГП (ГТП) в рахунок плати за приєднання прирівнюється до операції продажу та здійснюється з урахуванням вимог Податкового кодексу України.
Для цілей бухгалтерського обліку операція по зарахуванню вартості проектно-кошторисної документації в рахунок зменшення плати за приєднання є операцією заліку зустрічних однорідних вимог. Документальне оформлення заліку зустрічних однорідних вимог здійснюється відповідно до Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України та Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».
3.3. Повернення коштів, залучених як поворотна фінансова допомога від замовників, здійснюється згідно з порядком фінансування послуг з приєднання об’єктів замовника до газових мереж, що затверджується НКРЕ.
3.4. Вартість послуг з приєднання до газових мереж об’єктів газоспоживання (газопостачання) замовників, у яких передбачається розміщення доступного житла або житлового фонду соціального призначення, зменшується для замовника пропорційно площі такого доступного житла або житлового фонду соціального призначення до загальної площі об’єкта будівництва.
Частина вартості послуг з приєднання до газових мереж, на яку зменшено вартість послуг з приєднання об’єктів газоспоживання (газопостачання) замовника до газових мереж, фінансується за рахунок тарифів на транспортування природного газу магістральними трубопроводами або тарифу на транспортування природного газу розподільними трубопроводами, які встановлюються НКРЕ для ГТП та ГП.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code