Будівельні матеріали КАХЛІ ПІЧНІ

      ДСТУ Б В.2.7-5-93
                  ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ
—————————————————————-
                     Будівельні матеріали
                          КАХЛІ ПІЧНІ
                        Технічні умови
                    Строительные материалы
                        ИЗРАЗЦЫ ПЕЧНЫЕ
                      Технические условия
                      Bulding materials
                     FURNACE DUTCH TILES
                        Shecifications
—————————————————————-
                                        Чинний від 1994-01-01
                                                   ———-
     1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ
     Цей стандарт поширюється на кахлі пічні керамічні та вставки
декоративні простої і складної геометричної форми з полив\’яною
лицьовою поверхнею  Кахлі пічні призначаються для мурування
лицьової поверхні опалювальних печей, кімнатних камінів, кухонних
плит і камінів у садових будиночках 
     Вставки декоративні призначаються для архітектурно-художньо-
го оздоблення камінів і опалювальних печей.
     Вимоги даного стандарту обов\’язкові.
     Стандарт придатний для цілей сертифікації.
     2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
     У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:
ГОСТ 12.0.001 82 | ССБТ. Основные положения
———————————————————
ГОСТ 12.1.005 88 | ССБТ. Общие санитарно-
                 | гигиенические требования к воздуху
                 | рабочей зоны
———————————————————
ГОСТ 12.4.028 76 | ССБТ Респираторы ЩБ-1 \”Лепесток\”
———————————————————
ГОСТ 166-89      | Штангенциркули
———————————————————
ГОСТ 427-75      | Линейки измерительные металлические
———————————————————
ГОСТ 5244-79     | Стружка древесная
———————————————————
Видання офіційне
                              – 2 –
     ДСТУ Б В.2 7-5-93
ГОСТ 7025-91     | Кирпич и камни керамические и
                 | силикатные. Методы определения
                 | водопоглащения, плотности и
                 | контроля морозоустойчивости
———————————————————
ГОСТ 14192-77    | Маркировка грузов
———————————————————
ГОСТ 15150-89    | Машины, приборы и другие технические
                 | изделия. Исполнения для различных кли-
                 | матических районов. Категории, условия
                 | эксплуатации, хранения и транспортиро-
                 | вания в части воздействия климатичес-
                 | ких факторов внешней сферы 
     3 ВИЗНАЧЕННЯ
     У цьому стандарті подані такі терміни та визначення:
лицьова сторона   –  зовнішня, добре видима поверхня пічних
                     кахлів та вставок у робочому стані;
зворотна сторона  –  поверхня, яка не видима у робочому стані;
косокутність      –  різниця між прямим та виміряним кутом;
викривлення грані –  відхилення виміряної грані від прямої,
                     яка проходить через кінцеві точки;
неплощинність     –  відхилення лицьової поверхні від площини;
посічка           –  ненаскрізна  відкрита або закрита тріщина
                     завширшки не більше як 1 мм;
мушка             –  крапка темного кольору розміром до 2 мм;
цек               –  тонкі волосоподібні тріщини поливи, які
                     утворюються внаслідок різниці коефіцієнтів
                     лінійного термічного розширення черепка і
                     поливи;
плішина           –  місце, не покрите поливою;
засміченість      –  чужорідні тіла, покриті або не покриті
                     поливою, які виступають над поверхнею виробу;
накол             –  заглиблення у вигляді крапки на поверхні
                     поливи;
прищ              –  невелике щільне скипання поливи або
                     керамічної маси (діаметром до 3 мм);
сухість поливи    –  потоншений шар поливи  який не оголює
                     черепка;
виплавка          –  заглиблення на поверхні виробу, яке
(вигорання)          утворюється внаслідок згорання чужорідного
                              – 3 –
                                              ДСТУ Б В.2.7-5-93
                     тіла, глибиною не більше 2 мм;
задування         –  матовий наліт на поверхні, який утворюється
                     під дією димових газів при випалі;
недопал фарби     –  матовість, тьмяність фарби  викликана
                     недостатньою температурою випалу;
дутик             –  вирив на поверхні виробів, який утворюється
                     при випалі від наявності у глині карбонатних
                     вкраплень;
              4 ТИПИ. ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ ТА РОЗМІРИ
     4.1  Кахлі пічні можуть бути рядовими (КР)  декоративними
(КД), художньо-декоративними (КХД). Вставки можуть бути деко-
ративними, художньо-декоративними, простої або складної геомет-
ричної форми.
     4.2  У залежності від конструкції і призначення кахлі пічні
повинні виготовлятися таких типів: прямі та кутові, карнизні та
цокольні, уступи для прямих та кутових кахлів, вставки, парапети,
полички прямі, кутові, корони центральні, кутові, арки кутові,
пробки.
     4.3  Типи, основні розміри та коди ОКП кахлів пічних повин 
ні відповідати обов\’язковому додатку А 
     4.4  Форма кахлів повинна відповідати кресленням заводів-
виготовлювачів.
     Допустимі відхилення від розмірів:
     – по довжині та ширині +- 5мм;
     – по товщині +- 3мм.
     За узгодженням із споживачем дозволяється виробляти кахлі
та вставки інших форм і розмірів за кресленнями за зразками-
еталонами при умові дотримання основних розмірів опалювальних
печей і камінів 
     4.5  Приклад умовного позначення при замовленні кахлів піч 
них типу КР-1  КР-2, КД 1 та  ін.)  \”Кахлі пічні КР-1  (КР-2,
КД-1  та  ін.) ДСТУ Б В.2 7-5-93\”,  вставок  декоративних  простої
геометричної форми: \”Вставки декоративні ДСТУ Б В.2.7 5-93\”.
                    5  ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
     5.1  Кахлі пічні та вставки повинні виготовлятися відповід 
но до вимог даного стандарту за робочими кресленнями та за техно-
логічним регламентом, затвердженим у встановленому порядку 
     5.2  Матеріали, які застосовуються для виготовлення кахлів та
вставок  повинні відповідати діючій нормативно-технічній докумен-
тації 
     5.3  Кахлі та вставки повинні бути правильної геометричної
простої або складної форми, без викривлення, випуклостей та за-
падин 
     5.4  Лицьова поверхня кахлів пічних повинна бути гладкою,
рельєфною або барельєфною 
     Кахлі та вставки повинні мати художній малюнок або орнамент
на лицьовій поверхні.
     5.5  Форма виробів, колір лицьової поверхні, тон забарвлення
                              – 4 –
     ДСТУ Б В.2 7-5-93
повинні відповідати зразкам-еталонам.
     5.6  Кахлі та вставки можуть бути забарвлені або розмальова-
ні ангобами (одноколірними або багатоколірними)  покриті прозорою
або заглушеною білою чи кольоровою поливою.
     Інтенсивність кольору лицьової поверхні одноколірних виробів
повинна бути однаковою.
     5.7  Кахлі повинні бути рівномірно випалені, полива має бути
рівномірно і добре розплавлена. Сполучення поливи з ангобом, анго-
ба з черепком або поливи с черепком повинні бути міцним 
     5.8  Вапнякові вкраплення не допускаються.
     5.9  Кахлі повинні бути термічно стійкими.
     5.10. Водопоглинання кахлів повинно бути не менше 8%  але не
більше 14%.
     5.11. На лицьовій стороні кахлів рядових, декоративних
прямих та кутових по периметру повинна бути дрібна рустовка-фаска
завширшки до 8 мм  а на кахлях карнизних, цокольних прямих та ку-
тових фаска допускається частково у відповідності з кресленнями.
     5.12. По периметру прямих та кутових кахлів і вставок за
фаскою допускається наявність захисної кромки завширшки до 5 мм,
яка при муруванні печі відбивається та зашліфовується.
     По периметру карнизів, цоколів, парапетів, поличок подвійних,
корон кромка повинна бути з двох боків  У поличок одинарних, полу-
торних – з трьох боків.
     5.13. На кахлях та вставках усіх типів на зворотній стороні
повинно бути пристосування – румпа для з\’єднання їх між собою
та кладкою печі 
     Розташування румпи не нормується.
     Висота румпи має бути не меншою як 20 мм 
     Румпа повинна мати потовщення догори, яке забезпечує кріплен-
ня кахлів металевими скобами, або отвори для кріплення їх дротом.
     Карнизи  цоколі, парапети, корони, арки повинні мати ребра
жорсткості для з\’єднання виробів між собою.
     5.14. Центральна корона може бути суцільною або складатися
з двох-трьох частин.
     5.15. За показниками зовнішнього вигляду кахлі пічні поділя-
ються на І та ІІ сорти.
     5.16. Якість лицьової поверхні кахлів та вставок повинна
відповідати вимогам таблиці 1.
                                                        Таблиця 1
——————————————————————
|                                        |   Норми для виробів   |
|     Найменування показника             |———————–|
|                                        |  І сорту  | ІІ сорту  |
|—————————————————————-|
|1. Відбиті кути (рахуючи по бісектрисі) |           |           |
|   і ребра (рахуючи по глибині від      |    Не     |           |
|   краю без урахування захисної кромки),|допускають-|    2.0    |
|   мм, не більше                        |    ся     |           |
|—————————————————————-|
|2. Косокутність, мм, не більше          |    1 5    |    3,0    |
|—————————————————————-|
|3. Неплощинність  викривлення лицьової  |           |           |
|   поверхні (стріла прогину), мм, не    |    1.5    |    3.0    |
|   більше                               |           |           |
——————————————————————
                              – 5 –
                                                ДСТУ Б В.2 7-5-93
   Продовження таблиці 1
——————————————————————
|                                        |   Норми для виробів   |
|     Найменування показника             |———————–|
|                                        |  І сорту  | ІІ сорту  |
|—————————————————————-|
|4. Посічки окремі, покриті поливою      |           |           |
|   загальною довжиною  мм, не більше    |    3.0    |   10.0    |
|—————————————————————-|
|5. Тріщини поперек румпи глибиною       |    Не     |           |
|   не больше 10 мм, завширшки не        |допускають-|    1      |
|   більше 2 мм, шт., не більше          |   ся      |           |
|—————————————————————-|
|6. Цек на білій поливі                  |    Не     |Не допуска-|
|                                        |допускаєть-|ється знач-|
|                                        |    ся     |ний  що по-|
|                                        |           |гіршує зов-|
|                                        |           |нішній ви  |
|                                        |           |гляд виробу|
|—————————————————————-|
|7. Цек на кольоровій поливі             |Допускається, що не по-|
|                                        |гіршує зовнішнього     |
|                                        |       вигляду         |
|—————————————————————-|
|8. Зліплення зашліфовані                |   Не      |Не допуска-|
|                                        |допускають-|ються за-  |
|                                        |   ся      |гальною    |
|                                        |           |площею     |
|                                        |           |більше 10  |
|                                        |           |   мм2     |
|—————————————————————-|
|9. Плішини                              |   Не      |Не допуска-|
|                                        |допускають-|ються за-  |
|                                        |   ся      |гальною    |
|                                        |           |площею     |
|                                        |           |більше 10  |
|                                        |           |   мм2     |
|—————————————————————-|
|10. Засміченість (діам. до 1 мм) покрита|    Не     |           |
|    поливою  що не дряпає, шт., не      |допускаєть-|    5      |
|    більше                              |    ся     |           |
|—————————————————————-|
|11. Наколи (окроемі розсіяні)           |    Допускаються       |
|—————————————————————-|
|12. Прищі                               |Допускають-|Допускають-|
|                                        |ся до 2 шт.|ся не біль-|
|                                        |на відстані|ше 10 шт.  |
|                                        |не більше  |           |
|                                        |5 мм від   |           |
|                                        | краю      |           |
|—————————————————————-|
|13. Виплавки                            |           |Допускають-|
|                                        |           |ся на одній|
|                                        |    Не     |із сторін  |
|                                        |допускають-|не більше, |
|                                        |    ся     |ніж на 5 мм|
——————————————————————
                              – 6 –
     ДСТУ Б В.2 7-5-93
  Кінець таблиці 1
——————————————————————
|                                        |   Норми для виробів   |
|     Найменування показника             |———————–|
|                                        |  І сорту  | ІІ сорту  |
|—————————————————————-|
|                                        |           |від краю не|
|                                        |           |більше 10  |
|                                        |           |    шт.    |
|—————————————————————-|
|14. Сухість поливи площею, мм3, не      |           |           |
|    більше                              |   10.0    |   25.0    |
|—————————————————————-|
|15. Задування                           |  Не допускається      |
|—————————————————————-|
|16. Розлив поливи                       |Допускаються напливи   |
|                                        |які не псують товарного|
|                                        | вигляду виробів       |
|—————————————————————-|
|17. Недопал та перепал фарб             |    Не     |Допускаєть-|
|                                        |допускаєть-|ся незнач  |
|                                        |    ся     |ний  який  |
|                                        |           |не псує то-|
|                                        |           |варного ви-|
|                                        |           |гляду виро-|
|                                        |           | бів       |
——————————————————————
     Сумарна кількість дефектів за показниками зовнішнього вигляду,
перелічених у даній таблиці  на одному виробі не повинна переви 
щувати: для І сорту – 2 найменування, для ІІ сорту –  3 
     Дефекти  не перелічені у таблиці  не допускаються.
     5.17 Вставки за узгодженням із споживачем можуть постача-
тись у комплекті з кахлями відповідного сорту 
     5.18 На зворотному боці кожного кахля та вставки при форму 
ванні повинно проводитись маркування із зазначенням товарного знака
підприємства-виготовлювача.
     Нижче маркування позначкою фарбою наносимться сорт 
     Транспортне маркування вантажів повинно відповідати ГОСТ
14192 с нанесенням маніпуляційного знака  \”Хрупкое. Осторожно\”.
     5.19 При транспортуванні кахлі повинні укладатися вертикально
попарно лицьовими поверхнями всередину, а вставки декоративні по-
винні встановлюватися на ребро з прокладками між ними із соломи
або деревної стружки відповідно до ГОСТ 5244 або інших пакувальних
матеріалів.
     Між рядами по висоті допускається прокладка дошками.
     6 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ
     6.1 При виробництві кахлів пічних необхідно додержуватися
вимог ГОСТ 12.1 005 6 ССБТ. \”Воздух рабочей зоны  Общие сани-
тарно-гигиенические требования\” и \”Санитарных  правил  организации
технологичских процессов и гигиенических  требований  к  производ-
ственному оборудованию\”, затверджених Міністерством охорони
здоров\’я СРСР.
     6.2 Матеріали, які використовують при виробництві кахлів
пічних, не токсичні, шкідливої дії на шкіру не чинять.
                              – 7 –
                                              ДСТУ Б В.2.7-5-93
     Глина у вигляді аерозолю має фіброгенну дію на органи дихан-
ня. ГДК згідно з ГОСТ 12.1.005 6 мг/м3, клас небезпеки IY.
     6.3 Загальні вимоги безпеки повинні відповідати ГОСТ
12.0.001 
     6.4 Визначення концентрації шкідливих речовин у повітрі робо-
чої зони та контроль за ними повинні здійснюватись у відповіднос-
ті з вимогами ГОСТ 12.1.005.
     6.5 Оцінка на радіаційну активність сировини та матеріалів, а
також методи радіаційного контролю проводяться згідно з РСН 356 91
\”Положенння про радіаційний контроль на об\’єктах будівництва та
підприємствах будіндустрії і будматеріалів України\”.
     6.6 Суммарна питома активність природних радіонуклідів не
повинна перевищувати 370 БК/кг (1 клас).
     6.7 Виробничі приміщення повинні бути обладнані загально-
обмінною припливно-витяжною вентиляцією, всі робочі місця – місце-
вими відсмоктувачами згідно з СН 2.04.06-86.
     6.8 Працюючі повинні бути забезпечені індивідуальними засоба-
ми захисту згідно з ГОСТ 12.4.028.
     6.9 Цехи повинні бути забезпечені засобами гасіння пожежі
згідно з правилами пожежної безпеки на промисловому підприємстві.
     7 ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ
     7.1   Приймання кахлів та вставок проводиться партіями.
     Партією вважається кількість виробів, одночасно поданих до
приймання.
     Розмір партії визначається за погодженням сторін.
     7.2  Кожна партія кахлів повинна супроводжуватися документом
про якість, в якому зазначається:
     – найменування, місцезнаходження та товарний знак
       підприємства-виготовлювача;
     – найменування продукції;
     – кількість відвантажуваних кахлів (комплектів ;
     – сорт, колір;
     – позначення даного стандарту;
     – результати контролю.
     7.3 Для перевірки відповідності кахлів вимогам даного стан 
дарту підприємство-виготовлювач повинно проводити приймальний
контроль та періодичні випробування, для чого від кожної партії
відбирають у заздалегідь встановленій послідовності не менше
50 шт  кахлів для зовнішнього огляду. Із виробів, визначених      –
придатними за зовнішнім виглядом   відбирають зразки кахлів для:
     – перевірки форми та розмірів              10 шт.
     – перевірки однотонності кольору:
       прямих кахлів                            1 м2
       карнизних та цокольних кахлів            1,5 пог  м
     – випробування на міцність сполучення
       поливи  ангобу  з черепком              5 шт.
     – випробування на присутність
       вапнякових вкраплень                    3 шт.
     – випробування на термічну стійкість      5 шт.
     – визначення водопоглинання               3 шт.
     7.4 Приймальний контроль повинен проводитися по зовнішньому
вигляду  формі, лінійних розмірах, кольору  тону забарвлення.
                              – 8 –
     ДСТУ Б В.2 7-5-93
     7.5 Підприємство-виготовлювач проводить періодичні випробу 
вання кахлів не рідше одного разу на квартал, а також при зміні
складу маси на наявність вапнякових вкраплень, по визначенню тер-
мічної стійкості, міцності з\’єднання поливи  ангобу  з черепком,
на водопоглинання.
     7.6 При одержанні незадовільних результатів випробувань хоча
б по одному із показників проводять повторні випробування подвій-
ної кількості виробів, взятих з тієї ж партії 
     При незадовільних результатах повторних випробувань партія
кахлів прийманню не підлягає 
     7.7 Споживач має право проводити контрольну перевірку
відповідності виробів вимогам даного стандарту.
     7.8 Якщо при перевірці відібраних зразків кахлів виявиться
понад 5% тих  що не задовольняють вимоги даного стандарту  прово-
дять повторну перевірку на подвоєній кількості зразків.
     При незадовільних результатах повторної перевірки партія
прийманню не підлягає.
     8 МЕТОДИ КОНТРОЛЮ
     8.1 Перевірку зовнішнього вигляду кахлів проводять візу-
ально на відстані 1 м від ока спостерігача.
     8.1 1 Форму, колір лицьової поверхні, тон забарвлення, ху-
дожній малюнок вставок декоративних визначають візуально порівнян-
ням зі зразком-еталоном на відстані двох метрів.
     8.1 2 Визначення однотонності кольору лицьової поверхні
кахлів.
     При визначенні однотонності кольороу лицьової поверхні кахлі
укладають на площі не меншій як 1 м2, а карнизні та цокольні –    –
по довжині не меншій як 1,5 пог.м впереміж зі зразками-еталонами.
     Поверхня, утворена кахлями, при розгляді на відстані трьох
метрів від ока спостерігача  повинна створювати враження однотон-
ності 
     8.2 Розміри пічних кахлів та допустимі відхилення, висота
румпи, величина дефектів, перелічених у п.2.16, окрім дефектів:
(2  3, 6, 7, 16, 17), повинні визначатись лінійкою згідно з ГОСТ
427, штангенциркулем згідно з ГОСТ 166 та іншим универсальним ін-
струментом, які пройшли перевірку у встановленому порядку.
     Вставки декоративні складної форми перевіряють шаблоном.
     8.3 Визначення якості випалених виробів, наявності прихова 
них тріщин проводять легким простукуванням металевим молотком
масою не більшою як 200 г  При відсутності тріщин вироби повинні
давати чистий, недеренчливий звук.
     8.4 Визначення косокутності.
     Косокутність (відхилення бокових граней від прямого кута 
визначають по чотирьох гранях перевірочним косинцем (90 град.  
довжина сторони якого повинна дорівнювати або бути довшою вимірю-
ваної грані виробів.
     Косокутність виробів вимірюють прикладанням косинця до однієї
сторони виробу та вимірюванням найбільшого зазору між другою сто-
роною виробу та внутрішнім краєм косинця за допомогою щупа 
     8.5 Неплощинність (визначення викривлення).
     Викривлення поверхні (стрілу прогону  визначають при
увігнутій поверхні – вимірюванням найбільшого зазору між лицьовою
поверхнею виробу та ребром металевої лінійки, поставленої по діа-
гоналі або по стороні виробу; при випуклій поверхні – вимірюванням
                              – 9 –
                                              ДСТУ Б В.2.7-5-93
максимального зазору між лицьовою поверхнею виробу та поверхнею
плоскої плити  металевої, мармурової або скляної) щупом  При вимі-
рюванні величина викривлення у випадку випуклої повоерхні виріб
закріплюють по його центру у місці перетину діагоналей.
     8.6 Визначення наявності вапнякових вкраплень.
     Для визначення наявності вапнякових вкраплень і їх руйнівної
дії вироби кладуть у посудину на грати, під які налита вода, і
закривають посудину кришкою. Воду, яка знаходиться під гратами  на-
грівають до кипіння. Кипіння триває протягом години. Потім зразки
охолоджуть у закритій посудині протягом години, після чого їх вий-
мають і оглядають.
     Вироби вважають такими  що витримали випробування на наявність
вапнякових вкраплень, якщо на їх поверхні не буде виявлено видимих
пошкоджень – розшарування, лущення, викришення, наскрізних тріщин 
     8.7 Визначення міцності з\’єднання поливи, ангобу.
     Міцність з\’єднання поливи з ангобом, ангобу з черепком або
поливи з черепком визначають шляхом відколювання їх ножем.
     Вироби вважають такими  що витримали випробування, якщо поли-
ва або ангоб відколюються з площі не більше як 10 мм2.
     8.8 Визначення термічної стійкості.
     Для визначення термічної стійкості виріб без видимих дефек 
тів, що порушують цілісність полив\’яної поверхні, установлюють у
сушильну шафу таким чином, щоб забезпечити рівномірне його прогрі-
вання 
     При досягненні температури у шафі 200 град.С виріб витри-
мують 30 хвилин  Потім виріб кладуть лицьовою поверхнею на сітку,
розташовану на вихідному отворі повітропроводу і піддають його
охолодженню при температурі повітря (20  – 5) град.С  яке нагні 
тається у повітропровід вентилятором.
     Кахлі вважають такими, що витримали випробування, якщо на
їх поверхні не буде виявлено посічок, тріщин та відколів поливи.
     8.9 Водопоглинання кахлів (п.2 10) визначають відповідно
до ГОСТ 7025 способом насичення виробів у киплячій воді з таким
доповненням: кахлі витримують у киплячій воді протягом години,
після чого їх охолоджують безперервним доливанням у посудину
проточної холодної води.
     При цьому водопоглинання зразків повинно бути не менше
8%; але не більше 14%.
     9 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ
     9.1 Вироби повинні транспортуватись у контейнерах або на під-
донах різними видами транспорту із застереженням від механічних
пошкоджень та зволожування у відповідності з Правилами перевезення
вантажів, що діють на відповідному виді транспорту.
     Допускається при узгодженні зі споживачем транспортувати ви-
роби укладеними безпосередньо у транспортний засіб.
     9.2 Навантаження виробів навалом та розвантаження їх скидан-
ням забороняється. Вантажно-розвантажувальні роботи повинні від 
повідати ГОСТ 12.4 009.
     9.3 Кахлі повинні зберігатись у закритих сухих приміщеннях
за групою \”С\” згідно з ГОСТ 15150 окремо за типорозмірами  кольо-
рами та сортами, укладеними у стопи висотою 1,7 м або у комплекті 
Вставки можуть зберігатися у комплекті з кахлями 
                              – 10 –
     ДСТУ Б В.2 7-5-93
     Додаток А
   (обов\’язковий)
              ПЕРЕЛІК КОДІВ ОКП НА КАХЛІ ПІЧНІ
——————————————————————
| Види |               |           |           Код ОКП           |
|  і   | Найменування  |  Розмір   |—————————–|
| типи |  продукції    |    мм     |              |              |
| ках- |               |           | для І сорту  | для ІІ сорту |
| лів  |               |           |              |              |
|—————————————————————-|
| КР-1 | Кахлі         | 200 х 200 | 57 5251 0011 | 57 5251 0132 |
| КД-1 | пічні з       |—————————————–|
|      | поливою прямі | 200 х 220 | 57 5251 0021 | 57 5251 0142 |
|      |               |—————————————–|
|      |               | 200 х 240 | 57 5251 0031 | 57 5251 0152 |
|      |               |—————————————–|
|      |               | 220 х 200 | 57 5251 0041 | 57 5251 0162 |
|      |               |—————————————–|
|      |               | 220 х 220 | 57 5251 0051 | 57 5251 0172 |
|      |               |—————————————–|
|      |               | 220 х 240 | 57 5251 0061 | 57 5251 0182 |
|—————————————————————-|
| КР-2 | Кахлі         | 200 х 200 | 57 5251 0321 | 57 5251 0422 |
| КД-2 | пічні з       |—————————————–|
|      | поливою       | 200 х 220 | 57 5251 0331 | 57 5251 0432 |
|      | кутові        |—————————————–|
|      |               | 200 х 240 | 57 5251 0341 | 57 5251 0442 |
|      |               |—————————————–|
|      |               | 220 х 200 | 57 5251 0351 | 57 5251 0452 |
|      |               |—————————————–|
|      |               | 220 х 220 | 57 5251 0361 | 57 5251 0462 |
|      |               |—————————————–|
|      |               | 220 х 240 | 57 5251 0371 | 57 5251 0472 |
|—————————————————————-|
| КР-3 | Карнизи для   | 220 х 200 | 57 5251 0571 | 57 5251 0602 |
| КД-3 | кахлів з      |—————————————–|
|      | поливою       | 220 х 220 | 57 5251 0581 | 57 5251 0612 |
|      | прямі         |           |              |              |
|—————————————————————-|
| КР-4 | Карнизи для   | 200 х 220 | 57 5251 0661 | 57 5251 0712 |
| КД-4 | кахлів з      |—————————————–|
|      | поливою кутові| 220 х 220 | 57 5251 0671 | 57 5251 0722 |
|—————————————————————-|
| КР-5 | Цоколі та     | 200 х 200 | 57 5251 0791 | 57 5251 0812 |
| КД-5 | уступи для    |—————————————–|
|      | кахлів прямі  | 220 х 220 | 57 5251 0801 | 57 5251 0822 |
|—————————————————————-|
| КР-6 | Цоколі та     | 200 х 200 | 57 5251 0831 | 57 5251 0852 |
| КД-6 | уступи        |—————————————–|
|      | для кахлів    | 220 х 220 | 57 5251 0841 | 57 5251 0862 |
|      | кутові        |           |              |              |
|—————————————————————-|
| КР-7 | Пробки для    |           | 57 5251 0871 | 57 5251 0882 |
|      | кахлів        |           |              |              |
——————————————————————

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code