Коригування списку рекомендованих до зарахування

Коригування списку рекомендованих до зарахування

18.1. Після завершення першого встановленого строку вибору вступниками
місця навчання (чотири календарних дні після оприлюднення першого списку
рекомендованих до зарахування) приймальна комісія вищого навчального закладу:

здійснює коригування списку осіб, рекомендованих для зарахування, з
одночасним внесенням відповідних відомостей до Єдиної бази;

приймає рішення про зарахування вступників, які були рекомендовані та
виконали вимоги для зарахування (подали оригінали документа про освітній
(освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки,
сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів,
передбачених цими Умовами та правилами прийому до вищих навчальних закладів, до приймальної
(відбіркової) комісії вищого навчального закладу);

анулює надані раніше рекомендації вступникам, які не виконали вимог для
зарахування (не подали оригінали документа про освітній
(освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки,
сертифікатів зовнішньогонезалежногооцінювання
та інших документів, передбачених цими Умовами та правилами прийому до вищих
навчальних закладів, до приймальної (відбіркової) комісії вищого навчального закладу);

у разі наявності вакантних місць надає рекомендації до зарахування
особам з числа вступників, які не отримували рекомендацію раніше, відповідно до
рейтингових списків за кожним напрямом підготовки (спеціальністю).

 

18.2. Після оприлюднення другого (05 серпня) та третього (08 серпня)
списків вступників, рекомендованих до зарахування, встановлюється по три дні для виконання вступниками вимог
для зарахування. Коригування списків рекомендованих для зарахування вступників
відбувається відповідно до пункту 18.1 цього розділу. Рекомендовані до
зарахування вступники, які у строки, визначені пунктами 18.1 і 18.2 цього розділу
та правилами прийому до вищого
навчального закладу, не подали до приймальної
(відбіркової) комісії оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього,
медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших
документів, передбачених цими Умовами та правилами прийому до вищих навчальних
закладів, втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням, а також
на навчання за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.

 

18.3. Після виконання вступниками всіх вимог для зарахування на
навчання за державним замовленням у визначених обсягах формуються списки
рекомендованих для зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.

Вступники, у яких було анульованорекомендацію для зарахування на місця державного замовлення, можуть бути рекомендовані до
зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.

Строки виконання умов для зарахування за кошти юридичних та фізичних
осіб встановлюються приймальною комісією вищого навчального закладу, але не
пізніше 25 серпня.

 

18.4. Оприлюднення списків рекомендованих для зарахування здійснюється
відповідно до розділу XVI цих Умов.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code