Порядок перевірки документів громадської організації (об\’єднання громадських організацій)

 ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                      Наказ Фонду державного майна 
                                      України 
                                      19 грудня 2001 р. 
                                      за N 2357 
                                      Зареєстровано в Міністерстві 
                                      юстиції України 
                                      11 січня 2002 р. 
                                      за N 25/6313 
 
                             Порядок 
     перевірки документів громадської організації (об\’єднання 
        громадських організацій), що претендує на визнання 
          статусу саморегулівної організації оцінювачів 
        (об\’єднання саморегулівних організацій оцінювачів) 
{ Заголовок Порядку в редакції Наказу Фонду державного майна N 554 
(  z0657-12 ) від 23.04.2012 – зміни втратили чинність на підставі 
Наказу  Фонду державного майна N 2952 ( z0976-12 ) від 14.06.2012; 
в  редакції  Наказу  Фонду державного майна N 799 ( z0940-13 ) від 
10.06.2013 } 
 
     1.  Цей Порядок розроблено відповідно до вимог Закону України 
\”Про  Фонд державного майна України\” ( 4107-17 ), Порядку визнання 
Фондом державного майна України статусу саморегулівної організації 
оцінювачів,  затвердженого  постановою  Кабінету Міністрів України 
від  13  грудня  2001  р.  N  1668 ( 1668-2001-п ) (далі – Порядок 
визнання статусу).
{  Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного 
майна  N 554 ( z0657-12 ) від 23.04.2012 – зміни втратили чинність 
на  підставі Наказу Фонду державного майна N 2952 ( z0976-12 ) від 
14.06.2012;   із   змінами,   внесеними  згідно  з  Наказом  Фонду 
державного майна N 799 ( z0940-13 ) від 10.06.2013 } 
     2.  Порядок  установлює процедуру перевірки Фондом державного 
майна  України  документів, які подаються громадською організацією 
(об’єднанням  громадських  організацій),  що претендує на визнання 
статусу    саморегулівної   організації   оцінювачів   (об’єднання 
саморегулівних   організацій   оцінювачів),   визначених  Порядком 
визнання статусу.
{  Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного 
майна  N 554 ( z0657-12 ) від 23.04.2012 – зміни втратили чинність 
на  підставі Наказу Фонду державного майна N 2952 ( z0976-12 ) від 
14.06.2012;   із   змінами,   внесеними  згідно  з  Наказом  Фонду 
державного майна N 799 ( z0940-13 ) від 10.06.2013 } 
     3.   Фондом  державного  майна  України  перевіряються  копії 
установчих  документів  та  свідоцтва  про  реєстрацію громадської 
організації (об’єднання громадських організацій).
{  Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного 
майна  N 554 ( z0657-12 ) від 23.04.2012 – зміни втратили чинність 
на  підставі Наказу Фонду державного майна N 2952 ( z0976-12 ) від 
14.06.2012;   із   змінами,   внесеними  згідно  з  Наказом  Фонду 
державного майна N 799 ( z0940-13 ) від 10.06.2013 } 
     4.  Перевірка  достовірності  переліку фізичних осіб – членів 
громадської  організації (в тому числі такої, що входить до складу 
об’єднання  громадських  організацій  та має статус саморегулівної 
організації   оцінювачів),   складеного  за  формою,  установленою 
додатком  до Порядку визнання статусу, здійснюється вибірково. При 
цьому  Фонд  державного майна використовує такі процедури: { Абзац 
перший  пункту  4  із  змінами,  внесеними  згідно з Наказом Фонду 
державного  майна  N  554  (  z0657-12  )  від  23.04.2012 – зміни 
втратили чинність на підставі Наказу Фонду державного майна N 2952 
(  z0976-12  )  від  14.06.2012;  із  змінами,  внесеними згідно з 
Наказом Фонду державного майна N 799 ( z0940-13 ) від 10.06.2013 } 
     вибіркове  опитування  фізичних  осіб, зазначених у переліку, 
щодо  їх  дійсного  членства  у  складі  громадської  організації, 
об’єднання  громадських  організацій, згідно з правилами членства, 
установленими  відповідними  документами  громадської організації, 
об’єднання громадських організацій, на перше число місяця, у якому 
громадською  організацією  (об’єднанням  громадських  організацій) 
подаються  документи  до  Фонду  державного майна України; { Абзац 
другий  пункту  4  із  змінами,  внесеними  згідно з Наказом Фонду 
державного  майна  N  554  (  z0657-12  )  від  23.04.2012 – зміни 
втратили чинність на підставі Наказу Фонду державного майна N 2952 
(  z0976-12  )  від  14.06.2012;  із  змінами,  внесеними згідно з 
Наказом Фонду державного майна N 799 ( z0940-13 ) від 10.06.2013 } 
     вибіркова  перевірка  наявності  та  чинності кваліфікаційних 
документів  оцінювачів  у  фізичних осіб, що зазначені в переліку, 
згідно   з   інформацією,   що   міститься  в  Державному  реєстрі 
оцінювачів  та  суб’єктів  оціночної  діяльності;  {  Абзац третій 
пункту  4  із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного 
майна  N 554 ( z0657-12 ) від 23.04.2012 – зміни втратили чинність 
на  підставі Наказу Фонду державного майна N 2952 ( z0976-12 ) від 
14.06.2012;   із   змінами,   внесеними  згідно  з  Наказом  Фонду 
державного майна N 799 ( z0940-13 ) від 10.06.2013 } 
     вибіркова   перевірка   факту   здійснення   оцінювачами,  що 
зазначені в переліку, професійної оціночної діяльності у будь-якій 
формі,  визначеній  статтею  4  Закону  України \”Про оцінку майна, 
майнових  прав  та  професійну  оціночну  діяльність  в Україні\” ( 
2658-14  ),  у  складі  суб\’єктів  оціночної  діяльності (згідно з 
довідками з останнього місця їх роботи). 
     5.  Вибірковою  перевіркою  переліку  фізичних  осіб – членів 
громадської  організації (в тому числі такої, що входить до складу 
об’єднання  громадських  організацій  та має статус саморегулівної 
організації  оцінювачів)  повинно  бути  охоплено  не менше ніж 10 
відсотків  фізичних  осіб  за  кожною  з ознак, зазначених у цьому 
Порядку.
{  Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного 
майна  N 554 ( z0657-12 ) від 23.04.2012 – зміни втратили чинність 
на  підставі Наказу Фонду державного майна N 2952 ( z0976-12 ) від 
14.06.2012;   із   змінами,   внесеними  згідно  з  Наказом  Фонду 
державного майна N 799 ( z0940-13 ) від 10.06.2013 } 
     6. Під  час  перевірки  документів  щодо  порядку  здійснення 
процедур внутрішньої сертифікації оцінювачів Фонд державного майна 
України  з\’ясовує  їх  дату затвердження,  відповідність процедури 
затвердження  установчим  документам  громадської  організації,  а 
також повноту пакета документів. 
     7. Перевірка  документів здійснюється Фондом державного майна 
в термін,  що  не  перевищує  21  календарного  дня  від  дати  їх 
отримання. 
     За  результатами  перевірки складається відповідний документ, 
який   підписується   особами,   що   здійснювали   перевірку,  та 
затверджується керівником Фонду державного майна України. 

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code