ПОСТАНОВА № _____ про накладення штрафу за правопорушення у сфері містобудівної діяльності

Додаток 8

до наказу Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України

15.05.2012 № 240

 

____________________________________________________________________

(найменування інспекції державного
архітектурно-будівельного контролю, місцезнаходження, телефон, електронна
адреса)

 


ПОСТАНОВА № _____
про накладення штрафу за правопорушення у
сфері містобудівної діяльності
 
__________________ ____________________________
 (дата складання постанови) (місце складання постанови)
 

Я, _____________________________________________________________
 (посада, прізвище, ім\'я та по батькові посадової особи)
_______________________________________________________________________________________________,
розглянувши матеріали справи про правопорушення у сфері містобудівної діяльності____________________________________________________________
 (зазначаються документи, складені за результатами планової/позапланової перевірки)
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________,
УСТАНОВИВ:
____________________________________________________________________ 
(повне найменування юридичної особи /прізвище, ім\'я, 
________________________________________________________________________________________________ по батькові фізичної особи - підприємця)
_______________________________________________________________________________________________:
Для юридичної особи:
1. Місцезнаходження__________________________________________________________
2. Код за ЄДРПОУ ___________________________________________________________
3. Посада, прізвище, ім’я, по батькові керівника___________________________________
4. Інші відомості _____________________________________________________________
Для фізичної особи-підприємця:
1. Дата народження___________________________________________________________
2. Місце народження _________________________________________________________
3. Місце проживання_________________________________________________
4. Місце роботи (навчання) ____________________________________________________
5. Посада____________________________________________________________________
6. Документ, що посвідчує особу, _______________ серія_____ №___________________,
виданий_________________________________________________________________________
7. Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття такого номера) ____________________________________________________________ 
8. Інші відомості _____________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
(суть правопорушення)
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________,
чим порушив ________________________________________________________
 (зазначаються абзаци, пункти, частини, статті, розділи, глави 
________________________________________________________________________________________________
нормативно-правових актів, будівельних норм, державних стандартів і правил,
________________________________________________________________________________________________
проектних рішень тощо, вимоги яких порушено)
_______________________________________________________________________________________________.
 На підставі поданих документів і матеріалів та заслухавши осіб, які брали участь у розгляді справи:_________________________________________
 (посада, прізвище, ім\'я та по батькові)
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________,
керуючись Законом України «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності»,
ПОСТАНОВИВ:
Визнати ________________________________________________________
 (повне найменування юридичної особи, прізвище, ім\'я та по батькові 
_________________________________ винним у вчиненні правопорушення, передбаченого
 фізичної особи-підприємця)
______________________________________________ Закону України «Про відповідальність за 
(абзац, пункт, частина, стаття)
правопорушення у сфері містобудівної діяльності», та накласти штраф у сумі ____________________________________________________________ гривень, які перераховуються 
(цифрами та словами) 
до державного бюджету за реквізитами___________________________________
_______________________________________________________________________________________________.

 _____________________ _____________ ___________________
 (посада) (підпис) (П.І.Б. посадової особи)
М.П.


Постанова набирає законної сили після закінчення строку на її оскарження, а саме: 
«_____» _____________20___року (зазначається у разі направлення цієї постанови на примусове виконання до відповідного органу державної виконавчої служби).
Постанова може бути оскаржена до суду протягом п’ятнадцяти днів з дня її винесення з повідомленням про таке оскарження у той самий строк органу, який виніс постанову. 
Штраф підлягає сплаті у п’ятнадцятиденний строк з дня вручення або надсилання постанови рекомендованим листом з повідомленням про вручення. 
У разі несплати штрафу в зазначений строк другий примірник постанови надсилається органу державної виконавчої служби для виконання у примусовому порядку. 
Строк пред’явлення постанови до виконання два роки з дня її винесення. 

Копію завіреного банком платіжного документа, що засвідчує факт сплати суми штрафу в повному обсязі, надіслати на адресу: __________________________________
 (найменування та місцезнаходження
______________________________________________________________________________________________.
органу, що наклав штраф)
Примірник постанови одержав ____________________________________
 (посада, прізвище та ініціали керівника (уповноваженої 

________________________________________________________________________________________________

ним особи) юридичної особи/ прізвище та ініціали фізичної особи - підприємця)
 ______ _______________
 (дата) (підпис)
Примірник постанови надіслано поштою ____________________________
 (оператор поштового зв’язку, дата і
_______________________________________________________________________________________________.
номер поштового відправлення)

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code