Конт.:

Олег Прокопенко

Кандидат наук, архитектор в Киеве Tel, Viber +38 063 608 7812


Архитектурное проектирование зданий
052014 01

ПОРЯДОК розрахунку плати за приєднання об'єктів замовників до газових мереж

Олег Прокопенко - кандидат наук, архитектор в Киеве, дизайн-проекты. Подготовка эскиза для получения стройпаспорта! Анализ земельных участков под застройку с разработкой архитектурной концепции. Опыт государственной службы в центральном органе гос. исп. власти.

Автор: Oleg | Раздел: Получение технических условий для строительства | Просмотров: 4 840

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Постанова Національної комісії, 
що здійснює державне 
регулювання у сфері 
енергетики 
31.01.2013  № 77Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
20 лютого 2013 р. 
за № 298/22830

ПОРЯДОК 
розрахунку плати за приєднання об'єктів замовників до газових мереж

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає основні вимоги та умови розрахунку плати за приєднання об’єктів замовників до Єдиної газотранспортної системи України (далі - ЄГТСУ).

1.2. Цей Порядок не поширюється на відносини, пов'язані з приєднанням замовників до газових мереж або об’єктів, які не є складовими ЄГТСУ, а також у випадку отримання замовником технічних умов на приєднання до газових мереж до 01 січня 2013 року та будівництво яких розпочато до 01 липня 2013 року.

1.3. Приєднання об’єктів замовників до ЄГТСУ здійснюється відповідно до порядку доступу та приєднання до Єдиної газотранспортної системи України, що затверджується Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.

1.4. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

замовник - суб'єкт ринку природного газу, який на підставі договору замовляє надання послуг з приєднання власних об’єктів до ЄГТСУ;

коефіцієнт зростання витрат на оплату праці - відношення встановлених розмірів мінімальних заробітних плат станом на 01 січня поточного року та 01 січня попереднього календарного року;

місце забезпечення (точка забезпечення) потужності (замовленої до приєднання) - місце (точка) в існуючих газових мережах газотранспортного (далі - ГТП) або газорозподільного підприємства (далі - ГП), від якого ГП або ГТП забезпечує розвиток газових мереж з метою приєднання об’єктів газоспоживання замовника відповідної потужності;

місце приєднання (точка приєднання) - запроектована або існуюча межа балансової належності об’єктів системи газоспоживання замовника;

міська місцевість - адміністративна територія міських поселень (міста, селища міського типу);

підключення до газових мереж - надання ГТП або ГП послуги замовнику щодо фізичного підключення об’єктів системи газопостачання та/або споживання замовника до газових мереж у встановленому законодавством порядку;

поворотна фінансова допомога - сума коштів, що надійшла ГП, ГТП (платнику податків) у користування за договором про надання поворотної фінансової допомоги, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов'язковою до повернення;

приєднання - надання ГТП або ГП послуги замовнику з виконання організаційних і технічних заходів, спрямованих на створення можливості здійснення транспортування або розподілу необхідного обсягу природного газу до місця приєднання об'єкта замовника з дотриманням показників якості та надійності;

сільська місцевість - адміністративна територія сіл, селищ (за винятком селищ міського типу);

ставка плати за стандартне приєднання - розрахована вартість послуги з приєднання одного метра кубічного на годину потужності при стандартному приєднанні, яка встановлюється НКРЕ на певний період для Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя відповідно до адміністративно-територіального устрою України і розраховується згідно з цим Порядком;

стандартне приєднання - приєднання до діючих газових мереж ГП об’єктів газоспоживання потужністю до 16 метрів кубічних на годину включно на відстань, що не перевищує 25 метрів для сільської та 10 метрів для міської місцевості по прямій лінії від місця забезпечення потужності до місця приєднання;

технічні умови на внутрішнє газопостачання - перелік вихідних даних для проектування внутрішніх систем газоспоживання (газопостачання) об’єкта замовника від точки приєднання;

технічні умови на зовнішнє газопостачання - комплекс умов і вимог до інженерного забезпечення приєднання об’єкта замовника від місця забезпечення потужності до точки приєднання об’єкта замовника.

Інші терміни використовуються в цьому Порядку у значеннях, наведених у Законах України «Про засади функціонування ринку природного газу», «Про трубопровідний транспорт», «Про забезпечення комерційного обліку природного газу», «Про регулювання містобудівної діяльності».

1.5. Плата за приєднання передбачає відшкодування витрат ГП або ГТП на будівництво (нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт, технічне переоснащення) та введення в експлуатацію складових ЄГТСУ, пов'язаних з приєднанням об'єктів замовника від місця забезпечення потужності до місця приєднання.

1.6. Надання послуг з приєднання об’єкта замовника передбачає виконання таких робіт:

1.6.1. Підготовка ГП (ГТП) технічних умов на зовнішнє та/або внутрішнє газопостачання та оформлення договору на приєднання до газових мереж.

1.6.2. Вишукувальні роботи.

1.6.3. Проектні роботи.

1.6.4. Будівництво газових мереж зовнішнього газопостачання об’єкта замовника від місця забезпечення потужності до точки приєднання (будівельно-монтажні роботи).

1.6.5. Технічний нагляд.

1.6.6. Роботи з відновлення дорожнього покриття.

1.6.7. Підключення об’єкта замовника до газових мереж (врізка газопроводу у газорозподільні (магістральні) мережі).

1.7. Приєднання замовника до газових мереж ЄГТСУ може бути стандартним або нестандартним.

1.7.1. Стандартним приєднанням передбачено виконання ГП всього комплексу робіт з приєднання об’єкта замовника на підставі пункту 1.6 цього розділу за встановленими НКРЕ ставками плати за стандартне приєднання.

1.7.2. Нестандартним приєднанням передбачено виконання ГП (ГТП) всього комплексу робіт з приєднання на підставі пункту 1.6 (крім підпунктів 1.6.2 та 1.6.3) цього розділу за проектно-кошторисною документацією на зовнішнє газопостачання об’єкта замовника та згідно з платою за приєднання, розрахованою відповідно до розділу ІІІ цього Порядку.

1.8. Розрахункові значення плати за стандартне приєднання обчислюються ГП відповідно до наявних статистичних (планових) даних щодо витрат, пов’язаних з приєднанням замовників за останні 12 місяців (з 01 липня минулого року по 01 липня поточного року) на закріпленій території, з урахуванням індексу інфляції, індексу зміни цін виробників промислової продукції, а також відповідно до законодавства у сфері містобудівної діяльності для об’єктів газоспоживання потужністю до 16 метрів кубічних на годину включно за такими критеріями:

1.8.1. Типи місцевості, на якій територіально розташовані об’єкти газоспоживання замовника:

сільська місцевість - встановлена відстань від місця забезпечення потужності до місця приєднання не перевищує 25 метрів по прямій лінії;

міська місцевість - встановлена відстань від місця забезпечення потужності до місця приєднання не перевищує 10 метрів по прямій лінії.

1.8.2. Типорозмір лічильника газу, що використовується для обліку природного газу замовника:

G 1,6 - номінальна (Qnom) витрата газу 1,6 м-3/год, максимальна (Qmax) - 2,5 м-3/год;

G 2,5 - номінальна (Qnom) витрата газу 2,5 м-3/год, максимальна (Qmax) - 4,0 м-3/год;

G 4 - номінальна (Qnom) витрата газу 4,0 м-3/год, максимальна (Qmax) - 6,0 м-3/год;

G 6 - номінальна (Qnom) витрата газу 6,0 м-3/год, максимальна (Qmax) - 10,0 м-3/год;

G 10 - номінальна (Qnom) витрата газу 10,0 м-3/год, максимальна (Qmax) - 16,0 м-3/год.

1.8.3. Тип газопроводу, що використовується:

надземний;

підземний.

1.9. Розрахункові значення плати за стандартне приєднання, що обчислюються кожним ГП, надаються до НКРЕ для аналізу згідно з додатком до цього Порядку.

1.10. Розрахункові значення плати за стандартне приєднання та пояснювальна записка на наступний календарний рік надаються ГП в НКРЕ до 01 вересня поточного року.

У випадку ненадання до НКРЕ або невчасного надання ГП інформації НКРЕ має право розрахункові значення ставки плати за стандартне приєднання для такого ГП прийняти на рівні мінімальних показників розрахункових значень плати за стандартне приєднання по Україні.

НКРЕ може запросити від ГП іншу додаткову інформацію, якщо вона необхідна для розгляду ставок плати за стандартне приєднання.

1.11. Ставки плати за стандартне приєднання встановлюються для кожного діапазону потужності споживання природного газу (G 1,6; G 2,5; G 4; G 6; G 10) з урахуванням типів місцевості та газопроводу.

1.12. Ставки плати за стандартне приєднання для адміністративно-територіальних одиниць, на яких здійснюють діяльність кілька ГП, встановлюються НКРЕ однаковими для всіх ГП цієї адміністративно-територіальної одиниці з урахуванням середньозважених розрахункових значень плати за стандартне приєднання, обчислених окремо кожним ГП для території, де таке ГП здійснює свою діяльність.

1.13. НКРЕ розглядає надані розрахункові значення плати за стандартне приєднання та щороку (до 30 листопада) встановлює для Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя ставки плати за стандартне приєднання з урахуванням критеріїв, визначених у пункті 1.8 цього розділу.

1.14. Ставки плати за стандартне приєднання залишаються незмінними незалежно від того, до якого газопроводу - високого, середнього чи низького тиску - здійснюється приєднання об’єкта замовника.

1.15. ГП щороку до 15 січня зобов’язані розмістити на своєму веб-сайті в мережі Інтернет встановлені НКРЕ ставки плати за стандартне приєднання.

ІІ. Розрахунок плати за стандартне приєднання

2.1. Розрахунок плати за стандартне приєднання ґрунтується на відшкодуванні економічно обґрунтованих витрат виконавця, пов’язаних з виконанням робіт, зазначених у пункті 1.6 розділу І цього Порядку.

2.2. Витрати на стандартне приєднання формуються на методологічних засадах, передбачених стандартами бухгалтерського обліку.

2.3. Витрати на стандартне приєднання включають прямі, загальновиробничі та адміністративні витрати.

2.4. Розрахункові значення плати за стандартне приєднання на 2013 рік обчислюються ГП на підставі розрахованих планових калькуляцій з урахуванням витрат на матеріали та роботи і послуги сторонніх організацій.

Розрахункові значення плати за стандартне приєднання на наступні періоди, крім 2013 року, обчислюються ГП як середньоарифметичне фактичних витрат, пов’язаних із стандартними приєднаннями, за попередній рік, з урахуванням індексу споживчих цін, індексу зміни цін виробників промислової продукції, коефіцієнта зростання витрат на оплату праці.

Якщо у період, визначений пунктом 1.8 розділу І цього Порядку, ГП було здійснено менше десяти стандартних приєднань або не здійснено жодного стандартного приєднання (окремо по кожному діапазону потужності споживання природного газу з урахуванням типів місцевості), розрахункові значення плати за стандартне приєднання на наступний рік обчислюються ГП на підставі розрахованих планових калькуляцій з урахуванням витрат на матеріали та роботи і послуги сторонніх організацій.

2.5. Індекс споживчих цін, індекс зміни цін виробників промислової продукції, які обчислюються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, а також коефіцієнт зростання витрат на оплату праці застосовуються до таких елементів витрат під час розрахунку плати за стандартне приєднання:

2.5.1. Індекс споживчих цін застосовується до елементів витрат «Амортизація», «Інші операційні витрати».

2.5.2. Індекс зміни цін виробників промислової продукції застосовується до елементів витрат «Матеріальні затрати», «Послуги сторонніх організацій».

2.5.3. Коефіцієнт зростання витрат на оплату праці застосовується до елементів витрат «Витрати на оплату праці».

2.6. Внески на соціальні заходи розраховуються за діючим у ГП відсотком до витрат на оплату праці.

2.7. Загальновиробничі витрати розраховуються пропорційно до загальної суми основної заробітної плати.

2.8. Адміністративні витрати розраховуються пропорційно до загальної суми основної заробітної плати.

2.9. Плата за стандартне приєднання встановлюється НКРЕ без ПДВ.

2.10. У випадку прокладання підземно-надземного газопроводу плата за приєднання визначається як середньозважене значення між ставками плати за приєднання надземного та підземного типів газопроводів. У такому випадку відгалуження підземного газопроводу від рівня землі до точки підключення газового обладнання (лічильника газу) не вважається надземною частиною газопроводу.

ІІІ. Розрахунок плати за нестандартне приєднання

3.1. Плата за приєднання об’єктів газоспоживання (газопостачання) замовників, яке не є стандартним приєднанням, визначається проектно-кошторисною документацією на зовнішнє газопостачання, розробленою відповідно до технічних умов на зовнішнє газопостачання.

Якщо проектно-кошторисною документацією на зовнішнє газопостачання об’єкта замовника передбачено створення додаткової потужності в місці забезпечення потужності замовника (збільшення потужності порівняно із замовленою замовником для створення резерву потужності іншим замовникам та/або ГП (ГТП)), плата за приєднання визначається пропорційно величині потужності, заявленої замовником, відносно загальної величини потужності, передбаченої проектом. Додаткові витрати для виконання в повному обсязі робіт згідно з проектно-кошторисною документацією на зовнішнє газопостачання фінансуються за рахунок пропорційної участі наступних замовників (за їх наявності), які приєднуються до того самого місця забезпечення потужності, та/або за рахунок коштів, залучених ГП (ГТП) як поворотна фінансова допомога від замовників. Джерелом повернення поворотної фінансової допомоги є плата за приєднання замовників, що приєднуються до того самого місця забезпечення потужності, та складова тарифу на транспортування природного газу магістральними трубопроводами або тарифу на транспортування природного газу розподільними трубопроводами, що встановлюються НКРЕ для ГТП та ГП.

Якщо об’єкт замовника приєднується до газових мереж, створених (що створюються) без дольової участі замовника, але з урахуванням поворотної фінансової допомоги інших замовників, плата за приєднання об’єкта замовника додатково включає частину витрат на створення газових мереж, до яких приєднується об’єкт замовника, пропорційно величині потужності, заявленої замовником, відносно загальної величини потужності газових мереж, що створені з урахуванням поворотної фінансової допомоги, але не більше залишку повернення поворотної фінансової допомоги.

3.2. Розроблення проектно-кошторисної документації на зовнішнє газопостачання забезпечує замовник, а її вартість є складовою частиною плати за приєднання.

Передача замовником проектно-кошторисної документації ГП (ГТП) в рахунок плати за приєднання прирівнюється до операції продажу та здійснюється з урахуванням вимог Податкового кодексу України.

Для цілей бухгалтерського обліку операція по зарахуванню вартості проектно-кошторисної документації в рахунок зменшення плати за приєднання є операцією заліку зустрічних однорідних вимог. Документальне оформлення заліку зустрічних однорідних вимог здійснюється відповідно до Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України та Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

3.3. Повернення коштів, залучених як поворотна фінансова допомога від замовників, здійснюється згідно з порядком фінансування послуг з приєднання об’єктів замовника до газових мереж, що затверджується НКРЕ.

3.4. Вартість послуг з приєднання до газових мереж об’єктів газоспоживання (газопостачання) замовників, у яких передбачається розміщення доступного житла або житлового фонду соціального призначення, зменшується для замовника пропорційно площі такого доступного житла або житлового фонду соціального призначення до загальної площі об’єкта будівництва.

Частина вартості послуг з приєднання до газових мереж, на яку зменшено вартість послуг з приєднання об’єктів газоспоживання (газопостачання) замовника до газових мереж, фінансується за рахунок тарифів на транспортування природного газу магістральними трубопроводами або тарифу на транспортування природного газу розподільними трубопроводами, які встановлюються НКРЕ для ГТП та ГП.

 

Градостроительный расчет для получения градостроительных условий и ограничений, архитектурное проектирование, разработка эскиза намерений застройки для получения строительного паспорта застройки в Киеве!

052014 01

ТИПОВИЙ ДОГОВІР на приєднання до газових мереж (магістральних або газорозподільних мереж)

Олег Прокопенко - кандидат наук, архитектор в Киеве, дизайн-проекты. Подготовка эскиза для получения стройпаспорта! Анализ земельных участков под застройку с разработкой архитектурной концепции. Опыт государственной службы в центральном органе гос. исп. власти.

Автор: Oleg | Раздел: Получение технических условий для строительства | Просмотров: 4 518

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики 
31 січня 2013 року № 76

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 лютого 2013 р.
за № 297/22829

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
на приєднання до газових мереж
(магістральних або газорозподільних мереж)


№ ______________
________________________
           (місце укладення) ___________________
                                                  (дата) 

_____________________________________________________________ (далі – Власник)
   (найменування газотранспортного/газорозподільного підприємства)
в особі _______________________________________________________________________,
                                                                       (посада, прізвище та ініціали)
що діє на підставі ____________________________________________, з однієї сторони,                                     (реквізити установчого документа або довіреності)
та _________________________________________________________ (далі – Замовник)                (найменування (прізвище, ім’я, по батькові) Замовника)
в особі _____________________________________________________________________,
                                                                  (посада, прізвище та ініціали)
що діє на підставі ___________________________________________, з іншої сторони
                                     (реквізити установчого документа або довіреності)
(далі – Сторони), уклали цей договір на приєднання об’єктів системи газоспоживання (газопостачання) Замовника до газових мереж Власника (далі – Договір). 

При виконанні умов цього Договору, а також вирішенні всіх питань, що не обумовлені цим Договором, Сторони зобов'язуються керуватися порядком доступу та приєднання до Єдиної газотранспортної системи України та порядком розрахунку плати за приєднання об’єктів замовників до газових мереж, що затверджуються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.
 
І. Загальні положення

1.1. За цим Договором до газових мереж Власника, що перебувають у його власності, користуванні, господарському віданні чи експлуатації, приєднується: _______________________________________________________________________________, 
(найменування (назва) та опис об’єкта газоспоживання / газопостачання Замовника)

місцезнаходження якого: _______________________________(далі – об’єкт Замовника).

1.2. Місце забезпечення потужності об’єкта Замовника встановлюється на: 
_______________________________________________________________________________.
(місце в існуючих газових мережах, від якого здійснюється розвиток мереж з урахуванням приєднання Замовника) 
1.3. Точка приєднання (межа балансової належності між Власником та Замовником) встановлюється на: _______________________________________.

1.4. Тип приєднання об’єкта Замовника:  стандартне/нестандартне.
                                                                                                    (непотрібне викреслити)
1.5. Проектний тиск газу в точці приєднання: ______ МПа.

1.6. Пропускна потужність газопроводу Замовника в точці приєднання: ____ куб. м на годину.

1.7. Вузол обліку природного газу: _______________________________
___________________________________________________________.
                                      (вказати типорозмір та/або технічні характеристики)

ІІ. Предмет Договору 

2.1. Власник забезпечує приєднання об’єкта Замовника (будівництво та введення в експлуатацію газових мереж зовнішнього газопостачання об’єкта Замовника від місця забезпечення потужності до точки приєднання) відповідно до схеми зовнішнього газопостачання або проектно-кошторисної документації на зовнішнє газопостачання, що додаються до цього Договору та є його невід´ємними частинами, а також здійснює підключення об’єкта Замовника до власних газових мереж на умовах цього Договору.

2.2. Замовник оплачує Власнику вартість приєднання та забезпечує в установленому порядку будівництво (встановлення) та введення в експлуатацію внутрішніх систем газоспоживання (газопостачання) власного об’єкта.
 
ІІІ. Обов'язки та права Сторін

3.1. Власник зобов’язаний:

3.1.1. Забезпечити в установленому порядку в термін до ______________ приєднання об’єкта Замовника (будівництво та введення в експлуатацію газових мереж зовнішнього газопостачання об’єкта Замовника від місця забезпечення потужності до точки приєднання) за умови своєчасної оплати за приєднання, визначеної розділом ІV цього Договору, установити в точці приєднання вузол обліку природного газу для проведення комерційних розрахунків та забезпечити його захистом від несприятливих погодних умов та несанкціонованого доступу.

3.1.2. Підключити об'єкт Замовника до власних газових мереж не пізніше 5 робочих днів (якщо підключення не потребує припинення газопостачання іншим споживачам) або 15 робочих днів (якщо підключення потребує припинення газопостачання іншим споживачам) після виконання таких умов:
введення в експлуатацію газових мереж зовнішнього газопостачання об’єкта Замовника;
оплати Замовником повної вартості за приєднання, визначеної розділом ІV цього Договору;
узгодження Власником проекту внутрішнього газопостачання та введення внутрішніх систем газоспоживання (газопостачання) об’єкта Замовника в експлуатацію;
складання на об’єкт Замовника акта розмежування балансової належності газопроводів та експлуатаційної відповідальності Сторін.

3.2. Замовник зобов'язаний: 

3.2.1. Оплатити вартість наданих Власником послуг з приєднання об’єкта Замовника в точці приєднання, визначену розділом ІV цього Договору.

3.2.2. Розробити на підставі технічних умов на внутрішнє газопостачання проект внутрішнього газопостачання об’єкта Замовника та погодити його з Власником.

3.2.3. Забезпечити в установленому порядку будівництво (встановлення) та введення в експлуатацію внутрішніх систем газоспоживання (газопостачання).

3.2.4. Забезпечити допуск персоналу Власника на об’єкт Замовника для проведення робіт з приєднання.

3.3. Власник має право:

3.3.1. Надати послугу з приєднання як особисто, так і із залученням третіх осіб – підрядних організацій.

3.3.2. У разі порушення Замовником порядку розрахунків за цим Договором призупинити виконання зобов’язань за цим Договором до належного виконання Замовником відповідних умов цього Договору та/або ініціювати перегляд Сторонами розміру плати за приєднання, визначеного розділом ІV цього Договору.

3.3.3. Не узгоджувати наданий Замовником проект внутрішнього газопостачання об’єкта Замовника у разі виявлення в ньому відхилень від даних технічних умов на внутрішнє газопостачання або чинних нормативно-технічних документів та повернути його із зауваженнями Замовнику на доопрацювання.

3.3.4. Здійснювати контроль за будівництвом (встановленням) Замовником внутрішніх систем газоспоживання (газопостачання) на об’єкті Замовника.

3.4. Замовник має право:

3.4.1. Контролювати виконання Власником зобов`язань з будівництва та введення в експлуатацію газових мереж зовнішнього газопостачання об’єкта Замовника від місця забезпечення потужності до точки приєднання, у тому числі шляхом надсилання письмових запитів до Власника про стан виконання робіт, необхідних для приєднання.

3.4.2. Звернутися до Власника за додатковими роз’ясненнями (уточненнями) щодо вихідних даних (технічних умов) на внутрішнє газопостачання об’єкта Замовника та/або умов цього Договору. 

3.5. Побудовані Власником за цим Договором газові мережі зовнішнього газопостачання є його власністю.

3.6. Пуск газу на об'єкт Замовника здійснюється в установленому законодавством порядку після укладання договору на постачання та/або транспортування (розподіл) природного газу на об'єкт Замовника.

IV. Плата за приєднання

4.1. Загальний розмір плати за приєднання відповідно до Порядку розрахунку плати за приєднання об’єктів замовників до газових мереж, затвердженого постановою НКРЕ від 31 січня 2013 року № 77, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України _____ лютого 2013 року за № ________, становить _____________ грн, у тому числі:
вартість проектно-кошторисної документації на зовнішнє газопостачання при нестандартному приєднанні _________грн (без податку на додану вартість (далі – ПДВ)), яка передана Замовником Власнику за актом приймання-передачі _________________________________ в рахунок плати за приєднання;
               (вказати реквізити акта приймання-передачі) 
вартість дольової участі Замовника при нестандартному приєднанні, що приєднується до місця забезпечення потужності інших замовників, яка розрахована згідно з додатком до цього Договору, становить ___________грн (без ПДВ),
крім того, ПДВ ___________грн.
Передача Замовником проектно-кошторисної документації Власнику в рахунок плати за приєднання прирівнюється до операції продажу та здійснюється з урахуванням вимог Податкового кодексу України.
Для цілей бухгалтерського обліку операція по зарахуванню вартості проектно-кошторисної документації в рахунок зменшення плати за приєднання є операцією заліку зустрічних однорідних вимог. Документальне оформлення заліку зустрічних однорідних вимог здійснюється відповідно до Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України та Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

4.2. Плата за нестандартне приєднання (без врахування вартості проектно-кошторисної документації на зовнішнє газопостачання), що сплачується Замовником Власнику, становить _____________ грн, крім того, ПДВ ___________грн.

4.3. Замовник сплачує плату за приєднання, визначену пунктом 4.1 цього розділу (за стандартне приєднання) та пунктом 4.2 цього розділу (за нестандартне приєднання), на поточний рахунок Власника з урахуванням податку на додану вартість у такому порядку та у  відповідні терміни:
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

4.4. Плата за приєднання включає, зокрема, послуги Власника з установлення в точці приєднання шафи з вузлом обліку природного газу та підключення об`єкта Замовника до газових мереж Власника.

V. Відповідальність Сторін 


5.1. У випадку порушення Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором вони несуть відповідальність, визначену чинним законодавством. 

5.2. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання обов'язків, визначених цим Договором, якщо це невиконання є наслідком форс-мажорних обставин.
Форс-мажорними обставинами є обставини, які виникли після укладення цього Договору внаслідок непередбачених Сторонами подій надзвичайного характеру, включаючи пожежі, землетруси, повені, оповзні та інші стихійні лиха, вибухи, війни або військові дії.
Факт дії таких обставин Сторона має підтвердити документом уповноваженого органу не пізніше 20 календарних днів з дати настання таких обставин.

 
VI. Порядок вирішення спорів

6.1. Усі спірні питання, пов'язані з виконанням цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. 

6.2. У разі недосягнення згоди спір вирішується в судовому порядку. 

VII. Строк дії Договору 

7.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання Cторонами передбачених ним зобов'язань, крім випадку, зазначеного у пункті 8.3 розділу VIII цього Договору. 

7.2. Цей Договір може бути змінено шляхом укладання додаткових угод до цього Договору за ініціативою будь-якої із Сторін у порядку, визначеному чинним законодавством.

VIII. Інші умови Договору

8.1. Фактом виконання зобов`язання Власника з приєднання об`єкта Замовника (будівництва газових мереж зовнішнього газопостачання об’єкта Замовника від місця забезпечення потужності до точки приєднання) Сторони вважатимуть введення в експлуатацію газових мереж зовнішнього газопостачання об`єкта Замовника від місця забезпечення потужності до точки приєднання.

8.2. Якщо протягом одного року після введення в експлуатацію газових мереж зовнішнього газопостачання Замовник не забезпечить виконання вимог підпунктів 3.2.2, 3.2.3 пункту 3.2 розділу ІІІ цього Договору та за відсутності погодженого Сторонами строку продовження їх виконання Власник залишає за собою право не враховувати зарезервовану пропускну потужність на об’єкт Замовника при дефіциті пропускної потужності для інших замовників (споживачів). При цьому газорозподільне (газотранспортне) підприємство не враховує зарезервовану пропускну потужність лише за умови письмового попередження Замовника за 30 календарних днів до вчинення таких дій та невиконання Замовником у цей самий строк вимог підпунктів 3.2.2, 3.2.3 пункту 3.2 розділу ІІІ цього Договору та відсутності продовження їх виконання.

8.3. Нездійснення Замовником оплати вартості послуг з приєднання протягом одного року після настання відповідного терміну оплати, визначеного пунктом 4.3 розділу ІV цього Договору, є підставою для розірвання Договору в односторонньому порядку.   

8.4. Перелік додатків до цього Договору, які є невід’ємними частинами цього Договору: __________________________________________________.

8.5. Цей Договір укладений у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, для Замовника та Власника. 


IX. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін 
Власник
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Телефон:  __________________________
Факс:        __________________________ 

М.П.
Замовник
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
Телефон:  _______________________
Факс:        _______________________ 

М.П.
___________________/________________/ 
(посада, підпис)                   (ініціали, прізвище)___________________/_______________/    (посада, підпис)              (ініціали, прізвище)
_______________20___ року                                    _______________20___ року

 

Градостроительный расчет для получения градостроительных условий и ограничений, архитектурное проектирование, разработка эскиза намерений застройки для получения строительного паспорта застройки в Киеве!

Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 26 Далее

 

Порядок видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки затверджений наказом Мінрегіону України від 05.07.2011 № 103 та діє в редакції наказу Мінрегіону України від 25.02.2013 № 66. Будівельний паспорт забудови земельної ділянки визначає комплекс містобудівних та архітектурних вимог до розміщення і будівництва індивідуального (садибного) житлового, садового, дачного будинку не вище двох поверхів (без урахування мансардного) з площею до 300 кв.м., господарських будівель, споруд, гаражів, елементів інженерного захисту, благоустрою та озеленення на земельній ділянці. Порядок розроблення проектної документації на будівництво об'єктів затверджено наказом Мінрегіону України від 16.05.2011 № 45. Порядок надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст затверджено наказом Мінрегіону України від 07.07.2011 № 109. Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466. Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 461. Прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадянських будинків та будівель і споруд сільськогосподарського призначення 1 та 2 категорії складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, і проведення технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж відбувається відповідно до наказу Мінрегіону України від 19.03.2013 № 95, зареєстрованого в Мін'юсті України 15 квітня 2013 року за № 612/23144.

Олег Викторович - кандидат наук, сертифицированный архитектор. Районы Киева: Голосеевский, Святошинский, Соломенский, Оболонский, Подольский, Печерский, Шевченковский, Дарницкий, Днепровский, Деснянский. Районы Киевской области: Барышевский, Белоцерковский, Богуславский, Бориспольский, Бородянский, Броварский, Васильковский, Володарский, Вышгородский, Згуровский, Иванковский, Кагарлыкский, Киево-Святошинский, Макаровский, Мироновский, Обуховский, Переяслав-Хмельницкий, Полесский, Ракитнянский, Сквирский, Ставищенский, Таращанский, Тетиевский, Фастовский, Яготинский.