Порядок розроблення проектної документації на будівництво

Порядок розроблення проектної документації на будівництво об’єктів затверджується наказом Мінрегіону, який реєструється Міністерством юстиції України.

2.2 Проектні та вишукувальні роботи виконуються на підставі договорів, укладених між замовниками та виконавцями з дотриманням вимог законодавства  у сфері договірних відносин.

Договір може бути укладений на виконання комплексу проектних робіт, вишукувальних робіт, окремих стадій та розділів проекту.

Розробленню проектної документації повинно передувати виконання інженерних вишукувань.

2.3 Проектування об\’єктів здійснюється з дотриманням законодавства України на підставі вихідних даних.

Вихідні дані для виконання проектних робіт на відповідній стадії замовник надає до початку виконання проектно-вишукувальних робіт.

До складу вихідних даних належать:

– містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки;

– технічні умови щодо інженерного забезпечення об\’єкта (ТУ);

– завдання на проектування згідно з додатком Д;

– інші вихідні дані згідно з додатком Г.

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки та ТУ надаються замовникові відповідно до законодавства. Завдання на проектування  надає замовник  в порядку виконання умов договору з проектувальником.

Місця розташування об\’єктів визначаються місцевими органами містобудування та архітектури на підставі містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки, а також містобудівної документації.

Рекомендації щодо вибору ділянки, викладені у додатку В.

ТУ повинні передбачати виключно ті роботи і в тих обсягах, які необхідні для здійснення інженерного забезпечення проектованого об\’єкта.

2.4 Замовлення на проектування об\’єкта надається замовником або за підсумками архітектурного конкурсу чи торгів (тендерів), порядок проведення яких встановлений законодавством.

2.5 Кількість стадій проектування визначають замовник та проектувальник з урахуванням поло-жень 2.5 цих Норм.

Категорії складності об\’єктів будівництва визначаються замовником та проектувальником відповідно до будівельних норм та державних стандартів на підставі класу наслідків (відповідальності) такого об\’єкту будівництва згідно з додатком П. 

Назва проектної документації повинна бути уніфікована і відображати кількість стадій проектування та вид будівництва: одностадійний (двостадійний, тристадійний) проект будівництва об\’єкта цивільного (виробничого) призначення.

2.6 Стадії проектування

2.6.1 Для об\’єктів І та II категорій складності проектування здійснюється:

– в одну стадію – робочий проект (РП);

– у дві стадії – для об\’єктів цивільного призначення – ескізний проект (ЕП), а для об\’єктів виробни¬чого призначення – техніко-економічний розрахунок (ТЕР) та для обох – робочий проект (РП).

2.6.2 Для об\’єктів III категорії складності проектування здійснюється в дві стадії:

– проект(П);

– робоча документація (Р).

2.6.3 Для об\’єктів IV та V категорій складності проектування виконується в три стадії:

– для об\’єктів цивільного призначення – ЕП або за відповідним обґрунтуванням ТЕО, а для об\’єктів виробничого призначення – техніко-економічне обгрунтування (ТЕО);

– П;

– Р.

2.7 За необхідності підготовки будівельного майданчика до початку будівельних робіт замовник в завданні на проектування визначає обов’язковість  розроблення проекту виконання підготовчих робіт. 

2.8 Керівники юридичних осіб-проектувальників призначають своїми рішеннями (наказами чи угодами з авторами) головних архітекторів проектів (ГАП) для об\’єктів цивільного призначення та головних інженерів проектів (ГІП) для об\’єктів виробничого призначення – на розробку всіх стадій проектування і передпроектних робіт, які є відповідальними особами за архітектурно-технічні, економічні, екологічні, санітарно-гігієнічні якості проекту у цілому.

При проектуванні об\’єктів V категорій складності можуть призначатись ГАП, ГІП та головного конструктора. При цьому провідна роль покладається на одного з них.

 

ДБН А.2.2-3-2011 С.3

2.9 ГАП (ГІП) забезпечує підготовку договорів, координує дії виконавців, веде переговори з замов¬никами, субпідрядниками-проектувальниками і підрядниками, контролює склад проектної документації.

ГАП (ГІП) є одночасно і автором або одним із авторів проекту, проект створюється під його безпосереднім керівництвом і за безпосередньої участі, які забезпечують якість окремого розділу проекту.

2.10 Окремі розділи або частини проектної документації, які виконані субпідрядними проекту-вальниками, входять до складу проектної документації як її складові частини, а якість їх розроблення забезпечується, як  самими розробниками, так і генпроектувальником.

2.10 Авторське право на проектну документацію охороняється згідно з Законом України \”Про авторське право і суміжні права\”.

У разі використання в проектних рішеннях винаходів і патентів у відповідних розділах проектів необхідно на них посилатись.

2.11 До передачі проектної документації у виробництво замовники та проектувальники зобов\’язані забезпечити внесення у проектну документацію змін, пов\’язаних з наданням чинності новим норматив¬ним документам технічного характеру.

Робоча документація на будинки та споруди, побудовані повністю або частково відповідно до затвердженого проекту, не підлягає коригуванню у зв\’язку з введенням нових нормативних документів, за винятком випадків, коли це коригування обумовлене підвищенням у нових нормативних документах вимог щодо електро-, вибухо- та пожежобезпечності об\’єкта, для забезпечення яких повинні бути виконані необхідні будівельно-монтажні роботи.

Відповідні зміни проектної документації виконуються проектувальниками за окремим договором з замовником.

2.12 Проектування та будівництво можуть виконуватись по чергах, а також із виділенням пускових комплексів, якщо це передбачено завданням на проектування. В цьому разі стадія, яка  затверджується або схвалюється, роз¬робляється у цілому на об\’єкт, в тому числі по чергах будівництва, а також з виділенням пускових комплексів. Слідуюча стадія розробляється відповідно до завдання на проектування.

Черги будівництва, крім об\’єктів основного виробничого та допоміжного призначення, повинні забезпечувати санітарно-побутові умови, протипожежну безпеку, охорону праці та охорону навколиш¬нього середовища, включаючи очисні споруди, переробку відходів виробництва тощо.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code