Конт.:

Олег Прокопенко

Кандидат наук, архитектор в Киеве Tel, Viber +38 063 608 7812


Архитектурное проектирование зданий
0818 17

ПЕРЕЛІК І РОЗРАХУНКОВІ ПОКАЗНИКИ НОРМАТИВНОЇ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ОБ'ЄКТАМИ

Олег Прокопенко - кандидат наук, архитектор в Киеве, дизайн-проекты. Веб, медиа, IT и программирование. Получение стройпаспорта, градусловий! Анализ земельных участков под застройку с разработкой архитектурной концепции. Опыт государственной службы в центральном органе гос. исп. власти.

Автор: Oleg | Раздел: Планировка и застройка территорий | Просмотров: 56 ПЕРЕЛІК І РОЗРАХУНКОВІ ПОКАЗНИКИ НОРМАТИВНОЇ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ОБ'ЄКТАМИ
ГРОМАДСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ
Установи та організації 1)Одиниця
виміруНормативна величина забезпеченості послугами, на 1000 жит., не меншеПримітки
повсякденнимиперіодичнимиепізодичними
123456
1. Заклади освіти
Заклади дошкіль-ної освіти (ясла- садки, дитсадки загального роз-витку, компен-суючого типу (спеціальні, санаторні) або комбінованого типу, центри розвитку дитини)МісцеЗа демографією з розрахунковим рівнем забезпе-ченості дітей 1-2 роки - до 60 %, 3-5(6) років - до 100 %, із них групами загального розвитку - 85 %;санаторного типу - 10 %; спеціального типу - 5За завданням на проектування влаштовують центри розвитку дитини і групи короткотрива-лого перебування для дітей, які не відвідують ясла-садки і виховуються вдомаЗа завданням на проектування
Заклади дошкіль-ної освіти, об'єд-нані з закладом загальної серед-ньої освіти (комп-лекси "Дитсадок - початкова школа" і "Школа - дитсадок")Місць, учнівЗа розрахунком і завданням на проектування (із загальної нормативної величини обох типів закладів для дітей 1-5(6) років і 6-9 років)У сільських населених пунктах до-пускається об'єднання із загально-освітніми школами І-ІІ і І-ІІІ ступенів
Заклади загальної середньої освіти2):
І ступеня (почат кова школа);
І-ІІ ступенів (почат кова і основна (базова) школа - гімназія) І-ІІІ ступенів (початкова, основна і старша школа)
ІІІ ступеня (старша школа - ліцей)УчнівЗа демографією. Рівень забезпеченості школами І-ІІ ступенів дітей 6-15 років - 100 %, школами ІІІ ступеня дітей старшої вікової групи (16-18 років) - 80-90 % за місцевими умовамиТе самеІз урахуванням формування освітніх округів
136Продовження таблиці
123456
Заклади загальної середньої освіти, зблоковані в шкільні комплекси, а також згруповані з іншими закладами освіти в багато- профільні комплекси (центри)Учнів,
студентів,
слухачівЗа завданням на проектування, виходячи з місткості окремих об'єктівІз урахуванням формування освітніх округів
Школи-інтернати (загального та спеціалізованого типів, спеціального та санаторного типів)Учнів (вихо-ванців)За завданням на проектування
Міжшкільні нав-чально-виробничі комбінати% від загальної кількості школярів8На рівні жит-лового райо-ну, міста, районного центру, центру об'єднаної територіальної громади
Спеціалізовані заклади поза-шкільної освітиТе саме15.3% (у т.ч. за видами будинків): Палац (Будинок) школярів - 3,3 %3), станція юних натуралістів - 0,4 %; станція юних туристів - 0,4 %; дитячо- юнацька спортивна школа -
2.3%; дитяча школа мистецтв або музична4), художня, хорео-графічна - 2,7 %; інші - 6,2 %У сільських населених пунктах при-міщення для позашкільних занять реко-мендується передбачати в будинках загальноос-вітніх шкіл
Заклади профе-сійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти (коледжі, технікуми)Учнів,
студентівЗа завданням на проектування з урахуванням населення міста-центру та інших населених пунктів у зоні його тяжінняНа рівні міста, районного центру, центру об'єднаної територіальної громади, міжрайонного, регіонального,
Продовження таблиці
123456
Заклади вищої освіти (універси-тети, академії, інститути)Те самеміжрегіональ-ного центрів із урахуванням формування освітніх округів
2. Заклади охорони здоров'я, соціального захисту, оздоровчі, відпочинку та туризму
Заклади (центри) первинної медичної допомоги (кабінети сімейних лікарів за-гальної практики, амбулаторії) і вторинної медичної допомоги (поліклініки, диспансери, діагностичні центри тощо):
для дорослих для дітейВідвідувань за зміну10-15
4-5Із урахуванням формування госпітальних округів в межах об'єднаних територіаль-них громад
У показник не входить норматив на лікарні
Заклади третинної медичної допомоги (спеціалізовані поліклініки та диспансери, лікарні тощо)Відвідувань за змінуНе менше 10Те саме
Фельдшерсько- акушерський або фельдшерський пунктОб'єктЗа розрахунком і завданням на проектування у сільських насе-лених пунктах без лікарень і амбулаторій з кількістю жителів понад 200 чол.
Стаціонари усіх типів (включаючи пологові будинки) для дорослих із допоміжними будинками і спорудамиЛіжко9,5 (у середньому по Україні). Для населення, що проживає у міських населе-них пунктах, які не є центрами систем розсе-лення, не віді-На одне ліжко для дітей треба прий-мати норму усього стаціо-нару з коефі-цієнтом 1,5. На регіональний центр
Продовження таблиці
123456
грають роль районного, обласного і міжобласного центрів, норма-тивний показник не нижче 5,1-6,9 ліжок на 1 тис. осіб населенняпе редбача- ють заклад паліативної допо моги (хоспіс), міст-кість якого прийма ють за завданням на проектування
Станції (підстанції) екстреної (швидкої) медичної допомогиВиїзди у рік (спецавто- мобіль) на 1 тис. жителів4000 (0,1)У межах зони 15-хвилинної доступності
Медико-профі- лактичні закладиОб'єкт-За завданням на проектування
Аптеки, груп: І-ІІ,
III-V,
VI-VIIОб'єкт (м2 загальної площі на 1 тис. осіб)0,104, у тому числі: для міського насе-лення - 0,09; для сільського - 0,143
(50)(10-15)Розміщуються у житлових кварталах, мікрорайонах, житлових районах, центрах об'єднаних територіаль-них громад, райцентрах
Молочні кухні та роздавальні пункти молочних кухоньПорції на добу на одну дитину (до одного року)За розрахунком (за потреби)
Територіальні центри соціального обслуговування людей похилого віку та людей з інвалідністю (І, II і III типів)Місце на 1 тис. осіб (м2 заг. площі на 1 тис. осіб)За розрахунком (30-40)Iтип (постій-ного і тимча-сового прожи-вання людей похилого віку та людей з інвалідністю),
IIтип (денного перебування людей з інвалідністю),
IIIтип (денного перебування людей з інвалідністю при існуючому будинку- інтернаті)

 Комментарии по данной теме: ПЕРЕЛІК І РОЗРАХУНКОВІ ПОКАЗНИКИ НОРМАТИВНОЇ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ОБ'ЄКТАМИ

 

Порядок видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки затверджений наказом Мінрегіону України від 05.07.2011 № 103 та діє в редакції наказу Мінрегіону України від 25.02.2013 № 66. Будівельний паспорт забудови земельної ділянки визначає комплекс містобудівних та архітектурних вимог до розміщення і будівництва індивідуального (садибного) житлового, садового, дачного будинку не вище двох поверхів (без урахування мансардного) з площею до 300 кв.м., господарських будівель, споруд, гаражів, елементів інженерного захисту, благоустрою та озеленення на земельній ділянці. Порядок розроблення проектної документації на будівництво об'єктів затверджено наказом Мінрегіону України від 16.05.2011 № 45. Порядок надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст затверджено наказом Мінрегіону України від 07.07.2011 № 109. Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466. Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 461. Прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадянських будинків та будівель і споруд сільськогосподарського призначення 1 та 2 категорії складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, і проведення технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж відбувається відповідно до наказу Мінрегіону України від 19.03.2013 № 95, зареєстрованого в Мін'юсті України 15 квітня 2013 року за № 612/23144.

Олег Викторович - кандидат наук, сертифицированный архитектор. Районы Киева: Голосеевский, Святошинский, Соломенский, Оболонский, Подольский, Печерский, Шевченковский, Дарницкий, Днепровский, Деснянский. Районы Киевской области: Барышевский, Белоцерковский, Богуславский, Бориспольский, Бородянский, Броварский, Васильковский, Володарский, Вышгородский, Згуровский, Иванковский, Кагарлыкский, Киево-Святошинский, Макаровский, Мироновский, Обуховский, Переяслав-Хмельницкий, Полесский, Ракитнянский, Сквирский, Ставищенский, Таращанский, Тетиевский, Фастовский, Яготинский.