Плитні фундаменти

Плитні фундаменти

 

8.1.16
Вимоги даного розділу поширюються на проектування і розрахунок крупнорозмірних
(шириною b 10 м чи діаметром d 10 м) залізобетонних плитних фундаментів
об\’єктів різних конструктивних систем і призначення, І і II рівнів
відповідальності, що зводяться на природних ґрунтових основах.

8.1.17 Розміри в плані
плитного фундаменту попередньо, для підготовки вихідної інформації до спільного
розрахунку основи, плитного фундаменту і надфундаментної (надплитної) частини
споруди, визначають за габаритами надфундаментної будівлі з додаванням
консольних ділянок та урахуванням умови формули (7.4).

Глибина закладання плитного
фундаменту повинна призначатись згідно з підрозділом 7.5; вона приймається по
низу бетонної підготовки.

8.1.18 Зусилля в плитному фундаменті і його
деформації слід визначати, як правило, з розрахунку системи \”основа –
плитний фундамент – споруда\”.

8.1.19 Навантаження на споруди і впливи
основи на фундамент повинні призначатись згідно з підрозділом 7.2 та
урахуванням розрахункових ситуацій.

8.1.20 Розрахункова модель
(розрахункова схема) плитного фундаменту у залежності від співвідношень
розмірів поперечних перерізів повинна прийматись на основі теорії пластин, що
згинаються, тонких, середньої товщини, товстих.

8.1.21 Розрахункову модель основи плитного
фундаменту слід приймати згідно з підрозділом 7.6 та Д.31 – Д.40.

8.1.22 Для вивчення
сумісних деформацій основи і споруди слід застосовувати окремі види просторових
моделей основи або контактні моделі і використовувати програмні комплекси, які
реалізують методи числового аналізу, що пройшли сертифікацію.

8.1.23 При розрахунку
плитного фундаменту споруди слід застосовувати розрахункову модель основи, що
характеризується змінним коефіцієнтом жорсткості, враховує неоднорідність
основи в плані і по глибині, розподільну здатність основи.

8.1.24
Характеристики жорсткості (піддатливості) моделі основи допускається одержувати
з використанням фундаментальних рішень про дію вертикальних і горизонтальних
напружень на однорідний і неоднорідний (шаруватий, з модулем, що змінюється по
глибині) лінійно-дефор­мований півпростір; середні осідання плитного фундаменту
визначати за методом, наведеним у додаткуД.

Примітка.При проектуванні плитних фундаментів на штучних основах
характеристики жорсткості основи слід визначати згідно з розділом 15.

8.1.25 При визначенні сумісних деформацій
основи і споруди з застосуванням моделі основи у вигляді тривимірного
півпростору його розміри повинні бути такими, щоб границі мало впливали на
результати аналізу досліджуваних характеристик (напружень, деформацій,
переміщень тощо).

У розрахункових ситуаціях,
де розглядаються впливи (гідрологічні, геотехнічні, техногенні) на основу, як
правило, повинні враховуватись способи навантаження, зміни властивостей ґрунтів
основи і нелінійні властивості їх деформування.

Необхідні вхідні параметри,
визначення яких не передбачене стандартними методами, вста­новлюють за
спеціальним завданням згідно з 4.5.

8.1.26 При сумісному розрахунку системи
\”основа – плитний фундамент – надфундаментна частина споруди\” у
залежності від конструктивної системи надземної будови допускається приймати
надфундаментну частину як жорсткий штамп (наприклад, безкаркасні будівлі з
частим розташуванням поперечних стін при H/L 0,75) чи не враховувати її жорсткість
(наприклад, одноповерхові каркасні та багатоповерхові будівлі з металевим
каркасом).

8.1.27 Сумісну деформацію основи і плитного
фундаменту слід розглядати в розрахункових ситуаціях за характеристиками
граничних станів згідно з 7.6.5.

8.1.28 Плитний фундамент за несучою здатністю
основи розраховують у випадках, зазначених у 7.1.2.

8.1.29 Плитний фундамент
слід перевіряти згідно з нормами на проектування залізобетонних конструкцій на
міцність, продавлювання підколонниками і стінами при всіх можливих схемах продавлювання,
за утворенням і розкриттям тріщин.

8.1.30 Крен плитних
фундаментів (споруд у цілому) складної конфігурації в плані повинен обчислюватись
числовими методами з урахуванням:

-типу (виду), форми і заглиблення фундаменту;

-навантажень (вертикальних, горизонтальних,
моментних), що діють на фундамент, і способу їх прикладання;

-фізико-механічних, у т.ч. міцнісних
властивостей грунтів основи;

-геотехнічних впливів;

-впливу сусідніх фундаментів і навантажень на
прилеглі площі;

-збільшення ексцентриситетів навантажень через
нахил, вигин фундаменту (споруди).

Для плитних фундаментів, що
мають просту форму (прямокутних, круглих, кільцевих) і розташовані на
однорідній основі, крени можуть визначатись за формулами додатка Д.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code