Перелік приміщень закладів охорони здоров\’я, які обладнані автоматичною пожежною сигналізацією

Перелік приміщень закладів охорони здоров\’я,

які
обладнані автоматичною пожежною сигналізацією

Назва приміщення

Автоматичний
пожежний сповіщувач

1 Лікувально-профілактичні заклади

1.1 Стаціонари лікарень і диспансерів, пологові будинки

Приміщення прийому і виписки

Вестибюль-чекальня

димовий

Гардеробна для
відвідувачів

димовий

Гардеробна для
персоналу

димовий

Реєстратура і
довідкова

димовий

Приміщення тимчасового зберігання речей
хворих

тепловий

Оглядові

тепловий

Процедурні

тепловий

Перев\’язочні

тепловий

Гіпсова
перев\’язочна

тепловий

Приміщення зберігання гіпсу і гіпсових
бинтів

тепловий

Кімната персоналу

тепловий

Кабіна для переодягання

тепловий

Буфетна

тепловий

Їдальня

тепловий

Палатні відділення, лікарняні кабінети

Палати для хворих

тепловий

Тамбур

тепловий

Пост чергової
медсестри

димовий

Кабінети лікарів

димовий або тепловий

Приміщення зберігання предметів прибирання

тепловий

Приміщення сортування і тимчасового
зберігання брудної білизни

тепловий

Комора чистої білизни

тепловий

Приміщення
денного перебування хворих

димовий

Кімната для ігор
дітей

димовий

Веранда

димовий

Класні приміщення
для дітей

димовий

Кабінет
завідуючого

димовий або тепловий

Кімната старшої
медсестри

тепловий

Кімната
сестри-господарки

тепловий

Приміщення для
зберігання переносної апаратури

тепловий

Приміщення для
зберігання каталок

тепловий

Кабінет
стоматолога

димовий або тепловий

Кабінет
оториноларинголога

димовий або тепловий

Кабінет
нейрохірургії

димовий або тепловий

Операційні блоки, відділення анестезіології і реанімації

Операційні

тепловий

Передопераційні

тепловий

Стерилізаційні

тепловий

Наркозні

тепловий

Приміщення для
зберігання крові

тепловий

Інструментально-матеріальна

тепловий

Приміщення
апарату штучного кровообігу

тепловий

Кімната
сестер-анестезіологів

тепловий


Продовження таблиці E.1

Назва приміщення

Автоматичний
пожежний сповіщувач

Кабінет хірургів

димовий або тепловий

Приміщення
пломеневого фотометра

тепловий

Кабінет
психоемоційного розвантаження персоналу

тепловий

Приміщення
дезинфекції

тепловий

Реанімаційний зал

тепловий

Передреанімаційна

тепловий

Палати
інтенсивної терапії

тепловий

Приміщення приготування розчинів для
внутрішньовенних вливань

тепловий

Кабінет лікарів
анестезіологів-реаніматорів

тепловий

Кімната центрального пультумоніторної
системи цілодобового нагляду за станом хворих

димовий

1.2
Лікувально-діагностичні і допоміжні підрозділи

стаціонарних
і амбулаторно-поліклінічних закладів

Відділення
гемодіалізу, функціональної діагностики, гіпербаричної оксигенації,
відновлювального лікування, радіологічні

Приміщення
гемосорбції

тепловий

Барозали

тепловий

Операційні-діалізні

тепловий

Монтажні

тепловий

Склад солей

тепловий

Комора розчинів

тепловий

Кабінет
електролікування

тепловий

Кабінет
світлолікування

тепловий

Кабінет
теплолікування

тепловий

Кабінет теплобачення

тепловий

Приміщення
діагностики

тепловий

Кабінети
адаптації хворих

тепловий

Приміщення
зберігання рідкого азоту

тепловий

Архів

димовий

Кабінет
гастроскопії

тепловий

Кабінети
колоноскопії і ректоскопії

тепловий

Кабінет лапароскопії

тепловий

Кабінет
цистоскопії

тепловий

Кабінет
автоматизованої обробки ЕКГ

тепловий

Кабінет
ехокардіографії

тепловий

Кабінет освоєння
новихметодів

тепловий

Кабінетмасажу

тепловий

Зал лікувальної
фізкультури

тепловий

Кабінет
працетерапії

тепловий

Кабінет механотерапії

тепловий

Кабінет
лікаря-фізіотерапевта

тепловий

Приміщення для
прийому радіонуклідів

тепловий

Сховище
радіофармацевтичних препаратів

димовий

Генераторна

димовий

Кабінет
сцинтиграфії

димовий

Кабінет
сканування

димовий

Сховище-кріогенна

димовий

Фасовочна

тепловий

Кабінет
радіометрії

тепловий


Продовження таблиці Е.1

Назва приміщення

Автоматичний пожежний сповіщувач

Радіохімічна

тепловий

Центрифужна

тепловий

Приміщення для витримування радіоактивних відходів і забрудненої
радіоактивними відходами білизни

тепловий

Приміщення установки для підготування води

тепловий

Розчинно-демінералізаційна

тепловий

Кабінетмегавольтної терапії

тепловий

Кабінет дистанційної гамма-терапії

тепловий

Кабінет далекодистанційної рентгенотерапії

тепловий

Кабінет короткодистанційної і контактної
рентгенотерапії

тепловий

Кабінет планування променевої терапії

тепловий

Рентгенівські
відділення

Процедурні

димовий

Кімната керування

димовий

Рентгеноопераційна

димовий

Передопераційна

димовий

Стерилізаційна

димовий

Приміщення тимчасового зберігання
рентгенплівки

димовий

Генераторна

димовий

Комп\’ютерна

димовий

Кабіни для роздягання

тепловий

Кабіни для приготування барію

тепловий

Фотолабораторія

тепловий

Кімната перегляду знімків

тепловий

Лабораторії

Приміщення реєстрації і видачі аналізів

тепловий

Приміщення для взяття проб крові

тепловий

Приміщення з кабінами для дуоденального
зондування

тепловий

Лаборантська

тепловий

Мікроскопічна

тепловий

Вагова

тепловий

Приміщення з реакторами для виробництва
гамма-глобуліну

тепловий

Приміщення для одержання альбуміну

тепловий

Приміщення фібрінолізіну і протеїну

тепловий

Приміщення для одержання спиртових розчинів і ректифікаційного спирту

тепловий

Приміщення поживних середовищ

тепловий

Термостатна

тепловий

Дистиляційна

тепловий

Приміщення фільтрації осадів

тепловий

Приміщення розчинення осадів

тепловий

Приміщення термостатів

тепловий

Приміщення перевірки ампул на герметичність

тепловий

Приміщення контролю сухих препаратів

тепловий

Кабінети серологічних досліджень

тепловий

Препараторська

тепловий

Полімеризаційна

тепловий

Приміщення кераміки іметалокераміки

тепловий

Приміщення зберігання реактивів

тепловий

Приміщення зберігання отруйних речовин

тепловийПродовження таблиці Е.1

Назва приміщення

Автоматичний
пожежний сповіщувач

Приміщення для
зберігання кислот та лугів

тепловий

Приміщення для
деззасобів і предметів прибирання

тепловий

Кімната контролю
якості

тепловий

Приміщення для
зберігання легкозаймистих і горючих речовин

димовий

Бокс з
передбоксом

тепловий

Кабінет для
дослідження вірусного гепатиту

тепловий

Автоклавна

тепловий

Приміщення для
варкимікробіологічних середовищ

тепловий

Централізовані стерилізаційні відділення

Приміщення прийому і зберігання
нестерильних матеріалів, білизни, хірургічних інструментів, голок та ін.

тепловий

Приміщення
ремонту і заточки хірургічних інструментів

тепловий

Приміщення виготовлення, укладки
перев\’язочного матеріалу і упаковки білизни

тепловий

Приміщення
обробки гумових рукавиць

тепловий

Приміщення контролю, комплектації та
упаковки хірургічних інструментів, шприців, голок, катетерів

тепловий

Комора
пакувальнихматеріалів і тари

тепловий

Склад стерильнихматеріалів

тепловий

Стерилізаційна

тепловий

Службово-побутові приміщення

Канцелярія

тепловий або димовий

Бухгалтерія

димовий

Каса

тепловий

Кімната громадських організацій

тепловий

Приміщення для
занять

тепловий

Буфет

тепловий

Зал з
роздавальною

тепловий

Приміщення
пожежного посту

димовий

Медичний архів

димовий

Медична
бібліотека

димовий

Коридор

димовий

Кімната
відпочинку

димовий

Фойє

димовий

Конференц-зал

димовий

Приміщення АТС

димовий

Кіноапаратна

димовий

Радіовузол

димовий

Машинне
відділення ліфтів

димовий

Диспетчерська

димовий

Електрощитова

димовий

Слюсарна
майстерня

тепловий

Електромеханічна
майстерня

тепловий

Майстерня
електронного обладнання

димовий

Обчислювальний центр

Зал ПЕОМ

димовий

Приміщення
сервісної апаратури

димовий

Приміщення для
зберігання ЗІП і КВП

димовий

Складматеріалів

димовий

Кабінет керівника
ОЦ

димовийПродовження таблиці Е.1

Назва приміщення

Автоматичний
пожежний сповіщувач

Кімната
інженерів-електронщиків

димовий

Кімната
програмістів

димовий

Служба приготування їжі

Роздавальна

тепловий

Буфетна

тепловий

Приміщення
персоналу

тепловий

Приміщення зав.
виробництвом

тепловий

Кондитерський цех

тепловий

Експедиція

тепловий

Комора добового
запасу продуктів

тепловий

Комора сухих
продуктів

тепловий

Приміщення для
зберігання і різки хліба

тепловий

Кімната
дієтлікаря або дієтсестри

тепловий

Комора для чистої
(брудної) білизни

тепловий

Приміщення
зберігання імиттямармитних візків

тепловий

Обідній зал

димовий

Віварій

Приміщення для
утримання лабораторних і інфікованих тварин

тепловий

Карантинні

тепловий

Приміщення для спалення трупів

тепловий

Роздавальна
кормокухні

тепловий

Приміщення
прийому тварин

тепловий

Склад чистих
підстилок

тепловий

Пральня

Приміщення
прийому, сортування, зберігання білизни

тепловий

Сушильно-прасувальний
цех

тепловий

Цех розбирання,
ремонту, пакування і зберігання білизни

тепловий

Коморамиючих
засобів

тепловий

Компресорна

тепловий

1.3 Станція швидкоїмедичної допомоги

Диспетчерська
прийому викликів і направлення бригад

димовий

Приміщення
радіопосту

димовий

Кімната
заповнення документів

тепловий

Приміщення
зберіганнямайна виїзних бригад

тепловий

Аптечна кімната з
комороюмісячного запасумедикаментів

тепловий

Приміщення для
сушіння одягу персоналу виїзних бригад

тепловий

Кімната
відпочинку шоферів

тепловий

Приміщення для
занять з персоналом

тепловий

Кімната
технічного персоналу

тепловий

1.4 Станція переливання крові, відділення переливання крові

Приміщення для
пакування взятої крові

тепловий

Приміщення длямаркування плазми

тепловий

Бокс з
передбоксом для відділення плазми крові

тепловий

Приміщення для
термічної деформації систем

тепловий

Приміщення для
зберігання крові

тепловий

Приміщення для
зберігання плазми в холодильниках

тепловий

Приміщення для довгострокового зберігання
заморожених еритроцитів і інших клітин

тепловий

Приміщення для
одержання фібріногену і кріопреципитату

тепловий

Монтажна

тепловий


Продовження таблиці Е.1

Назва приміщення

Автоматичний
пожежний сповіщувач

1.5 Молочні кухні

Приміщення прийому, фільтрації, тимчасового
зберігання молока

тепловий

Приміщення пастеризації, розливу в пляшечки і стерилізації молока

тепловий

Приміщення приготуваннямолочних
сумішей

тепловий

Охолоджувальна

тепловий

Приміщення приготуваннямолочнокислих продуктів, сумішей і сиру

тепловий

Приміщення приготування киселів і
вітамінних напоїв

тепловий

1.6
Санаторно-курортні заклади

Вестибюльна
група

Вестибюль з гардеробною

димовий

Приміщення
реєстратури

димовий

Пошта, ощадна
каса, транспортне агентство

димовий

Пункт прийому речей в хімчистку,
білизни– в пральню, взуття– в ремонт

тепловий

Камера схову

тепловий

Перукарня
(робочих місць)

тепловий

Житлові
приміщення (секція)

 

Житлові кімнати (палати) на однемісце
у складі житлової кімнати, санвузла та передпокою

тепловий

Житлові кімнати (палати) на двамісця
у складі житлової кімнати, санвузла та передпокою

тепловий

Кабінет лікаря
(завідуючого відділенням)

димовий або тепловий

Кімнатамедичних
сестер (процедурна)

тепловий

Вітальня

димовий

Кімната персоналу з вбудованими шафами для
білизни і предметів прибирання

тепловий

Приміщення для
чистки і прасування одягу

тепловий

Вбиральня загального
користування (з умивальником у шлюзі)

 

Допоміжні
приміщення групи житлових приміщень

 

Ін\’єкційна з
стерилізаційною 2)

тепловий

Клізмова 4)

 

Кімната
сестри-хазяйки

тепловий

Комора чистої
білизни

тепловий

Комора брудної білизни

тепловий

Приміщення
культури та відпочинку 5)

 

Кімната для ігор
у настільний теніс

тепловий

Вітальня

димовий

Гурткові кімнати

тепловий

Бібліотека:

 

а) приміщення для видачі книжок

димовий

б) читацький зал

димовий

в) книгосховище

димовий

Кімната культурно-масового
працівника

тепловий


Продовження таблиці
Е.1

Назва приміщення

Автоматичний
пожежний сповіщувач

2
Санітарно-профілактичні заклади, санітарно-епідеміологічні станції,
дезінфекційні відділення

Приміщення
прийому, сортування і видачі речей

тепловий

Комора
інфікованих речей

тепловий

Комора
дезінфікованих речей

тепловий

Приміщення
дезінфекційних камер

тепловий

Комора
деззасобів, хлорного вапна

тепловий

Приміщення для
дослідження питної і води водоймищ

тепловий

Приміщення для
дослідження стічних вод

тепловий

Приміщення для дослідження атмосферних
забруднень і повітряного середовища

тепловий

Приміщення для підготовки, відбору проб і
хімічного аналізу грунту

тепловий

Сірководнева

тепловий

Приміщення для
дослідження шуму і вібрації

тепловий

Затравочно-інгаляційна

тепловий

Приміщення для
ентомологічних досліджень

тепловий

Приміщення для
ідентифікації респіраторних вірусів

тепловий

Приміщення для
ідентифікації ентеральних вірусів

тепловий

Приміщення для ідентифікації арбовірусів

тепловий

Зоопаразитологічна

тепловий

Заразний блок

тепловий

Кімната для
евакуаторів і інструкторів-дезинфекторів

тепловий

Цех приготування
дератизаційних засобів

тепловий

Приміщення
фасування і зберігання сухих ратицидів

тепловий

3 Заклади
судово-медичної експертизи,

патолого-анатомічні
відділення

Приміщення для
зберігання трупів

тепловий

Приміщення для
холодильної установки

тепловий

Секційна

тепловий

Передсекційна

тепловий

Фіксаційна

тепловий

Кімната для
одягання трупів

тепловий

Комора похоронних
засобів

тепловий

Архів для зберігання вологого
аутопсійногоматеріалу, вологого біопсійногоматеріалу, блоків
біопсії

димовий

Траурний зал
змагнітофонною

димовий

Музей для
зберігання демонстраційногоматеріалу

димовий

4 Аптечні заклади, аптеки лікарняні

Інформаційна

тепловий

Експедиційна

тепловий

Рецептурна

тепловий

Аналітична

тепловий

Фасовочна

тепловий

Заготівельна
концентратів і напівфабрикатів

тепловий

Кокторій

тепловий

Приміщення
зберігання:

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 

© 2021 Архитектор Олег Прокопенко, инвестиционные проекты в Киеве. All rights reserved.
Fashionista by aThemes