Реформування методологічної бази проєктування центрів професійно-трудової реабілітації

Державний торговельно-економічний університет ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ ХІV МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕС-ФОРУМУ (Київ, 23 березня 2023 року) Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні: виклики воєнного часу УДК 330.341.1(477):350«364» c.106-108       Прокопенко Н., д-р біол. наук, головний науковий співробітник ДУ   … Continue Reading

Принципи формування центрів професійно-трудової реабілітації інвалідів та інших мало мобільних груп населення

Прокопенко О.В. Принципи формування центрів професійно-трудової реабілітації інвалідів та інших маломобільних груп населення. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата архітектури за спеціальністю 18.00.02 – Архітектура будівель та споруд. – Київський національний університет будівництва та архітектури, Київ, 2007. В… Continue Reading

Використання геоінформаційних технологій для оптимізації процесу реорганізації первинної ланки системи охорони здоров\’я

ВИКОРИСТАННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ РЕОРГАНІЗАЦІЇ ПЕРВИННОЇ ЛАНКИ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ\’Я О.В. Прокопенко Міністерство регіонального розвитку та будівництва України Аннотация. Показано, что развитие системы предоставления населению доступной и высококачественной первичной медико-санитарной помощи на основах семейной медицины и ее эффективное… Continue Reading