Конт.:

Олег Прокопенко

Кандидат наук, архитектор в Киеве Tel, Viber +38 063 608 7812


Архитектурное проектирование зданий
0214 26

Особливості оцінки об'єктів у матеріальній формі

Олег Прокопенко - кандидат наук, архитектор в Киеве, дизайн-проекты. Веб, медиа, IT и программирование. Получение стройпаспорта, градусловий! Анализ земельных участков под застройку с разработкой архитектурной концепции. Опыт государственной службы в центральном органе гос. исп. власти.

Автор: Oleg | Раздел: Инвентаризация и оценка недвижимости | Просмотров: 3 416
 Особливості оцінки об'єктів у матеріальній формі 

     63. Вимоги  цього  розділу  поширюються на випадки проведення 
оцінки об'єктів у матеріальній формі (крім  земельних  ділянок  та 
об'єктів  незавершеного  будівництва)  з  метою їх приватизації як 
окремого  індивідуально  визначеного  майна,  застави  та   іншого 
відчуження відповідно до законодавства. 

     64. До об'єктів у матеріальній формі застосовується незалежна 
оцінка. Незалежна оцінка окремого індивідуально визначеного майна, 
що  приватизується,  проводиться  у  двомісячний  строк  від  дати 
оцінки.  При цьому  звіт  про  оцінку  та  висновок  про  вартість 
подаються  до  державного  органу  приватизації на рецензування та 
затвердження не пізніше ніж за 15 календарних днів  до  закінчення 
вищезазначеного строку. 

     65. Вибір   баз   оцінки   об'єктів   у   матеріальній  формі 
регулюється  вимогами  національних   стандартів   з   урахуванням 
особливостей,  встановлених цією Методикою. При цьому враховується 
строк корисного використання  таких  об'єктів,  належність  їх  до 
спеціалізованого   майна,   майна   спеціального  призначення  або 
спеціальної конструкції. 

     У випадках викупу або обміну об'єктів  у  матеріальній  формі 
одночасно з ринковою вартістю може визначатися також їх спеціальна 
вартість. 

     Вихідними даними  про  фізичні,  технічні  та   функціональні 
характеристики  об'єктів у матеріальній формі є дані,  зазначені в 
документах згідно з пунктом 38. 

     66. Для визначення початкової вартості окремого індивідуально 
визначеного  майна,  що  приватизується шляхом продажу на аукціоні 
(конкурсі),  застосовується ринкова вартість,  а  спеціалізованого 
майна,  майна     спеціального     призначення   або   спеціальної 
конструкції - залишкова вартість заміщення (відтворення). 

     67. Вартість   орендованого   нерухомого   майна   під    час 
приватизації  на  аукціоні  (конкурсі)  або  шляхом  викупу у разі 
прийняття рішення про компенсацію  орендарю  вартості  невід'ємних 
поліпшень,  здійснених  за  рахунок  власних коштів за час оренди, 
визначається на підставі оцінки його ринкової вартості та ринкової 
вартості невід'ємних поліпшень орендованого майна. 

     Для визначення   ринкової   вартості   невід'ємних  поліпшень 
орендованого нерухомого майна розраховується різниця між  ринковою 
вартістю  нерухомого  майна  на  дату  оцінки  виходячи з ринкової 
вартості подібного майна з урахуванням невід'ємних  поліпшень,  що 
здійснені  орендарем,  та  його  ринковою  вартістю на дату оцінки 
виходячи з ринкової  вартості  подібного  майна,  яке  не  містить 
зазначених   поліпшень.  Ринкова  вартість  невід'ємних  поліпшень 
орендованого нерухомого майна визнається у сумі,  що не  перевищує 
фактично    сплаченої    суми   коштів   орендаря   у   здійснення 
ідентифікованих   невід'ємних   поліпшень.    Під    час    оцінки 
встановлюється  питома  вага часток держави та орендаря у ринковій 
вартості орендованого нерухомого майна. 

     Для продажу нерухомого майна,  яке  перебуває  в  оренді,  на 
аукціоні (конкурсі) та щодо якого прийнято рішення про компенсацію 
невід'ємних поліпшень,  його ринкова вартість та ринкова  вартість 
поліпшень,  визначені на дату оцінки, є початковою вартістю такого 
майна. 

     У разі коли в процесі продажу початкова вартість орендованого 
нерухомого майна зросла, покупець оплачує кошти за державну частку 
в об'єкті приватизації,  які  дорівнюють  фактичній  ціні  продажу 
орендованого  нерухомого майна,  що містить невід'ємні поліпшення, 
за вирахуванням ринкової вартості таких поліпшень,  визначеної під 
час оцінки. 

     У разі  коли  в  процесі  продажу  ціна  продажу орендованого 
нерухомого майна зменшилася порівняно з його початковою  вартістю, 
покупець  сплачує кошти за державну частку в об'єкті приватизації, 
яка дорівнює фактичній ціні продажу орендованого нерухомого майна, 
скоригованій  з урахуванням питомої ваги державної частки у ньому, 
визначеній  у  процесі  оцінки.   Втрата   вартості   орендованого 
нерухомого   майна   в  процесі  такого  продажу  визнається  його 
економічним зносом. 

     Порядок оцінки  орендованого  нерухомого  майна,  що  містить 
невід'ємні  поліпшення,  здійснені  за  час  його оренди,  під час 
приватизації, встановлюється Фондом державного майна. Цим Порядком 
також  визначається процедура ідентифікації невід'ємних поліпшень, 
здійснених за рахунок коштів орендаря. 

     68. Продаж об'єкта у матеріальній формі  одному  покупцю,  що 
зареєстрований учасником аукціону (конкурсу),  може відбуватися за 
ціною не нижче його початкової вартості, визначеної для проведення 
цього  аукціону  (конкурсу),  якщо звіт про оцінку та висновок про 
вартість такого об'єкта дійсний  на  дату  укладення  такої  угоди 
купівлі-продажу. 

     69. У   разі   коли   процедурою   продажу   об'єкта   оцінки 
передбачаються додаткові умови (вимоги,  що потребують  додаткових 
матеріальних   витрат,   зокрема   збереження   існуючого  напряму 
використання,  якщо такий напрям не може  бути  визнаний  найбільш 
ефективним використанням),  може визначатися інвестиційна вартість 
такого об'єкта.  У такому разі у звіті про оцінку  дається  аналіз 
найбільш  ефективного  використання  об'єкта  оцінки та розрахунок 
впливу додаткових умов продажу на його вартість. 

     70. Оцінка об'єктів у матеріальній формі для  інших  випадків 
їх  відчуження  шляхом  продажу  на конкурентних та неконкурентних 
засадах проводиться шляхом визначення їх ринкової  вартості.  Якщо 
законодавством  встановлено  знижувальні коефіцієнти та порядок їх 
застосування для визначення початкової  вартості  таких  об'єктів, 
такі  коефіцієнти  застосовуються до ринкової вартості.  Початкова 
вартість,  отримана   в   результаті   застосування   знижувальних 
коефіцієнтів,   визнається   ліквідаційною   вартістю   об'єкта  у 
матеріальній формі.  У  цьому  випадку  у  висновку  про  вартість 
одночасно  зазначається  ринкова  та  ліквідаційна вартість такого 
об'єкта. 

     71. Оцінка об'єктів у  матеріальній  формі  для  випадків  їх 
відчуження   неконкурентними  способами,  зокрема  шляхом  обміну, 
передачі  від  одного  суб'єкта  до  іншого,  здійснюється  шляхом 
визначення  ринкової вартості об'єктів обміну (передачі).  Під час 
обміну  об'єктів   повинна   забезпечується   еквівалентність   їх 
вартісних показників. 

     72. Об'єкти у матеріальній формі у разі їх застави оцінюються 
за ринковою вартістю без включення до неї суми податку  на  додану 
вартість. 

     73. Повернення   об'єктів   у  матеріальній  формі  (об'єктів 
приватизації) у державну власність, у тому числі за рішенням суду, 
відбувається  за  їх ринковою вартістю,  визначеною на дату оцінки 
(день набрання чинності відповідним рішенням суду). 

 Комментарии по данной теме: Особливості оцінки об'єктів у матеріальній формі

 

Порядок видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки затверджений наказом Мінрегіону України від 05.07.2011 № 103 та діє в редакції наказу Мінрегіону України від 25.02.2013 № 66. Будівельний паспорт забудови земельної ділянки визначає комплекс містобудівних та архітектурних вимог до розміщення і будівництва індивідуального (садибного) житлового, садового, дачного будинку не вище двох поверхів (без урахування мансардного) з площею до 300 кв.м., господарських будівель, споруд, гаражів, елементів інженерного захисту, благоустрою та озеленення на земельній ділянці. Порядок розроблення проектної документації на будівництво об'єктів затверджено наказом Мінрегіону України від 16.05.2011 № 45. Порядок надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст затверджено наказом Мінрегіону України від 07.07.2011 № 109. Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466. Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 461. Прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадянських будинків та будівель і споруд сільськогосподарського призначення 1 та 2 категорії складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, і проведення технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж відбувається відповідно до наказу Мінрегіону України від 19.03.2013 № 95, зареєстрованого в Мін'юсті України 15 квітня 2013 року за № 612/23144.

Олег Викторович - кандидат наук, сертифицированный архитектор. Районы Киева: Голосеевский, Святошинский, Соломенский, Оболонский, Подольский, Печерский, Шевченковский, Дарницкий, Днепровский, Деснянский. Районы Киевской области: Барышевский, Белоцерковский, Богуславский, Бориспольский, Бородянский, Броварский, Васильковский, Володарский, Вышгородский, Згуровский, Иванковский, Кагарлыкский, Киево-Святошинский, Макаровский, Мироновский, Обуховский, Переяслав-Хмельницкий, Полесский, Ракитнянский, Сквирский, Ставищенский, Таращанский, Тетиевский, Фастовский, Яготинский.