Принципи формування центрів професійно-трудової реабілітації інвалідів та інших мало мобільних груп населення

Posted on

Прокопенко О.В. Принципи формування центрів професійно-трудової реабілітації інвалідів та інших маломобільних груп населення. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата архітектури за спеціальністю 18.00.02 – Архітектура будівель та споруд. – Київський національний університет будівництва та архітектури, Київ, 2007. В дисертації проаналізовано історію виникнення та досвід проектування, будівництва та експлуатації комплексних закладів професійно-трудової реабілітації інвалідів. […]

Read More

Використання геоінформаційних технологій для оптимізації процесу реорганізації первинної ланки системи охорони здоров\’я

Posted on

ВИКОРИСТАННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ РЕОРГАНІЗАЦІЇ ПЕРВИННОЇ ЛАНКИ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ\’Я О.В. Прокопенко Міністерство регіонального розвитку та будівництва України Аннотация. Показано, что развитие системы предоставления населению доступной и высококачественной первичной медико-санитарной помощи на основах семейной медицины и ее эффективное функционирование невозможно без применения ГИС-технологий.  Погіршення стану здоров’я населення України, високі показники смертності осіб працездатного […]

Read More

Медико-біологічне обгрунтування використання геоінформаційних технологій в системі охорони здоров\’я

Posted on

МЕДИКО-БІОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я Прокопенко О.В. Загальновідомо, що для сучасного українського суспільства притаманна демографічна криза. Чисельність населення України з початку 90-х років поступово убуває. На 1 січня 2013 року населення України склало 45,553 млн осіб, скоротившись з 1990 року більш ніж на 11%. За розрахунками фахівців Світового банку з початку […]

Read More

Біоетичні та екологічні вимоги інформування населення у сфері містобудування

Posted on

БІОЕТИЧНІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ ВИМОГИ ІНФОРМУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ У СФЕРІ МІСТОБУДУВАННЯ Прокопенко О.В., сертифікований архітектор, к. арх., Київ, Україна Однією з складових незадовільного стану здоров\’я населення у нашій країні, поряд із складною економічною ситуацією, є забруднення довкілля. Існує достовірний зв\’язок між ступенем забруднення території населених місць і рівнем захворюваності. Згідно з Конституцією України кожному громадянину в Україні […]

Read More

Мои публикации

Posted on

Основні публікації: 1. Прокопенко О.В. Проблеми формування комунікаційних зв\’язків у мікрорайонах міста Києва // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Випуск 9.: Збірник наукових праць. – К.: КНУБА, 2001.- С 150-154. 2.Прокопенко О.В. Біосоціальні передумови формування мережі реабілітаційних центрів культурно-побутового обслуговування населення пенсійного віку в м. Києві // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Випуск 10.: Збірник […]

Read More