Про затвердження нормативів чисельності студентів

                   КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
                        П О С Т А Н О В А 
                   від 17 серпня 2002 р. N 1134 
                               Київ 
        Про затвердження нормативів чисельності студентів 
        (курсантів), аспірантів (ад\’юнктів), докторантів, 
      здобувачів наукового ступеня кандидата наук, слухачів, 
      інтернів, клінічних ординаторів на одну штатну посаду 
       науково-педагогічного працівника у вищих навчальних 
     закладах III і IV рівня акредитації та вищих навчальних 
     закладах післядипломної освіти державної форми власності 
          { Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ 
            N 1130 ( 1130-2004-п ) від 25.08.2004 
            N  536 ( 536-2006-п )  від 19.04.2006 } 
{ Дію Постанови поширено на  порядок  встановлення  нормативів 
  чисельності  слухачів,  аспірантів  та  докторантів  на одну 
  штатну  посаду науково-педагогічного працівника Національної 
  академії  державного  управління  при  Президентові  України 
  згідно з Постановою КМ N 1796 ( 1796-2004-п ) від 31.12.2004 } 
 
     З метою  удосконалення навчального процесу у вищих навчальних 
закладах III і IV рівня акредитації та вищих  навчальних  закладах 
післядипломної освіти державної форми власності, підвищення якості 
підготовки     фахівців       Кабінет      Міністрів       України 
п о с т а н о в л я є: 
     1. Затвердити такі, що додаються: 
     нормативи  чисельності  студентів  (курсантів)  денної  форми 
навчання  на одну штатну посаду науково-педагогічного працівника у 
вищих  навчальних  закладах  III  і IV рівня акредитації державної 
форми власності для освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр; 
     нормативи  чисельності  аспірантів (ад\’юнктів), докторантів і 
здобувачів  наукового  ступеня  кандидата  наук,  які працюють над 
дисертаціями     самостійно,     на     одну     штатну     посаду 
науково-педагогічного працівника у вищих навчальних закладах III і 
IV рівня акредитації державної форми власності; 
     нормативи    чисельності    слухачів,   інтернів,   клінічних 
ординаторів на одну штатну посаду науково-педагогічного працівника 
у  вищих  навчальних закладах III і IV рівня акредитації державної 
форми власності. 
     2. Установити, що: 
     1) нормативи чисельності студентів (курсантів) на одну штатну 
посаду  науково-педагогічного  працівника порівняно з нормативами, 
затвердженими абзацом другим пункту 1 цієї постанови: 
     а) для освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст  і  магістр 
зменшуються відповідно на 10 і 50 відсотків; 
     б)  для  вечірньої  форми  навчання  збільшується  у  2,  для 
заочної  та  дистанційної  –  у  4 рази; ( Підпункт \”б\” пункту 2 в 
редакції  Постанови  КМ  N  1130  ( 1130-2004-п ) від 25.08.2004 ) 
     в) для іноземних студентів денної форми навчання  зменшуються 
на 15 відсотків; 
     2)  нормативи  чисельності аспірантів (ад\’юнктів) докторантів 
і здобувачів наукового ступеня кандидата наук, затверджені абзацом 
третім,  та  нормативи  чисельності слухачів,  затверджені абзацом 
четвертим пункту 1  цієї  постанови,  поширюються  також  на  вищі 
навчальні    заклади   післядипломної   освіти   державної   форми 
власності.  (  Підпункт  2 пункту 2 в редакції Постанови КМ N 1130 
( 1130-2004-п ) від 25.08.2004 ) 
     3. Установити,  що  штатна  чисельність  науково-педагогічних 
працівників вищих навчальних закладів III і IV  рівня  акредитації 
та вищих навчальних закладів післядипломної освіти державної форми 
власності,  визначена  згідно  із  затвердженими  цією  постановою 
нормативами, є граничною. 
     4. Міністерству  освіти  і  науки разом з іншими центральними 
органами виконавчої влади, у підпорядкуванні яких є вищі навчальні 
заклади  III  і  IV  рівня  акредитації  та вищі навчальні заклади 
післядипломної освіти, запровадити: 
     нормативи,  затверджені абзацом другим пункту 1 та підпунктом 
1  пункту  2  цієї  постанови,  поетапно  – з 2002/03 та з 2004/05 
навчального  року;  (  Абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними 
згідно з Постановою КМ N 1130 ( 1130-2004-п ) від 25.08.2004 ) 
     нормативи,  затверджені  абзацами третім і четвертим пункту 1 
та  підпунктом  2 пункту 2 цієї постанови, – з 2002/03 навчального 
року.  (  Абзац  третій  пункту  4  із змінами, внесеними згідно з 
Постановою КМ N 1130 ( 1130-2004-п ) від 25.08.2004 ) 
     5. Рекомендувати  власникам  вищих  навчальних закладів III і 
IV рівня акредитації та вищих  навчальних  закладів післядипломної 
освіти  комунальної  і   приватної   форми   власності   під   час 
встановлення  штатної чисельності науково-педагогічних працівників 
застосовувати нормативи,  затверджені пунктом 1 та підпунктами \”а\” 
і \”б\” пункту 2 цієї постанови. 

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code