Загальні вимоги до розрахунків

Загальні вимоги
до розрахунків

5.3.1 Розрахунок сталезалізобетонних конструкцій слід
виконувати за методом граничних станів, як правило, з урахуванням класу
відповідальності будівель і споруд та категорій відповідальності конструктивних
елементів, встановлених відповідними нормативними документами, мінливості
властивостей матеріалів, навантажень та впливів, геометричних характеристик,
строку експлуатації та умов роботи конструкцій.

5.3.2 Розрахунок сталезалізобетонних конструкцій слід
виконувати за граничними станами І та II груп, використовуючи деформаційний
метод.

5.3.3 Перша група містить у собі граничні стани,
настання яких призводить до повної непридатності конструкцій для експлуатації
за результатами:

– вичерпання
несучої здатності у зв\’язку з крихким, в\’язким руйнуванням або руйнуванням від
втоми та іншого характеру, включаючи руйнування при сумісній дії зовнішніх
навантажень та несприятливому впливі навколишнього середовища (періодичному або
постійному впливі агресивного середовища, змінного заморожування та відтавання,
дії пожежі тощо);

– втрати
стійкості форми або положення;

– вичерпання
несучої здатності внаслідок втрати рівноваги між внутрішніми та зовнішніми
зусиллями (досягнення максимуму на діаграмі \”момент-кривизна
(прогин)\”).

5.3.4 Друга група містить у собі граничні стани,
настання яких ускладнює нормальну експлуатацію конструкцій або призводить до
скорочення встановленого строку служби за результатами:

– утворення
тріщин, якщо за умов експлуатації утворення тріщин недопустиме;

– розкриття
тріщин, якщо за умов експлуатації обмежується ширина їх розкриття;

– переміщень
(прогинів, кутів повороту, коливань).

5.3.5 Розрахунок сталезалізобетонних конструкцій повинен
гарантувати необхідний рівень надійності від досягнення граничних станів на
стадіях виготовлення, транспортування, зведення та експлуатації.

5.3.6 Розрахунок сталезалізобетонних конструкцій слід
виконувати на базі розрахункових ситуацій, які характеризуються розрахунковою
схемою (моделлю) конструкції та відповідними до ситуації видами навантажень і
впливів, включаючи вплив навколишнього середовища.

Розрахункова
модель та основні передумови розрахунку конструкцій повинні відображати дійсні
умови їх роботи (положення у складі системи будівель і споруд, фізичної та
геометричної нелінійностей, характер тріщиноутворення тощо), які відповідають
граничному стану, що розглядається.

Розрахункові
значення навантажень та впливів слід приймати за відповідними нормативними
документами, виходячи з розгляду граничного стану.

5.3.7 Як основний метод розрахунку сталезалізобетонних
конструкцій слід використовувати метод перерізів (нормальних, похилих,
просторових) з урахуванням реальних властивостей матеріалів.

За відповідного
обґрунтування розрахунок сталезалізобетонних конструкцій допускається
виконувати на основі:

– спеціально
розроблених і виконаних теоретичних і (або) експериментальних досліджень на
моделях або натурних конструкціях;

– числового
методу, який ґрунтується на методі скінченних елементів;

– методів
розрахунку на основі повного ймовірнісного розрахунку за наявності достатніх
даних про мінливість основних факторів, які містять розрахункові залежності, та
відповідного обґрунтування точності розрахункового апарата.

5.3.8 Зусилля, напруження і деформації від зовнішніх
навантажень та впливів навколишнього середовища в сталезалізобетонних
конструкціях та в системах будівель і споруд слід визначати за загальними
правилами будівельної механіки з урахуванням фізичної та геометричної
нелінійності роботи конструкції у системі.

У статично
невизначених сталезалізобетонних конструкціях необхідно враховувати
перерозподіл зусиль в елементах системи внаслідок непружних деформацій бетону,
арматури і конструкційної сталі та процесів тріщиноутворення за граничним
станом, що розглядається.

5.3.9Розрахунок сталезалізобетонних
конструкцій у загальному випадку слід виконувати з використанням діаграм стану
(деформування) деформацій бетону, арматури і конструкційної сталі, які
встановлюють зв\’язок між нормальними напруженнями та відносними поздовжніми
деформаціями при короткочасному або тривалому одноразовому осьовому стиску
(розтягу).

5.3.10 Розрахунок сталезалізобетонних конструкцій, які
зазнають силового впливу у двох (плоских) або трьох (об\’ємних або просторових)
взаємно перпендикулярних напрямках, у загальному випадку слід виконувати,
виходячи з розгляду граничного стану виділених із конструкцій відповідно
плоских, просторових або об\’ємних елементів із зусиллями, які діють на їх
гранях. При цьому, розрахунок виконують для найбільш небезпечних перерізів,
розташованих під кутом до напрямку дії зусиль, на підставі наведених нижче
загальних розрахункових положень.

При відповідному
обґрунтуванні розрахунок допускається виконувати для найбільш небезпечних
перерізів конструкції на основі методу граничної рівноваги.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code