Проектування на просідаючих грунтах

Проектування на просідаючих грунтах

9.1.1 Проектування основ і фундаментів
будівель та спроруд в умовах будівельних майданчиків, що розташовані на
просідаючих грунтах, необхідно виконувати згідно з ДБН В. 1.1 -5, частина II.
При цьому необхідно враховувати можливе просідання грунтів основи від
зовнішнього навантаження та (чи) власної ваги грунту при підвищенні вологості
до рівня, що відповідає початковій вологості просідання в зоні прогнозованого
обводнення (підйому рівня підземних вод або купола техногенного замочування)
згідно з вимогами цих Норм.

9.1.2 Властивості просідання грунтів характеризуються
відносною просадочністю εsl, початковим тиском просідання psl,
початковою вологістю просідання wsl. Значення εsl,
psl
визначають згідно з додатком Д.

9.1.3 При проектуванні будівель на основах, що
складені просідаючими ґрунтами, повинні враховуватись: а) просідання від
зовнішнього навантаження ssl,p; б) просідання від власної
ваги ґрунту ssl,g; в) нерівномірність просідання грунтів Δssl; г) горизонтальні
переміщення основи иsl в межах криволінійної частини просадочної
воронки при просіданні грунтів від власної ваги; д) втрата стійкості укосів і
схилів; е) додаткові навантаження внаслідок утворення в ґрунтовій товщі водних
куполів.

9.1.4 У залежності від прояву
просідання від власної ваги грунту основи слід розрізняти ґрунтові умови, в
яких:

а)
виникає просідання від зовнішнього навантаження у верхній зоні hsl.p,відсутнє просідання від власної ваги грунту;

б)
виникають просідання від зовнішнього навантаження у верхній зоні hsl.pі власної ваги грунту в нижній зоні основи hsl.g.

в)
зовнішнє навантаження на основу не викликає просідання у верхній зоні hsl.p,
має місце лише просідання в нижній зоні hsl.g.

9.1.5 Обчислення просідань ґрунтів основи
виконують згідно з Д.14 – Д.19. При проектуванні об\’єктів на просідаючих
грунтах необхідно враховувати групи складності умов будівництва на майданчику
об\’єкта проектування і території забудови згідно з ДБН В. 1.1-5.

9.1.6 При проектуванні малозаглиблених та
мілкого закладання фундаментів деформації у вигляді криволінійної поверхні
осідання (викривлення) основи, що виникають при просіданні товщі від власної
ваги грунту в зоні hsl.gвраховують при розрахунках як
впливи, що не пов\’язані з дією напружень від розподільних навантажень.
Просідання від зовнішнього навантаження у верхній зоні hsl.p ураховують
як зниження жорсткісних властивостей основи.

9.1.7 При проектуванні заглиблених і
глибокого закладання фундаментів, підземних і заглиблених споруд слід
ураховувати в умовах: 9.1.4а – опір грунту по бічній поверхні заглибленої
частини; 9.1.4б, 9.1.4в – довантажувальні сили тертя грунту по бічній поверхні
заглиблених частин споруди і фундаментів, що виникає при просіданні грунтів від
власної ваги та осідання земної поверхні згідно з 9.1.6.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code