ПЕРЕЛІК робіт провадження господарської діяльності у будівництві, пов\’язаної із створенням об\’єктів архітектури

Додаток 
                                      до Ліцензійних умов 
                                      провадження господарської 
                                      діяльності у будівництві, 
                                      пов\’язаної із створенням 
                                      об\’єктів архітектури 
 
                             ПЕРЕЛІК 
            робіт провадження господарської діяльності 
             у будівництві, пов\’язаної із створенням 
                       об\’єктів архітектури 
 
——————————————————————
|1.00.00 |ВИШУКУВАЛЬНІ РОБОТИ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА                    |
|——–+——————————————————-|
|1.01.00 |Інженерно-геодезичні                                   |
|——–+——————————————————-|
|1.02.00 |Інженерно-геологічні                                   |
|——–+——————————————————-|
|1.03.00 |Інженерно-гідрометеорологічні                          |
|——–+——————————————————-|
|1.04.00 |Для раціонального використання та охорони навколишнього|
|        |середовища                                             |
|——–+——————————————————-|
|1.05.00 |Спеціалізовані                                         |
|——–+——————————————————-|
|1.06.00 |Вишукування для будівель, споруд та інженерних мереж   |
|        |відповідно до класів наслідків (відповідальності): клас|
|        |СС3 – значні наслідки, клас СС2 – середні наслідки та  |
|        |клас СС1 – незначні наслідки                           |
|——–+——————————————————-|
|2.00.00 |РОЗРОБЛЕННЯ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ                 |
|——–+——————————————————-|
|2.01.00 |Схеми  планування територій                            |
|——–+——————————————————-|
|2.02.00 |Генеральні плани населених пунктів                     |
|——–+——————————————————-|
|2.03.00 |Детальні плани територій                               |
|——–+——————————————————-|
|2.04.00 |Проекти забудови територій                             |
|——–+——————————————————-|
|2.05.00 |Інженерної  інфраструктури  населених  пунктів         |
|——–+——————————————————-|
|2.06.00 |Інженерний захист  територій,  цивільна  оборона       |
|——–+——————————————————-|
|2.07.00 |Транспортної  інфраструктури  населених  пунктів       |
|——–+——————————————————-|
|2.08.00 |Охорони  навколишнього  середовища                     |
|——–+——————————————————-|
|3.00.00 |ПРОЕКТУВАННЯ ОБ\’ЄКТІВ АРХІТЕКТУРИ                      |
|——–+——————————————————-|
|3.01.01 |Житлових будівель та готелів                           |
|——–+——————————————————-|
|3.01.02 |Громадських  будівель  та  споруд                      |
|——–+——————————————————-|
|3.02.01 |Будівель та споруд промислових підприємств             |
|——–+——————————————————-|
|3.02.02 |Інженерних споруд                                      |
|——–+——————————————————-|
|3.02.03 |Будівель  та споруд сільськогосподарського призначення,|
|        |лісництва та рибного господарства                      |
|——–+——————————————————-|
|3.02.04 |Гірничих споруд                                        |
|——–+——————————————————-| 
|3.02.05 |Енергетичних споруд  та комплексів                     |
|——–+——————————————————-|
|3.02.06 |Гідротехнічних споруд та комплексів                    |
|——–+——————————————————-|
|3.03.00 |Спеціальних будівель  і споруд військового, оборонного |
|        |призначення, правоохоронних органів та цивільної       |
|        |оборони                                                |
|——–+——————————————————-|
|3.04.00 |Об\’єктів  експериментального будівництва               |
|——–+——————————————————-|
|3.05.00 |Транспортних мереж, споруд та комплексів               |
|——–+——————————————————-|
|3.05.01 |Залізничних колій                                      |
|——–+——————————————————-|
|3.05.02 |Доріг автомобільних                                    |
|——–+——————————————————-|
|3.05.03 |Мостів, шляхопроводів, переходів                       |
|——–+——————————————————-|
|3.05.04 |Аеродромів та вертодромів                              |
|——–+——————————————————-|
|3.05.05 |Тунелів та метрополітенів                              |
|——–+——————————————————-|
|3.05.06 |Місцевого транспорту                                   |
|——–+——————————————————-|
|3.05.07 |Вертикального транспорту  (ліфти, ескалатори,          |
|        |підйомники  тощо)                                      |
|——–+——————————————————-|
|3.06.00 |Магістральних нафто-газопроводів,  споруд та обладнання|
|——–+——————————————————-|
|3.07.00 |Реставрація, консервація, ремонтні роботи, реабілітація|
|        |пам\’яток культурної спадщини                           |
|——–+——————————————————-|
|3.08.00 |конструювання несучих та огороджувальних конструкції   |
|——–+——————————————————-|
|3.09.00 |Клас наслідків (відповідальності) об\’єкта проектування:|
|        |клас СС3 – значні наслідки, клас СС2 – середні         |
|        |наслідки, клас СС1 – незначні наслідки                 |
|——–+——————————————————-|
|3.10.00 |Умови проектування: звичайні, території з  підвищеною  |
|        |сейсмічністю, території  зі складними інженерно-       |
|        |геологічними умовами                                   |
|——–+——————————————————-|
|3.11.00 |Проектування внутрішніх інженерних мереж і систем      |
|——–+——————————————————-|
|3.11.01 |Водопроводу та каналізації                             |
|——–+——————————————————-|
|3.11.02 |Опалення                                               |
|——–+——————————————————-|
|3.11.03 |Вентиляції та кондиціювання повітря                    |
|——–+——————————————————-|
|3.11.04 |Газопостачання та газоустаткування                     |
|——–+——————————————————-|
|3.11.05 |Холодопостачання промислового                          |
|——–+——————————————————-|
|3.11.06 |Електропостачання, електрообладнання і                 |
|        |електроосвітлення                                      |
|——–+——————————————————-|
|3.11.07 |Автоматизації і контрольно-вимірювальних приладів      |
|——–+——————————————————-|
|3.11.08 |Зв\’язку, сигналізації, радіо, телебачення,             |
|        |інформаційних                                          |
|——–+——————————————————-|
|3.11.09 |Технологічних                                          |
|——–+——————————————————-|
|3.12.00 |Проектування зовнішніх інженерних мереж, систем і      |
|        |споруд                                                 |
|——–+——————————————————-|
|3.12.01 |Водопостачання                                         |
|——–+——————————————————-|
|3.12.02 |Каналізації                                            |
|——–+——————————————————-|
|3.12.03 |Теплових                                               |
|——–+——————————————————-|
|3.12.04 |Газопостачання                                         |
|——–+——————————————————-|
|3.12.05 |Електропостачання та електрообладнання                 |
|——–+——————————————————-|
|3.12.06 |Зв\’язку, сигналізації, радіо, телебачення,             |
|        |інформаційних                                          |
|——–+——————————————————-|
|3.12.07 |Клас наслідків (відповідальності) зовнішніх інженерних |
|        |мереж, систем і споруд об\’єкта проектування: клас СС3 -|
|        |значні наслідки, клас СС2 – середні наслідки, клас СС1 |
|        |- незначні наслідки                                    |
|——–+——————————————————-|
|3.13.00 |Технологічне проектування                              |
|——–+——————————————————-|
|4.00.00 |БУДІВЕЛЬНІ ТА МОНТАЖНІ РОБОТИ                          |
|——–+——————————————————-|
|4.01.00 |Розробка грунтів, улаштування грунтових споруд         |
|——–+——————————————————-|
|4.02.00 |Улаштування основ та фундаментів збірних та монолітних |
|——–+——————————————————-|
|4.03.00 |Улаштування фундаментів із застосуванням паль          |
|——–+——————————————————-|
|4.04.00 |Улаштування фундаментів, що виконуються спеціальними   |
|        |способами                                              |
|——–+——————————————————-|
|4.05.00 |Зведення металевих конструкцій                         |
|——–+——————————————————-|
|4.06.00 |Зведення збірних бетонних та залізобетонних конструкцій|
|——–+——————————————————-|
|4.07.00 |Зведення монолітних бетонних, залізобетонних та        |
|        |армоцементних конструкцій                              |
|——–+——————————————————-|
|4.08.00 |Зведення кам\’яних та армокам\’яних конструкцій          |
|——–+——————————————————-|
|4.09.00 |Зведення дерев\’яних конструкцій                        |
|——–+——————————————————-|
|4.10.00 |Монтаж інженерних споруд                               |
|——–+——————————————————-|
|4.11.00 |Монтаж магістральних  нафто-газопроводів, споруд та    |
|        |обладнання                                             |
|——–+——————————————————-|
|4.12.00 |Будівництво гідротехнічних споруд та комплексів        |
|——–+——————————————————-|
|4.13.00 |Виконання підводно-технічних робіт                     |
|——–+——————————————————-|
|4.14.00 |Розробка гірничих споруд та комплексів                 |
|——–+——————————————————-|
|4.15.00 |Реставрація, консервація, ремонтні роботи, реабілітація|
|        |пам\’яток культурної спадщини                           |
|——–+——————————————————-|
|4.16.00 |Монтаж технологічного устаткування                     |
|——–+——————————————————-|
|4.17.00 |Виконання пусконалагоджувальних робіт (визначається    |
|        |ліцензіатом за видами технологічного  устаткування)    |
|——–+——————————————————-|
|4.18.00 |Клас наслідків (відповідальності) об\’єктів будівництва:|
|        |клас СС3 – значні наслідки,   клас СС2 – середні       |
|        |наслідки, клас СС1 – незначні наслідки                 |
|——–+——————————————————-|
|4.19.00 |Умови будівництва: звичайні, території підвищеної      |
|        |сейсмічності, територій зі складними інженерно-        |
|        |геологічними умовами                                   |
|——–+——————————————————-|
|5.00.00 |МОНТАЖ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ                                |
|——–+——————————————————-|
|5.01.00 |Монтаж внутрішніх інженерних мереж, систем, приладів і |
|        |засобів вимірювання                                    |
|——–+——————————————————-|
|5.01.01 |Водопроводу та каналізації                             |
|——–+——————————————————-|
|5.01.02 |Опалення                                               |
|——–+——————————————————-|
|5.01.03 |Вентиляції і кондиціювання повітря                     |
|——–+——————————————————-|
|5.01.04 |Газопостачання та газообладнання                       |
|——–+——————————————————-|
|5.01.05 |Технологічних трубопроводів                            |
|——–+——————————————————-|
|5.01.06 |Холодопостачання промислового                          |
|——–+——————————————————-|
|5.01.07 |Електропостачання, електрообладнання і                 |
|        |електроосвітлення                                      |
|——–+——————————————————-|
|5.01.08 |Автоматизації і контрольно-вимірювальних приладів      |
|——–+——————————————————-|
|5.01.09 |Зв\’язку, сигналізації,  радіо, телебачення,            |
|        |інформаційних                                          |
|——–+——————————————————-|
|5.02.00 |Монтаж зовнішніх інженерних мереж, систем, споруд,     |
|        |приладів і засобів вимірювання                         |
|——–+——————————————————-|
|5.02.01 |Водопостачання                                         |
|——–+——————————————————-|
|5.02.02 |Каналізації                                            |
|——–+——————————————————-|
|5.02.03 |Теплових і гарячого водопостачання                     |
|——–+——————————————————-|
|5.02.04 |Газопостачання                                         |
|——–+——————————————————-|
|5.02.05 |Магістральних продуктопроводів                         |
|——–+——————————————————-|
|5.02.06 |Електропостачання,  електроосвітлення                  |
|——–+——————————————————-|
|5.02.07 |Зв\’язку, сигналізації, радіо, телебачення,             |
|        |інформаційних                                          |
|——–+——————————————————-|
|5.02.08 |Клас наслідків (відповідальності) інженерних мереж,    |
|        |систем, споруд: клас СС3 – значні наслідки, клас СС2 – |
|        |середні наслідки, клас СС1 – незначні наслідки         |
|——–+——————————————————-|
|6.00.00 |БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНИХ СПОРУД                        |
|——–+——————————————————-|
|6.01.00 |Залізничних колій                                      |
|——–+——————————————————-|
|6.02.00 |Доріг автомобільних                                    |
|——–+——————————————————-|
|6.03.00 |Мостів, шляхопроводів, переходів                       |
|——–+——————————————————-|
|6.04.00 |Аеродромів та вертодромів                              |
|——–+——————————————————-|
|6.05.00 |Тунелів та метрополітенів                              |
|——–+——————————————————-|
|6.06.00 |Місцевого транспорту                                   |
|——–+——————————————————-|
|6.07.00 |Вертикального транспорту  (ліфти, ескалатори,          |
|        |підйомники  тощо)                                      |
|——–+——————————————————-|
|6.08.00 |Клас наслідків (відповідальності) транспортних  споруд:|
|        |клас СС3 – значні наслідки, клас СС2 – середні         |
|        |наслідки, клас СС1 – незначні наслідки                 |
|——–+——————————————————-|
|6.09.00 |Умови будівництва: звичайні, територій підвищеної      |
|        |сейсмічності, територій зі складними інженерно-        |
|        |геологічними умовами                                   |
|——–+——————————————————-|
|7.00.00 |ІНЖИНІРИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА           |
|——–+——————————————————-|
|7.01.00 |Генеральний розробник у проектуванні (відповідно до    |
|        |розділу 3.00.00)                                       |
|——–+——————————————————-|
|7.02.00 |Технічний огляд і оцінка стану будівельних конструкцій |
|        |будівель,  споруд та інженерних мереж                  |
|——–+——————————————————-|
|7.03.00 |Обстеження і оцінка технічного стану будівельних       |
|        |конструкцій будівель, споруд та інженерних мереж       |
|        |(визначення параметрів і  характеристик матеріалів і   |
|        |конструкцій із застосуванням спеціального устаткування,|
|        |приладів та апаратури на об\’єктах і в лабораторіях)    |
|——–+——————————————————-|
|7.04.00 |Генеральний підрядник у будівництві                    |
|——–+——————————————————-|
|7.05.00 |Проект виконання будівельних робіт                     |
—————————————————————— 

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code