Санітарно-епідеміологічні станції

Санітарно-епідеміологічні станції

9.1Потужність та структура
санітарно-епідеміологічних станцій встановлюється завданням на проектування та
ДБН 360 відповідно до функціонального призначення закладу, кількості населення,
яке обслуговується, централізації лабораторної і дезінфекційної служб.

9.2Приміщення радіологічних підрозділів
слід проектувати згідно з санітарними нормами і правилами роботи з
радіоактивними речовинами і іншими джерелами іонізуючих випромінювань.

9.3В бактеріологічних, вірусологічних
лабораторіях та лабораторіях особливо небезпечних інфекцій повинен виконуватись
особливий режим роботи із забезпечення вимог гігієни і епідеміології при роботі
з патогенноюмікрофлорою.

Дослідження
щодо особливо небезпечних інфекцій, вірусології, санітарної бактеріології,
капельних інфекцій проводяться у боксах з передбоксами.

9.4 Відділи особливо небезпечних
інфекцій слід розміщувати ізольовано, з окремим транспортним вузлом.

9.5 У лабораторії відділу особливо
небезпечних інфекцій повинні передбачатись відокремлено одна від другої
\”чиста\” і \”заразна\” зони. У \”заразній\” зоні слід
передбачати \”заразний\” блок, який повиненмати сполучення з
рештою приміщень \”заразної\” зони тільки через кабіни для переодягання
спецодягу.

У складі
\”заразної\” зони слід передбачати автоклавну.

9.6 Вхід персоналу в
\”чисту\” зону лабораторії відділу особливо небезпечних інфекцій
(загальний із входом в приміщення оперативної групи) повинен виконуватись
тільки через санітарний пропускник.

9.7\”Заразний\” блок лабораторії
особливо небезпечних інфекцій повиненмати відокремлені входи в кімнати
прийманняматеріалу, видалення відпрацьованогоматеріалу і спецодягу
персоналу.

9.8Вбиральні для співробітників
оперативного відділення відділу особливо небезпечних інфекцій і для
співробітників його лабораторії повинні передбачатись окремими.

9.9Вхід до бактеріологічних
(вірусологічних) відділень бактеріологічних лабораторій слід передбачати тільки
через санпропускник. Прийманняматеріалу для дослідження необхідно
організовувати через окремий вхід.

9.10 Термальні кімнати,
холодильні камери, бокси для зараження ембріонів, бокси для дослідження на стерильність
не повиннімати вікон.

9.11В разі
необхідності термальні і холодильні камериможуть бути замінені
приміщеннями, в яких будуть розміщені термостати і холодильники.

9.12Приміщення камер для зберігання
біологічних, лікувально-профілактичних та діагностичних препаратів з
регульованим температурним режимом слід розділяти на відсіки з обладнанням
спільного тамбура.

9.13Дезінфекційні відділи чи відділення
санітарно-епідеміологічних станцій слід розміщувати в окремих будинках чи
прибудовах.

9.14.Приміщення
дезвідділення для приймання інфікованих речей і білизни, видачі білизни, речей,
а також приміщення відділів (відділень) профілактичної дезинфекції для
виготовлення дератизаційних приманок повиннімати окремі входи ззовні.

9.15 Завантажувальні приміщення дезінфекційних камер (\”брудні\”)
повиннімати сполучення з розвантажувальними приміщеннями камер
(\”чисті\”) через санпропускники.

9.16 Склади дезінфекційнихматеріалів не допускається розміщувати в
основних будинках санітарно-епідеміологічних станцій.

9.17 У структуру санітарно-епідеміологічної станції за завданням на
проектуванняможе бути включений гараж-стоянка для спеціального
автотранспорту, складські приміщення, віварій.

9.18 Площі приміщень санітарно-епідеміологічних станцій приймати за додатком Т.
Площі дезінфекційних відділів і відділень санітарно-епідеміологічних станцій,
якщо вони входять до складу закладу, приймати за додатком Т, розділ
\”Дезінфекційні станції\”.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code