Зв\’язок та сигналізація

Зв\’язок та сигналізація

7.88 В закладах охорони здоров\’я слід передбачати влаштуванняміського
тамісцевого (внутрішнього) телефонного зв\’язку, проводового
радіомовлення, телебачення, оперативного зв\’язку, електрочасофікації, викличної
і сповіщувальної сигналізації та інші прилади зв\’язку і сигналізації згідно з
завданням на проектування.

7.89 Апаратиміського телефонного зв\’язку слід передбачати в кабінетах
адміністративного тамедичного персоналу.

У
вестибюлях, а також на поверхах палатних відділень (крім психіатричних та
інфекційних) слід передбачати телефони-автомати.

В палатах, боксах і напівбоксах для інфекційних хворих, а також у
післяпологових палатах передбачаються штепсельні розетки для
переносних телефонних апаратів.

Необхідність
і обсяг додаткових телефонних пристроїв визначається завданням на проектування.

7.90 Місцевий телефонний зв\’язок з встановленням власної АТС визначається
завданням на проектування.

7.91 Кабінети керівниківмедичних закладів та їх заступників повинні бути
забезпечені

прямим оперативним зв\’язком з кабінетами керівників підлеглих їм служб.

7.92 Станції (підстанції) швидкої і
невідкладноїмедичної допомоги повинні бути забезпечені прямим оперативним
зв\’язком з підстанціями швидкої і невідкладноїмедичної допомоги,
лікарнями, пожежними частинами, службами охорони,міліцією, аварійною
газу.

Диспетчери-евакуатори
повинні бути забезпечені радіозв\’язком з санітарними транспортними засобами,
які знаходяться на лінії.

Приміщення
оперативної частини, кімнати відпочинку персоналу виїзних бригад, кімнати
виїзних лінійних та спеціалізованих бригад і кімнати шоферів станцій
(підстанцій) швидкої та невідкладноїмедичної допомоги повинні бути
забезпечені гучномовним зв\’язком.

7.93 Прямий оперативний гучномовний зв\’язок повинен передбачатися у
рентгенівських відділеннях (зв\’язокміж пультовою і хворим у процедурній),
в лабораторії ізотопної діагностики (зв\’язок з зонами); в операційних
відділеннях (зв\’язок з експрес-лабораторією, гістологом, диспетчерською
операційного блока), на постахмедичних сестер відділень інтенсивної
терапії і реанімації.

7.94 Лікувальні і процедурні кабінети лікувально-діагностичних відділень
стаціонарів і амбулаторно-поліклінічних закладів обладнуються світловою
сигналізацією для сповіщення пацієнтів про звільнення кабінетів.

7.95 На станціях (підстанціях) швидкої і невідкладноїмедичної допомоги
слід передбачати системи контролю за виїздом і в\’їздом санітарного
автотранспорту.

Вид контролю визначається завданням на проектування.

7.96 В палатних відділеннях (крім психіатричних, дитячих, реанімаційних і
післяопераційних) повинен передбачатися двосторонній сигнально-переговорний
пристрій, який забезпечує виклик черговоїмедсестри до хворого. Тип
системи (пристрою) визначається завданням на проектування.

7.97 В закладах охорони здоров\’я слід передбачати прилади часу і систему
внутрішньої часофікації.

Вторинні
електрогодинники слід передбачати у вестибюлях, холах, коридорах, на постах
черговихмедсестер, операційних, передопераційних, перев\’язочних,
процедурних, а також в інших приміщеннях, де показання часу є
функціонально необхідним.

7.98. В
лікувально-профілактичних закладах слід передбачати
розподільнумережуміського радіотрансляційногомовлення.

Індивідуальні
приймачі (гучномовці) трьохпрограмногомовлення встановлюються в
приміщеннях постійного перебування персоналу.

В палатах
(крім відділень реанімації і інтенсивної терапії, дитячих і психіатричних) для
кожного хворого рекомендується головний телефон і групову трьохпрограмну
радіотрансляційнумережу.

7.99 В
конференц-залах на 150 і більшемісць передбачають звукопідсилювання.

7.100 В лікарнях і пологових будинках
передбачають систему внутрішнього радіомовлення для хворих згідно з завданням
на проектування.

7.101Системою оповіщеннямедичного
персоналу про пожежу повинні бути обладнані споруди лікувально-профілактичних
закладів. Оповіщення про пожежу слід передбачати в кабінетах та приміщеннях
адміністративного імедичного персоналу. Централізована система оповіщення
про пожежу повинна бутимовна, напівавтоматична. Обладнання оповіщення про
пожежу слід встановлювати в приміщенні чергового технічного персоналу з
цілодобовим чергуванням.

7.102В закладах охорони здоров\’я слід
передбачати антено-фідерні пристрої або системи кабельного телебачення для
підключення телевізійних приймачів і приймання телевізійних програм.

Вказані
пристрої передбачаються в приміщеннях денного перебування хворих (крім
психіатричних і інфекційних відділень), в рекреаціях, в холах-чекальнях, а
також в інших приміщеннях згідно з завданням на проектування.

7.103 Телевізійні системи
дистанційного візуального спостереження за хворими передбачаються в палатах
таких відділень: анестезіології та реанімації, опікових, інфекційних, дитячих,
інтенсивної терапії, радіологічних і післяопераційних.

7.104 В інфекційних лікарнях і
пологових будинках передбачають відеотелефонний зв\’язок.

Необхідність і обсяг
відеотелефонного зв\’язку визначається завданням на проектування.

7.105 Автоматична пожежна
сигналізація повинна бути обладнана в усіх будинках і спорудах закладів охорони
здоров\’я згідно з додатком А. В разі проектування автоматичної пожежної
сигналізації закладів охорони здоров\’я слід керуватися вимогами ДБН В.2.5-13 та
додатком Е.

Необхідність
обладнання автоматичних установок пожежогасіння визначається діючими
нормативними документами.

7.106 В закладах охорони здоров\’я
необхідно передбачати автоматичну охоронну сигналізацію згідно з переліком
будинків і приміщень закладів і підприємствМіністерства охорони здоров\’я,
які повинні бути оснащені автоматичною охоронною сигналізацією (додаток Ж).

7.107 Приймальне
устаткування автоматичних систем пожежної і охоронної сигналізації
передбачається в приміщенні диспетчерського пункту інженерного обладнання або в
приміщенні чергового технічного персоналу з цілодобовим чергуванням.

7.108 В разі організації в
лікувально-профілактичному закладі інформаційно-обчислювального центру слід
передбачати для зв\’язку ПЕОМ локальну обчислювальнумережу.

Тип
локальноїмережі, апаратне і програмне забезпеченнямережі
визначається завданням на проектування.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code