Фінансування ремонтних робіт
     5.1. Джерелами фінансування робіт із ремонту виробничих будівель і споруд можуть бути валові витрати, амортизаційні відрахування та прибуток підприємств, а також кошти інвесторів.
     5.2. Фінансування капітального ремонту, а також розрахунки за виконані роботи підрядними ремонтно-будівельними організаціями здійснюється в установленому порядку.
 
     6. Порядок складання і затвердження проектно-кошторисної документації на проведення ремонту
     6.1. Кошторис на проект капітального ремонту (додаток 9) складають на основі зведеного опису робіт (додаток 10), якщо конструкції чи обладнання будівлі в процесі ремонту не змінюються і не підсилюються. Дефектний акт на проведення робіт складають окремо для кожної будівлі (споруди) з виконанням обмірювань у натурі та з наведенням формул розрахунків з кожного виду робіт і з зазначенням приміщення (поверху, прогону, цеху та ін.). До дефектного акту на проведення робіт повинна бути додана коротка пояснювальна записка.
     6.2. На всі види ремонту розробляється проектно-кошторисна документація. Проектування здійснюється в одну стадію. У складі проектно-кошторисної документації повинні бути:
     – коротка пояснювальна записка, що містить у собі обгрунтування технічних рішень, техніко-економічні показники і міркування щодо організації ремонтних робіт;
     – робочі креслення;
     – кошторисна документація.
     6.3. Для забезпечення високої якості проектів і скорочення термінів проектування розробка проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт складних об\’єктів може здійснюватися проектними організаціями на договірних засадах.
     6.4. Базисна кошторисна вартість робіт з ремонту визначається з використанням збірників кошторисних норм і розцінок на ремонтно-будівельні роботи, а також прейскурантів та калькуляцій, що встановлені для ремонтно-будівельних робіт.
     Вартість робіт, при відсутності одиничних розцінок, визначається з використанням діючих кошторисних норм на будівельно-монтажні роботи.
     6.5. Додаткові витрати підрядника на матеріали, вантажні перевезення, електричну та теплову енергію, заробітну плату, експлуатацію машин та механізмів, накладних та інших витрат понад тих, що враховані в базисній кошторисній вартості робіт, визначаються додатковими розрахунками і додаються до вартості ремонтно-будівельних робіт.
     6.6. При виявленні в процесі проведення ремонтно-будівельних і спеціальних робіт додаткових обсягів, що не враховані проектом і кошторисом, підрядна організація за участю представників замовника і проектної організації складають акт з переліком додаткових робіт і обгрунтуванням необхідності їх виконання. При збільшенні вартості робіт проти початкової – кошторис перезатвердженої документації.
     6.7. До початку складання проектно-кошторисної документації проектна організація проводить технічне обстеження відібраних для ремонту будівель і споруд з метою визначення їх дійсного технічного стану, ступеня зношення основних конструкцій, а також отримання потрібних обмірювальних креслень об\’єктів, що не мають певних архівних даних. Натурними обмірами конструктивних елементів і частин будівель чи споруд мають бути встановлені точні розміри основних конструкцій, вузлів та деталей, висоти приміщення, ширини і висоти віконних та дверних отворів тощо.
     6.8. Робочі креслення на капітальний ремонт будівель і споруд повинні складатися: при переплануванні, при підсиленні основ, підсиленні чи частковій заміні фундаментів, кріплень при муруванні стін, при заміні чи підсиленні перекриттів, при заміні чи реконструкції покрівлі, при переобладнанні котельної, при газифікації, електрифікації будівлі чи споруди та в інших аналогічних випадках, відповідно до ТУ та АПЗ.
     6.9. За підсумками кошторисів наводяться суми, які мають бути повернені в результаті використання чи реалізації матеріалів, одержаних від розбирання конструкцій в процесі проведення ремонтних робіт.
     6.10. Перелік і кількість матеріалів, що їх мають одержати від розбирання конструкцій при капітальному ремонті, встановлюється проектно-кошторисним підрозділом підприємства чи проектної організації разом з замовником.
     Вартість матеріалів, що їх одержують після розбирання, визначається:
     – при використанні їх на ремонтних роботах даного підприємства чи організації – за ціною нових матеріалів, за вирахуванням витрат після приведення матеріалів у придатний стан і вартості транспортування до місця використання;
     – при неможливості використання цих матеріалів на ремонтних роботах у даній організації чи підприємстві ціни встановлюються відповідним актом, виходячи з умов їх можливої реалізації.
     6.11. На суму вартості повернення матеріалів, указану в кошторисі, зменшується розмір фінансування капітального ремонту.
     6.12. Проектні організації, що розробляють проектно-кошторисну документацію, несуть відповідальність перед замовником за якість проектування, правильність визначення кошторисної вартості ремонту і за забезпечення виконання цих робіт у терміни, що встановлені договором.
     6.13. Замовник несе відповідальність перед проектною організацією за якість і подання в потрібному обсязі і в установлені строки вихідних матеріалів для проектування.
     6.14. Підрядна ремонтно-будівельна організація повинна в місячний термін з моменту одержання проектно-кошторисної документації подати проектній організації через замовника свої заперечення і зауваження.
     6.15. Після місячного терміну, якщо таких заперечень і зауважень не надійшло, проектно-кошторисна документація вважається узгодженою з підрядною організацією.
     6.16. Замовник, після внесення проектною організацією виправлень, затверджує одержану документацію.
     6.17. Після внесення змін проектною організацією замовник в особі керівника підприємства не пізніше 15 днів з дня одержання проектно-кошторисної документації затверджує її і надає підряднику для виконання робіт.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *