Формування та оприлюднення рейтингового
списку вступників

15.1. Список
вступників, які мають цільове направлення, впорядковується за конкурсним балом
від більшого до меншого відповідно до рейтингового списку без урахування
категорій вступників, визначених у розділах XI – ХІVцих Умов.

15.2. Рейтинговий
список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

вступники, які
мають право на зарахування поза конкурсом;

вступники,
рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;

учасники
міжнародних олімпіад;

вступники, які
зараховуються за конкурсом.

До рейтингового
списку не включаються вступники, рекомендовані до зарахування на місця
цільового прийому.

 

15.3. У межах
кожної зазначеної в пункті 15.2 цього
розділу категорії рейтинговий список впорядковується:

за конкурсним
балом від більшого до меншого;

з урахуванням
права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі в порядку
додержання підстав для його набуття.

 

15.4. У
рейтинговому списку зазначаються:

прізвище, ім’я та
по батькові вступника;

конкурсний бал
вступника;

наявність підстав
для вступу поза конкурсом;

наявність підстав
для вступу за результатами співбесіди з відміткою про результати співбесіди;

наявність права на
першочергове зарахування.

 

15.5. Рейтингові списки вступників формуються
приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються шляхом розміщення на
інформаційних стендах приймальних комісій (у межах ліцензованого обсягу) та веб-сайтах вищих навчальних
закладів (усіх вступників) із зазначенням категорій списку. Ці списки
оновлюються при внесенні змін протягом строкупроведення етапів конкурсного відбору.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *