Принципи формування центрів професійно-трудової реабілітації інвалідів та інших мало мобільних груп населення

Прокопенко О.В. Принципи формування центрів професійно-трудової реабілітації інвалідів та інших маломобільних груп населення. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата архітектури за спеціальністю 18.00.02 – Архітектура будівель та споруд. – Київський національний університет будівництва та архітектури, Київ, 2007. В… Continue Reading

Використання геоінформаційних технологій для оптимізації процесу реорганізації первинної ланки системи охорони здоров\’я

ВИКОРИСТАННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ РЕОРГАНІЗАЦІЇ ПЕРВИННОЇ ЛАНКИ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ\’Я О.В. Прокопенко Міністерство регіонального розвитку та будівництва України Аннотация. Показано, что развитие системы предоставления населению доступной и высококачественной первичной медико-санитарной помощи на основах семейной медицины и ее эффективное… Continue Reading

Медико-біологічне обгрунтування використання геоінформаційних технологій в системі охорони здоров\’я

МЕДИКО-БІОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я Прокопенко О.В. Загальновідомо, що для сучасного українського суспільства притаманна демографічна криза. Чисельність населення України з початку 90-х років поступово убуває. На 1 січня 2013 року населення України склало 45,553 млн осіб,… Continue Reading

Біоетичні та екологічні вимоги інформування населення у сфері містобудування

БІОЕТИЧНІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ ВИМОГИ ІНФОРМУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ У СФЕРІ МІСТОБУДУВАННЯ Прокопенко О.В., сертифікований архітектор, к. арх., Київ, Україна Однією з складових незадовільного стану здоров\’я населення у нашій країні, поряд із складною економічною ситуацією, є забруднення довкілля. Існує достовірний зв\’язок між ступенем… Continue Reading

Мои публикации

Основні публікації: 1. Прокопенко О.В. Проблеми формування комунікаційних зв\’язків у мікрорайонах міста Києва // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Випуск 9.: Збірник наукових праць. – К.: КНУБА, 2001.- С 150-154. 2.Прокопенко О.В. Біосоціальні передумови формування мережі реабілітаційних центрів культурно-побутового обслуговування… Continue Reading