Безоплатне поховання

 Безоплатне поховання 
     Безоплатно для виконавця волевиявлення померлого  або  особи, 
яка зобов\’язалася поховати померлого, здійснюється поховання: 
     а) з військовими почестями померлих осіб,  які мають особливі 
заслуги перед Батьківщиною: 
     Героїв Радянського Союзу; 
     повних кавалерів ордена Слави; 
     осіб, нагороджених чотирма і більше медалями \”За відвагу\”; 
     Героїв Соціалістичної Праці, удостоєних цього звання за працю 
в період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років; 
     б) осіб,   які   мають   особливі   трудові   заслуги   перед 
Батьківщиною: 
     Героїв Соціалістичної Праці; 
     Героїв України; 
     повних кавалерів ордена Трудової Слави; 
     в)  учасників  бойових дій; { Пункт \”в\” частини першої статті 
14 в редакції Закону N 880-VI ( 880-17 ) від 15.01.2009 } 
     г)  інвалідів  війни.  {  Частину  першу  статті 14 доповнено 
пунктом   \”г\”  згідно  із  Законом  N  3410-IV  (  3410-15  )  від 
08.02.2006 } 
     На могилі померлої (загиблої) особи, яка має особливі заслуги 
та   особливі   трудові  заслуги  перед  Батьківщиною,  безоплатно 
споруджується  надгробок  за  встановленим   Кабінетом   Міністрів 
України зразком ( 1963-2003-п ). 
     Витрати на  поховання  померлих,  зазначених у частині першій 
цієї статті,  здійснюються за рахунок  коштів  Державного  бюджету 
України відповідно до закону. 
     Витрати на  поховання  осіб,  зазначених  у пунктах \”а\” і \”б\” 
частини  першої  цієї  статті,  здійснюються  за  рахунок   коштів 
Державного бюджету України в порядку, встановленому законом. 
     Витрати на   поховання  померлих,  передбачених  пунктом  \”в\” 
частини  першої  цієї  статті,  здійснюються  за  рахунок   коштів 
місцевих бюджетів. 
     Стаття 15. Поховання померлих військовослужбовців, осіб 
                начальницького і рядового складу органів 
                внутрішніх справ, Державної 
                кримінально-виконавчої служби України 
                та осіб начальницького і рядового складу 
                податкової міліції
{  Назва  статті  15  із  змінами,  внесеними  згідно  із Законами 
N  1254-VI  (  1254-17  ) від 14.04.2009, N 406-VII ( 406-18 ) від 
04.07.2013 } 
     Збройні Сили України,  інші  утворені  відповідно  до  закону 
військові формування, а також Служба безпеки України, Міністерство 
внутрішніх справ України,  інші державні органи надають допомогу в 
проведенні  поховання  померлих сім\’ям,  батькам або іншим особам, 
які  зобов\’язалися  поховати  померлих  військовослужбовців,  осіб 
начальницького   та  рядового  складу  органів  внутрішніх  справ, 
Державної     кримінально-виконавчої    служби    України,    осіб 
начальницького  і  рядового складу податкової міліції, які померли 
(загинули)   під   час  проходження  служби  (виконання  службових 
обов\’язків),  компенсують матеріальні витрати на ритуальні послуги 
та   на   спорудження   надгробків   у  порядку  та  розмірах,  що 
визначаються Кабінетом Міністрів України.
{  Стаття  15  із  змінами, внесеними згідно із Законами N 1254-VI 
( 1254-17 ) від 14.04.2009, N 406-VII ( 406-18 ) від 04.07.2013 } 
     Стаття 16. Поховання померлих одиноких громадян 
     Поховання померлих одиноких громадян,  осіб без певного місця 
проживання,   громадян,  від  поховання  яких  відмовилися  рідні, 
знайдених  невпізнаних  трупів  здійснюється  за  рахунок   коштів 
відповідних місцевих бюджетів. 
     Стаття 17. Поховання померлих, які проживали в закладах 
                різних типів 
     Поховання померлих,  які проживали в будинках-інтернатах  для 
громадян  похилого  віку  та інвалідів,  геріатричних пансіонатах, 
пансіонатах  для  ветеранів  війни  і  праці,   психоневрологічних 
інтернатах,  дитячих  будинках-інтернатах,  територіальних центрах 
соціального обслуговування пенсіонерів і  одиноких  непрацездатних 
громадян  та в стаціонарних закладах інших типів,  здійснюється за 
рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів. 
     Стаття 18. Поховання померлих осіб, які відбували покарання 
                в установах виконання покарань чи слідчих 
                ізоляторах 
     Поховання осіб,  які  померли  під час відбування покарання в 
установах виконання  покарань  чи  слідчих  ізоляторах,  та  осіб, 
взятих  під  варту,  які  померли  під  час  їх тримання в слідчих 
ізоляторах,  здійснюється згідно з цим Законом за  рахунок  коштів 
установи,  в  якій  перебував  померлий,  або  за  рахунок  коштів 
виконавця волевиявлення  померлого  чи  особи,  яка  зобов\’язалася 
поховати померлого, за бажанням цих осіб у встановленому порядку. 
{  Стаття   18   в  редакції   Закону  N  1254-VI ( 1254-17 )  від 
14.04.2009 } 
     Стаття 19. Поховання інфікованого тіла 
     Поховання померлих  осіб,  які  померли  внаслідок  зараження 
особливо небезпечною інфекцією,  здійснюється згідно із санітарним 
законодавством України. 
     Стаття 20. Поховання померлих іноземців та осіб 
                без громадянства 
     Поховання померлих   іноземців   та   осіб  без  громадянства 
здійснюється в порядку,  встановленому цим  Законом  для  громадян 
України, якщо інше не передбачено міжнародним договором України. 
     Стаття 21. Перепоховання останків померлих 
     Перепоховання останків  померлих  допускається  у  виняткових 
випадках  за  рішенням  виконавчого  органу  сільської,  селищної, 
міської ради на підставі письмового звернення особи, яка здійснила 
поховання,  висновку  органу  санітарно-епідеміологічної   служби, 
лікарського  свідоцтва  про  смерть,  дозволу  виконавчого  органу 
відповідної  сільської,  селищної,  міської  ради   на   поховання 
останків на іншому кладовищі. 
     Перепоховання останків  померлих  може  здійснюватися в інших 
випадках згідно із законодавством України. 
     Перепоховання останків  померлих,  воїнів  із   братських   і 
одиночних  могил  здійснюється з дотриманням вимог законів України 
\”Про охорону культурної спадщини\” ( 1805-14 )  та  \”Про  увічнення 
Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років\” ( 1684-14 ). 
     Під час   перепоховання   останків   померлих   контроль   за 
дотриманням безпечних умов праці протягом усього  терміну  ведення 
робіт  здійснює виконавчий орган відповідної сільської,  селищної, 
міської ради. 
     Перепоховання останків  померлих  здійснюється   за   рахунок 
коштів особи, яка ініціює перепоховання. 
     Стаття 22. Переміщення тіл померлих через державний кордон 
                України 
     Переміщення тіл померлих через державний  кордон  України  (у 
тому   числі   переміщення   через  територію  України  транзитом) 
здійснюється  за  умови  пред\’явлення  органові  доходів  і зборів 
особою,   яка   переміщує   (супроводжує)  тіло  померлого,  таких 
документів:  {  Абзац  перший частини першої статті 22 із змінами, 
внесеними згідно із Законом N 406-VII ( 406-18 ) від 04.07.2013 } 
     свідоцтва про смерть або іншого документа,  що засвідчує факт 
смерті, виданого компетентним органом; 
     довідки про те,  що в тілі та труні  (урні)  немає  вкладень, 
переміщення  яких через державний кордон України заборонено.  Таку 
довідку видає  судово-медичний  експерт  у  присутності  посадової 
особи  відповідного  органу  доходів  і  зборів – в разі вивезення 
труни  (урни)  за  кордон  –  або  відповідний  компетентний орган 
іноземної  держави  з  легалізацією  такої довідки консульською чи 
дипломатичною  установою  України  за  кордоном  – у разі ввезення 
труни  (урни)  на територію України. { Абзац третій частини першої 
статті  22  із  змінами,  внесеними  згідно із Законом N 406-VII 
( 406-18 ) від 04.07.2013 } 
     Тіло померлого  повинне  вміщуватися  в  металеву  герметичну 
труну (урну),  яка опечатується посадовими особами,  зазначеними в 
абзаці третьому частини першої цієї статті. 
     Розкриття труни  (урни)  можливе  у  виняткових  випадках  за 
наявності достовірної інформації щодо вкладень,  переміщення  яких 
через державний кордон України заборонено.  Розкриття здійснюється 
в спеціальному  приміщенні  закладу  охорони  здоров\’я  України  в 
присутності  посадової особи органу доходів і зборів та особи, яка 
супроводжує  труну  (урну),  або  представника  підприємства, який 
здійснює  перевезення, а також інших осіб у випадках, передбачених 
законом,    з    дотриманням   вимог   санітарно-епідеміологічного 
законодавства України.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code