Реалізація права вступників на вибір місця навчання

Реалізація права вступників на вибір місця навчання

17.1. Особи, які подали заяви в
паперовому вигляді та беруть участь у конкурсному відборі, впродовж кількості
днів, визначеної пунктами 18.1, 18.2 розділу XVIII цих Умов, після прийняття рішення про рекомендування до зарахування
зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення:
подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний)
рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього
незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Умовами та
правилами прийому до вищих навчальних закладів, до приймальної комісії вищого
навчального закладу, (відбіркової) комісії структурного підрозділу вищого
навчального закладу.

Особи, які подали заяви в електронному вигляді та беруть участь у
конкурсному відборі, впродовж кількості днів, визначеної пунктами 18.1, 18.2
розділу XVIII цих Умов, після прийняття рішення про рекомендування до
зарахування зобов’язані визначитись з обранням вищого навчального закладу,
напряму (спеціальності), підписати власну електронну заяву, роздруковану у
приймальній комісії обраного вищого навчального закладу, та подати особисто
оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка
до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та
інших документів, передбачених цими Умовами та правилами прийому до вищого
навчального закладу (при зарахуванні на місця державного замовлення або за рахунок
державних пільгових довгострокових кредитів), або пред’явити особисто оригінали зазначених документів (при
зарахуванні на місця, що фінансуються за кошти фізичних, юридичних осіб) та подати їх копії за умови зберігання оригіналів
вищезазначених документів у вищому навчальному закладі за місцем навчання за
державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових
кредитів.

 

17.2. При вступі вступника для одночасного
навчання за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або
спеціальностями (в одному або різних вищих навчальних закладах за різними
формами навчання) оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний)
рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів
зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у вищому навчальному закладі за
місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових
довгострокових кредитів протягом усього строку навчання. При одночасному
навчанні за двома освітньо-професійними програмами за напрямами або
спеціальностями за місцем навчання за кошти фізичних, юридичних осіб
зберігаються завірені копії документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень
державного зразка та додатка до нього, копії сертифікатів зовнішнього
незалежного оцінювання. Зазначені копії документів зберігаються у вищому
навчальному закладі протягом строку навчання разом з оригіналом довідки вищого
навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів. Довідка
видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються
оригінали вищезазначених документів.

17.3. Особи, які в установлений строк не подали
до приймальної (відбіркової) комісії оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та
додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного
оцінювання та інших документів, передбачених цими Умовами та правилами прийому
до вищих навчальних закладів (не виконали вимог для зарахування), втрачають право
зарахування на навчання за державним замовленням, а також на навчання за
рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code