ПОЛОЖЕННЯ про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
освіти і науки України 
07.11.2000  № 522 
(у редакції наказу 
Міністерства освіти і науки, 
молоді та спорту України 
30.11.2012 № 1352)
Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
26 грудня 2000 р. 
за № 946/5167
ПОЛОЖЕННЯ про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності
І. Загальні положення
1.1. Це Положення визначає порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності у системі освіти.
1.2. Інноваційною освітньою діяльністю у системі освіти є діяльність, що спрямована на розроблення й використання у сфері освіти результатів наукових досліджень та розробок.
1.3. Інноваційним освітнім продуктом є результат науково-дослідної розробки, що відповідає вимогам Закону України «Про інноваційну діяльність».
1.4. Освітніми інноваціями є вперше створені, вдосконалені освітні, навчальні, виховні, управлінські системи, їх компоненти, що мають істотно поліпшити результати освітньої діяльності.
1.5. Об\’єктами інноваційної освітньої діяльності є: нові знання, інноваційні освітні програми і проекти, навчальний та виховний процеси, організаційні та адміністративні рішення, а також рішення іншого характеру, що істотно поліпшують якість освіти.
1.6. Суб’єктами інноваційної освітньої діяльності можуть бути фізичні та юридичні особи: педагогічні та науково-педагогічні працівники навчальних закладів, наукові працівники, працівники органів управління освітою, навчальні заклади, підприємства, установи та організації, що надають освітні послуги.
1.7. Інноваційна освітня діяльність здійснюється на всеукраїнському, регіональному рівнях, а також на рівні навчального закладу. Рівень інноваційної освітньої діяльності визначається її змістом та масштабністю змін, що будуть внесені у систему освіти внаслідок удосконалення педагогічної діяльності, використання запропонованої освітньої інновації.
1.8. Інноваційна освітня діяльність на всеукраїнському рівні здійснюється у системі освіти України і передбачає розроблення та використання в установленому законодавством порядку:
освітніх, навчальних, виховних, управлінських систем;
базового компонента дошкільної освіти, інваріантної складової змісту загальної середньої освіти, загальнодержавного компонента змісту професійно-технічної освіти, змісту позашкільної освіти, нормативної частини змісту вищої (у тому числі післядипломної) освіти;
експериментальних навчальних програм, підручників, посібників, розроблених у процесі експерименту і спрямованих на поліпшення результатів освітньої діяльності;
освітніх технологій, форм, методів і засобів навчання, виховання та управління освітою;
науково-методичного, кадрового, матеріально-технічного та фінансового забезпечення навчально-виховного процесу у навчальних закладах;
систем, технологій, форм і методів підвищення кваліфікації керівних, педагогічних та науково-педагогічних працівників.
1.9. Інноваційна освітня діяльність на регіональному рівні здійснюється в системі освіти окремого регіону і передбачає розроблення та використання:
варіативної складової змісту дошкільної, загальної середньої освіти, регіонального компонента змісту професійно-технічної освіти;
освітніх технологій, форм, методів і засобів навчання, виховання та управління освітою;
науково-методичного, матеріально-технічного та фінансового забезпечення навчально-виховного процесу.
1.10. Інноваційна освітня діяльність на рівні навчального закладу може здійснюватись у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних, вищих навчальних закладах (у тому числі закладах післядипломної освіти) і передбачає використання освітніх інновацій, перевірених у ході експериментів всеукраїнського та регіонального рівнів, а також розроблення, експериментальну перевірку варіативної частини змісту вищої (у тому числі післядипломної) освіти.
1.11. Умовами здійснення інноваційної освітньої діяльності є:
дотримання майнових і немайнових прав та обов’язків юридичних та фізичних осіб, які здійснюють інноваційну освітню діяльність;
дотримання юридичними та фізичними особами, які здійснюють інноваційну освітню діяльність, законодавства України, вимог державних стандартів освіти;
наявність відповідного ресурсного забезпечення та ефективне його використання;
збереження життя і здоров\’я суб’єктів інноваційної освітньої діяльності;
погодження учасників навчально-виховного процесу, органів управління освітою на здійснення інноваційної освітньої діяльності.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code