Класифікація впливів

Класифікація
впливів

5.7.3.1 Як основні впливи повинні кваліфікуватись
наступні: вплив усадки і повзучості бетону та нерівномірні зміни температури,
які спричиняють внутрішні зусилля у перерізах, скривлення та поздовжні
деформації в елементах; впливи, які виникають у статично визначених і статично
невизначених конструкціях, коли сумісність деформацій не розглядається.

5.7.3.2 У статично визначених конструкціях основні впливи
від усадки, повзучості і температури вважаються як додаткові впливи, котрі
сумісні із загальними впливами; такі впливи необхідно кваліфікувати як вторинні
та розглядати як непрямі дії.

5.8 Перевірка за допомогою методу коефіцієнтів надійності

5.8.1 Розрахункові
величини

5.8.1.1 Розрахункові значення дій

Для попереднього
напруження прикладанням деформацій, наприклад, домкратами на опорах, коефіцієнт
надійності γр повинен призначатись для граничних станів з урахуванням
сприятливих та несприятливих дій.

Примітка. Рекомендується приймати γр = 1,0.

5.8.1.2 Розрахункові значення характеристик матеріалів або
виробів

5.8.1.2.1 Якщо не вимагається визначення міцності за вищими
значеннями, то коефіцієнти надійності повинні застосовуватись до нижніх
характеристичних або номінальних значень міцності.

5.8.1.2.2 Для бетону необхідно застосовувати коефіцієнт
надійності γс. Розрахункова міцність на стиск повинна визначатись за
формулою:

де характеристичне значення fck та коефіцієнт γснеобхідно приймати згідно з ДБН В.2.6-98.

5.8.1.2.3 Для сталевої арматури необхідно застосовувати
коефіцієнт надійності γs.

Примітка. Величини γs приймають згідно з ДБН
В.2.6-98.

5.8.1.2.4 Для сталевого прокату, профнастилу та
з\’єднувальних елементів необхідно застосовувати коефіцієнт надійності γм.
Якщо інше не встановлено, то для сталевого прокату необхідно застосовувати
коефіцієнт надійності γмо.

Примітка 1. Величини γм відповідають ДБН В.2.6-163.

Примітка 2. Рекомендується приймати γмо = 1,0.

Для зсувних
з\’єднань необхідно застосовувати коефіцієнт надійності γv.

Примітка. Рекомендується приймати γv = 1,25.

5.8.1.2.6 При поздовжньому зсуві комбінованих плит будівель
необхідно застосовувати коефіцієнт надійності γv,s.

Примітка. Рекомендується приймати γv,s = 1,25.

5.8.1.2.7 При перевірці з\’єднувальних елементів на втому
необхідно застосовувати коефіцієнти надійності γMf і γMf,s.

Примітка 1. Величина γMf відповідає
використаній у відповідних частинах ДБН В.2.6-163.

Примітка 2. Рекомендується приймати γMf,s = 1,0.

5.8.1.3 Геометричні дані

Геометричні дані
для поперечних перерізів і систем можна приймати за стандартами на вироби або
робочими кресленнями та розглядати як номінальні значення. Правила для
геометричних даних наведені у ДБН В.1.2-14.

5.8.1.4 Розрахунковий опір

Для
сталезалізобетонних конструкцій розрахункові опори повинні визначатись згідно з
ДБН В.1.2-14, вирази (6.6а) або (6.6с).

5.8.2 Сполучення
впливів

Загальні параметри
сполучення впливів наведені у ДБН В. 1.2-2.


admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code