Конструкції
будинків і споруд

СТАЛЕЗАЛІЗОБЕТОННІ
КОНСТРУКЦІЇ

Основні положення

Конструкции зданий и сооружений

СТАЛЕЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Основные положения

Buildings and constructions structures

COMPOSITE STEEL
AND CONCRETE STRUCTURES

General rules

Чинні від 2011-09-01

ВСТУП

Ці Норми
встановлюють основні вимоги, яким повинні відповідати сталезалізобетонні
конструкції будівель та споруд, а також основні правила щодо їх проектування.

При розробленні цих Норм враховані основні положення (принципи) EN 1994-1-1:2004. Євро-код 4: Проектування комбінованих сталебетонних
конструкцій. Частина 1-1: Загальні правила і правила для споруд.

 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ці будівельні норми поширюються на
сталезалізобетонні конструкції, які використовують у промисловому та цивільному
будівництві з будь-якими видами навантажень та впливів та які виготовляють із
важкого конструкційного бетону і бетону на легких заповнювачах з усіх видів
арматури і конструкційної або холодноформованої профільної сталі.

1.2 Ці Норми містять основні положення із забезпечення
міцності, придатності до експлуатації, надійності та здатності
сталезалізобетонних конструкцій зберігати необхідні експлуатаційні якості
протягом усього строку служби.

1.3 Сталезалізобетонні конструкції повинні задовольняти вимоги щодо
забезпечення механічної міцності, стійкості та пожежної безпеки, визначені у
\”Технічному регламенті будівельних виробів, будівель і споруд,
затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 р. №
1764.

1.4 Положення цих Норм не поширюються на проектування
сталезалізобетонних конструкцій,, атомних станцій, мостів, гідротехнічних
споруд, резервуарів під тиском.

1.5 У цих Нормах наведені основні вимоги з
проектування сталезалізобетонних конструкцій, вимоги до матеріалів, розрахунку,
конструювання.

 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Список нормативних
документів, на які є посилання у цих будівельних нормах, наведено у додатку А.

 

3 ТЕРМІНИ І
ВИЗНАЧЕННЯ

Нижче подано
терміни, вжиті в цих будівельних нормах, та визначення позначених ними понять.

3.1 сталезалізобетонна конструкція

Комбінований
елемент із бетону (залізобетону) і конструкційної або холодноформованої профільної
сталі, об\’єднаних за допомогою з\’єднань, що працюють на зсув і виключають
можливість поздовжнього ковзання між бетоном і сталлю та відшарування
компонентів між собою

3.2 з\’єднання, що працюють на зсув

З\’єднання між
компонентами бетону (залізобетону) і сталевого прокату сталезалізобетонного
елемента, які мають належну міцність і жорсткість, що дає можливість розглядати
компоненти як частини одного елемента

3.3 спільний характер роботи

Характер роботи,
що має місце після набуття зсувним з\’єднанням працездатності внаслідок
твердіння бетону

3.4 сталезалізобетонна балка

Комбінований
елемент, що переважно зазнає дії згинання

3.5 сталезалізобетонна колона

Комбінований
елемент, що переважно зазнає дії стискання або стискання і згинання

3.6 сталезалізобетонна плита

Плита, у якій
застосовуються профільовані сталеві листи, спочатку як постійна опалубка з
наступним зчепленням із затверділим бетоном та роботою у якості розтягнутої
арматури у завершеному перекритті

3.7 комбінований каркас

Рамна конструкція,
у якій окремі або всі елементи є комбінованими, а більшість інших – сталеві або
залізобетонні конструктивні елементи

3.8 комбіноване з\’єднання

З\’єднання між
комбінованим елементом та іншим композитом, сталевим або сталезалізобетонним
елементом, у якому арматура враховується при розрахунку міцності та жорсткості
з\’єднання

3.9 розкріплена конструкція або елемент

Конструкція або
елемент, у яких вага бетонних елементів прикладена до сталевих елементів, які
підпираються у прольоті, або підкріплені незалежно до набуття бетоном проектної
міцності

3.10
нерозкріплена конструкція або елемент

Конструкція або
елемент, у яких вага бетону елементів прикладена до сталевих елементів, що не
підпираються у прольоті

3.11 попереднє
напруження

Процес прикладання
напружень стиску до бетонної частини сталезалізобетонного елемента, які
створюються арматурою (канатами або пучками) або контрольованим прикладанням
деформацій

3.12 арматура

Лінійно протяжний
сталевий елемент у конструкції з бетону, призначений для сприйняття
розтягувальних або стискальних зусиль. У будівлях і спорудах використовують
арматуру у вигляді стрижнів, дроту та/або канатів

3.13 коефіцієнт
надійності для матеріалу

Коефіцієнт, який
враховує можливі відхилення характеристик міцності матеріалів від
характеристичних значень

3.14 модель
розрахункова

Ідеалізація
конструктивної системи, яку використовують із метою аналізу роботи конструкції
або її елемента

3.15 надійність конструкції

Властивість
конструкції виконувати задані функції, зберігаючи у часі значення встановлених
експлуатаційних показників у зазначених межах, що відповідають встановленим
режимам і умовам використання, технічного обслуговування, ремонтів, зберігання
та транспортування

3.16 впливи:

– зусилля,
які прикладені безпосередньо до конструкції та викликають в елементах
напруження або переміщення;

– деформації
елементів конструкцій, спричинені переміщенням в\’язей, осіданням основ,
власними деформаціями (наприклад, усадкою, повзучістю, нерівномірним
нагріванням тощо), що викликає реактивні зусилля або напруження

3.17 ситуація розрахункова

Сукупність
фізичних умов для визначеного періоду часу, протягом якого необхідно
розрахункове підтвердження того, що граничний стан не буде порушений

3.18 сполучення навантажень

Методика
визначення кількості навантажень або зусиль з урахуванням їх загального ефекту
дії для призначеного розрахункового об\’єкта

3.19 стан граничний

Стан, за
досягнення якого конструктивна система або її елемент перестає задовольняти
поставлені вимоги

3.20 геометричні характеристики перерізів

Перерізи,
визначені на основі дійсних (реальних) розмірів у стадії, що розглядається

3.21 зведені перерізи

Перерізи, отримані додаванням до площі бетону площі сталі, помноженої на
коефіцієнт а, який є відношенням модуля пружності сталі до модуля пружності
бетону.


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code