Про професійно-технічну освіту

Posted on

ЗАКОН УКРАЇНИ Про професійно-технічну освіту Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку системи професійно-технічної освіти, створення умов для професійної самореалізації особистості та забезпечення потреб суспільства і держави у кваліфікованих робітниках. Розділ I  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття 1. Законодавство України про професійно-технічну освіту Законодавство України про професійно-технічну освіту базується на Конституції України і […]

Read More

Фінансово-господарська діяльність та матеріально-технічна база позашкільного навчального закладу

Posted on

Фінансово-господарська діяльність та матеріально-технічна база позашкільного навчального закладу        42. Фінансово-господарська діяльність позашкільного навчального закладу провадиться відповідно до законодавства та статуту позашкільного навчального закладу.        43. Фінансування державних і комунальних позашкільних навчальних закладів здійснюється за рахунок коштів відповідних бюджетів, приватних позашкільних навчальних закладів – за рахунок коштів засновників (власників).       […]

Read More

Управління позашкільним навчальним закладом

Posted on

Управління позашкільним навчальним закладом        35. Керівництво позашкільним навчальним закладом здійснює його директор, яким може бути тільки громадянин України, що має вищу педагогічну освіту і стаж педагогічної роботи не менш як три роки, успішно пройшов підготовку та атестацію керівних кадрів освіти в порядку, встановленому МОН.        36. Керівник, заступники керівника, педагогічні […]

Read More

Учасники навчально-виховного процесу

Posted on

  Учасники навчально-виховного процесу        25. Учасниками навчально-виховного процесу в позашкільному навчальному закладі є:        вихованці, учні і слухачі;        директор, заступники директора позашкільного навчального закладу;        педагогічні працівники, психологи, соціальні педагоги, бібліотекарі, спеціалісти, залучені до навчально-виховного процесу;        батьки або особи, які їх замінюють; […]

Read More

ПОЛОЖЕННЯ про позашкільний навчальний заклад

Posted on

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 р. N 433   ПОЛОЖЕННЯ про позашкільний навчальний заклад   Загальна частина        1. Позашкільний навчальний заклад здійснює навчання і виховання громадян у позаурочний та позанавчальний час.        2. Позашкільний навчальний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України, […]

Read More