Системи протидимного захисту

Системи протидимного
захисту

9.1Галузь застосування

Припливно-витяжну протидимову вентиляцію для
видалення диму при пожежі (далі «систему димо- та тепловидалення») потрібно
передбачати і проектувати для забезпечення евакуювання людей
з приміщень будинку (споруди), для сприяння проведенню пожежно-рятувальних
робіт, для зниження теплового температурного навантаження на несучі конструкції
будинку (споруди), для уповільнення поширення вогню та осідання летких
продуктів згоряння.

9.2Загальні вимоги

9.2.1Протидимну вентиляцію (систему димо- та тепловидалення і підпору
повітря, далі – СДТ) слід проектувати для забезпечення евакуювання людей з
приміщень будинків під час пожежі, яка виникла в одному з приміщень будинку
(споруди).

9.2.2СДТ слід передбачати згідно
з вимогами СНиП 2.04.05 в залежності від функціонального призначення будинку
необхідно додатково враховувати вимоги ДБН В.2.2-9, ДБН В.2.2-15, ДБН В.2.3-15, ДБН В.2.2-24, ДБН В.2.2-23 ДСТУEN 12101-1, ДСТУ EN12101-2 та інших НД.

9.2.3Розрахунки СДТ слід
виконувати згідно вимог СНиП 2.04.05.

9.2.4Управління виконавчими елементами
обладнання СДТ повинно здійснюватися в автоматичному режимі (від пожежної
сигналізації та (або) автоматичних установок пожежегасіння) і дистанційному
режимі (з пожежного поста та від кнопок, встановлених біля евакуювальних
виходів з поверхів або в пожежних шафах).

Керована спільна дія СДТ регламентується залежно від
реальних пожежонебезпечних ситуацій, що визначаються місцем виникнення пожежі в
будинку (споруді) – розташуванням осередку пожежі в приміщенні на будь-якому з
його поверхів. Задана послідовність дії СДТ повинна забезпечувати випереджальне
включення витяжної вентиляції димовидалення від 20с до 30с відносно моменту
запуску припливної протидимної вентиляції. У всіх варіантах потрібно
відключення систем загальнообмінної вентиляції і кондиціонування.

9.3Прийняття до експлуатування СДТ

Прийняття до
експлуатування здійснюється згідно з вимогами додатку К цих будівельних норм.Приймальні випробовування СДТ проводити згідно вимог НАПБ Б.05.022.

9.4Технічне обслуговування СДТ

Під час проведення
технічного обслуговування необхідно виконувати вимоги додатку Л цих будівельних норм. Періодичні
випробовування СДТ проводити згідно вимог НАПБ Б.05.022.

10Диспетчеризація (Центральний пункт
управління) та автоматизація СПЗ

10.1Галузь застосування

10.1.1Диспетчеризація (центральний пульт
управління системами протипожежного захисту – далі ЦПУ СПЗ) та автоматизація
систем протипожежного захисту забезпечує контроль, сигналізацію і електрокерування роботою систем згідно з
вимогами розділу 5 цих будівельних норм.

10.1.2ЦПУ СПЗ встановлюється на об\’єктах, де
передбачені системи оповіщування людей про пожежу та управління евакуюванням 4 та 5 типу (СО4 та СО5), а
також у будинках житлово-громадського призначення умовною висотою понад 47 м, якщо їх клас наслідків
(відповідальності) відповідає ССЗ за ДБН В.1.2.-14.

На інших об\’єктах електрокерування, контроль і
сигналізація СПЗ і систем та устаткування, що не входять до складу СПЗ, але
пов\’язані із забезпеченням безпеки людей на об\’єкті при виникненні пожежі та
інших надзвичайних ситуацій повинні відповідати вимогам підрозділу 10.3.

10.2Центральний пункт управління СПЗ

10.2.1ЦПУ СПЗ повинен розміщуватись в
приміщенні пожежного посту.

10.2.2ЦПУ СПЗ повинен забезпечувати:

а)інтеграцію автоматичних систем
протипожежного захисту і систем та устаткування, що не входять до складу СПЗ,
але пов’язані із забезпеченням безпеки людей на об’єкті при виникненні пожежі;

б)графічне та текстове відображення інформації
стану та зміни режимів роботи систем СПЗ і систем та устаткування,що не входять
до складу СПЗ, але пов’язані із забезпеченням безпеки людей на об’єкті при
виникненні пожежі, згідно з переліком обов’язкових вимог, що викладені нижче в
підрозділі 10.3;

в)дистанційне управління та моніторинг щодо всіх необхідних функцій
СПЗ і систем та устаткування, що не входять до складу СПЗ, але пов’язані із
забезпеченням безпеки людей на об’єкті при виникненні пожежі, що викладені
нижче в підрозділі 10.3 тільки через застосовані на об’єкті прилади
приймально-контрольні пожежні та обладнання СПЗ;

г)документування і реєстрацію всіх подій та
ситуацій, які виникають в СПЗ;

д)розмежування доступу до програмних
комплексів, як мінімум на три рівні:

-оперативно-черговий персонал;

-обслуговуючий персонал;

-адміністратор системи.

Розмежування може бути виконано програмним: паролі,
рівні доступу, інше та/або апаратним шляхом: считувачи, ключі, їх комбінації та
інше;

е)ЦПУ СПЗ не повинен включати в себе
програмно-апаратні засоби, що надають можливість віддаленого (дистанційного)
доступу до системи/ систем з метою зміни запрограмованих параметрів.

10.2.3До складу ЦПУ СПЗ, як правило, повинно
входити:

а)автоматизоване робоче місце /місця (далі – АРМ)
оперативно-чергового персоналу з пожежної безпеки об’єкту та станція
візуалізації;

б)сервер (сервери) вводу-виводу інформаційних
потоків;

в)програмні комплекси забезпечення
функціонування (спеціалізоване програмне забезпечення);

г)мережа та устаткування збору та передачі
інформації від ППКП СПЗ і систем та устаткування, що не входять до складу СПЗ,
але пов’язані із забезпеченням безпеки людей на об’єкті при виникненні пожежі.

10.2.4За ступенем забезпечення надійності
електропостачання електроприймальники ЦПУ
СПЗ належить відносити до І категорії згідно вимог ПУЭ-87.

Для забезпечення стабільності роботи обладнання ЦПУ
СПЗ під час переключення вводів електропостачання підключення обладнання слід виконувати через пристрій, який унеможливлює хибну тривогу.

10.2.5При проектуванні ЦПУ СПЗ об’єкту слід
передбачати його інтеграцію з автоматизованою системою моніторингу та
управління (далі – АСМУ) ДСТУ-Н В.2.5-37. При цій інтеграції для здійснення
моніторингу та передачі інформації щодо систем протипожежного захисту необхідно
використовувати спеціалізоване програмне забезпечення інтегрованої системи АСМУ
або відкритий стандартизований інтерфейс.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code