Визначення розрахункового опору основи

Визначення розрахункового опору основи

7.7.1
При розрахунку фундаментів за деформаціями основ у випадках 7.6.7 визначення
роз­рахункового опору R виконують згідно з додатком Е в залежності від
фізико-механічних показ­ників властивостей грунтів основи, розмірів підошви
фундаменту, глибини його закладання.

7.8 Визначення кренів окремих фундаментів і споруд

7.8.1 Крен окремих фундаментів або споруди в
цілому повинен обчислюватись з урахуванням ексцентриситету навантажень
(згинального моменту) у рівні підошви фундаменту, впливу сусідніх фундаментів,
навантажень на прилеглі площі і нерівномірної стисливості основи.

При визначенні кренів
фундаментів необхідно також ураховувати заглиблення фундаменту, жорсткість
надфундаментної конструкції, а також можливість збільшення ексцентриситету
наван­таження внаслідок нахилу фундаменту (споруди).

У необхідних випадках (при
водонасичених глинистих грунтах тощо) слід ураховувати крени, обумовлені
повзучістю скелету грунту.

7.8.2 Крен окремого фундаменту при дії
позацентрового навантаження визначають згідно з Д.13.

7.8.3 Крен розвинутого в плані фундаменту, що
виникає в результаті нерівномірної стисливості його основи, слід визначати
чисельними методами (наприклад, розрахунками осідань по декількох розрахункових
вертикалях).

7.9 Граничні сумісні деформації основ, фундаментів
і споруд

7.9.1 Граничні значення сумісної деформації
основи, фундаментів і споруди su установлюють виходячи з
необхідності дотримання:

а)
технологічних чи архітектурних вимог до деформацій споруди (недопустимості змін
проектних рівнів і положень у просторі споруди в цілому, окремих її елементів і
технологічного устаткування, включаючи вимоги до нормальної роботи кранів,
ліфтів, приладів, устаткування, підйомників, а також погіршення естетичного
вигляду об\’єкта, його елементів і несприятливого психофізіологічного впливу на
людей) – su;s;

б)
вимог до міцності, стійкості і тріщиностійкості конструкцій, включаючи загальну
стійкість споруди –su,f.

7.9.2 Граничні значення su,s повинні
встановлюватись відповідними нормами проектування будівель та споруд, правилами
технічної експлуатації технологічного устаткування або завданням на проектування
з урахуванням (в обґрунтованих випадках) необхідності виправлення нерівномірних
деформацій або кренів будівлі в цілому або рихтування устаткування в процесі
експлуатації.

7.9.3 Граничні значення сумісної деформації
основи, фундаментів і споруди за умов міцності, стійкості і тріщиностійкості
конструкцій su,f повинні встановлюватись при проектуванні за
розрахунками споруд у взаємодії з основою.

Значення su,fдопускається не встановлювати: для споруд, в конструкціях яких не виникають
зусилля від нерівномірних осідань основи (шарнірні системи різного виду,
піддатливі і гнучкі конструктивні системи тощо), жорстких споруд баштового
типу.

7.9.4 Граничні значення сумісних деформацій
основ, фундаментів і споруди допускається приймати згідно з ДБН В. 1.1-5 та
додатком И, якщо конструкції об\’єкта спеціально не розраховані на зусилля, що
виникають при взаємодії з основою і в завданні на проектування значення suокремо не встановлені.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code