ПОРЯДОК відтворення визначних об\’єктів архітектурно-містобудівної спадщини

 ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                      Наказ Міністерства культури 
                                      і туризму України, 
                                      Міністерства регіонального 
                                      розвитку та будівництва 
                                      України 
                                      05.11.2007  N 69/299 
                                      Зареєстровано в Міністерстві 
                                      юстиції України 
                                      27 листопада 2007 р. 
                                      за N 1315/14582 
 
ПОРЯДОК відтворення визначних об\’єктів архітектурно-містобудівної спадщини 
 
                      1. Загальні положення 
     1.1. Цим   Порядком   визначаються   особливості   проведення 
науково-дослідних,  проектних  та  інших   робіт   з   відтворення 
визначних об\’єктів архітектурно-містобудівної спадщини. 
     1.2. Терміни вживаються в цьому Порядку в такому значенні:
     1.2.1. Відтворення     об\’єкта     архітектурно-містобудівної 
спадщини  – науково обґрунтований процес відбудови об\’єкта на його 
історичному місці на підставі матеріалів фіксаційної документації.
     1.2.2. Історико-містобудівне обґрунтування – науково-дослідна 
робота,  якою  визначається  можливість  будівництва  об\’єкта   на 
конкретній  території в межах історичного ареалу населеного місця, 
об\’ємно-просторові параметри об\’єкта з урахуванням його впливу  на 
пам\’ятки  (об\’єкти  культурної  спадщини),  а  також на збереження 
традиційного характеру середовища.
     1.2.3. Фіксаційна документація – описи,  обміри,  проектні та 
виконавські креслення,  гравюри, малюнки, фото, макети, що містять 
інформацію,  достатню  для  розроблення  проектної  документації з 
відтворення об\’єкта архітектурно-містобудівної спадщини. 
     1.3. Визначним об\’єктом  архітектурно-містобудівної  спадщини 
(далі – об\’єкт) може бути визнано об\’єкт,  що відповідає принаймні 
одному з таких критеріїв:
     справляв значний  вплив  на  розвиток культури,  архітектури, 
містобудування, мистецтва впродовж тривалого історичного періоду;
     був етапним твором видатних архітекторів чи інших митців;
     був складовою частиною визначного архітектурно-містобудівного 
комплексу   (ансамблю)   або   важливою  містобудівною  домінантою 
історичного населеного місця. 
     1.4. В основу вирішення питання щодо доцільності  відтворення 
об\’єкта  покладаються  критерії  історико-культурної  цінності  та 
допустимості і правомірності відтворення об\’єкта, основними з яких 
є:
     знищення внаслідок природних  та/або  антропогенних  чинників 
(воєнних дій,  акту вандалізму,  стихійного лиха, пожежі або інших 
чинників руйнівного характеру);
     необхідність повернення     історичному    середовищу    його 
традиційного характеру;
     забезпеченість об\’єкта фіксаційною документацією. 
     1.5. Фіксаційна  документація  в  обов\’язковому  порядку  має 
включати:
     креслення плану і фасадів;
     натурну фотофіксацію фрагментів чи деталей,  а також не менше 
трьох загальних видів об\’єкта з різних точок. 
     1.6. Відтворення    об\’єкта    за   відсутності   фіксаційної 
документації  та  даних  натурних  досліджень,  на  підставі  лише 
наукових реконструкцій, не допускається.
     Достатньою фіксаційною документацією не можуть  бути  натурні 
фотографії об\’єкта без креслення або плану. 
     1.7. Об\’єкт  має  відтворюватись  на  його історичному місці, 
зафіксованому обмірами або збереженими натурними залишками.
     Відтворення об\’єкта   на   іншому  місці  з  причин  пізнішої 
забудови  його  історичної  території  допускається  у  виняткових 
випадках на підставі історико-містобудівного обґрунтування. 
     1.8. Питання   щодо   відтворення  об\’єкта  розглядається  на 
підставі  фіксаційної  документації  та  історичної   довідки   на 
спільному засіданні науково-методичних рад Міністерства культури і 
туризму  України  та  Міністерства   регіонального   розвитку   та 
будівництва  України  (далі  – науково-методичні ради) за поданням 
органів охорони  культурної  спадщини  Ради  міністрів  Автономної 
Республіки Крим,  обласних,  Київської та Севастопольської міських 
державних адміністрацій.
     Склад науково-методичних    рад    і    положення   про   них 
затверджуються відповідно Міністерством культури і туризму України 
та Міністерством регіонального розвитку та будівництва України. 
     1.9. Рішення     про    відтворення    об\’єкта    приймається 
Міністерством  культури  і   туризму   спільно   з   Міністерством 
регіонального  розвитку  і  будівництва  на  підставі рекомендацій 
науково-методичних рад. 
          2. Завдання на розробку проектної документації 
                      з відтворення об\’єктів 
     2.1. Основні  заходи  з  відтворення  об\’єкта,  що  включають 
перелік  науково-дослідних,  проектно-вишукувальних,  геодезичних, 
інженерно-геологічних,  конструктивних,  проектних та інших робіт, 
визначаються архітектурно-планувальним  завданням  на  відтворення 
об\’єкта  відповідно  до  рішення  Міністерства  культури і туризму 
України та  Міністерства  регіонального  розвитку  та  будівництва 
України щодо відтворення об\’єкта. 
     2.2. У разі, якщо роботи з відтворення об\’єкта передбачається 
проводити на місці наявних залишків чи руїн будівлі (споруди), які 
мають  статус  пам\’ятки,  основні заходи з відтворення об\’єкта,  а 
також заходи із збереження пам\’ятки визначаються реставраційним та 
плановим завданнями. 
                        3. Проектні роботи 
     3.1. Проектна    документація    з    відтворення    об\’єктів 
розробляється та погоджується відповідно до державних  будівельних 
норм,  нормативів  з  розробки і погодження проектної документації 
для будівництва,  з урахуванням державних норм та правил з  питань 
охорони культурної спадщини. 
     3.2. Розроблення    проектної    документації    здійснюється 
науково-дослідними   і   проектними   організаціями,    проектними 
колективами  та окремими фахівцями,  що мають відповідну ліцензію, 
на підставі:
     рішення відповідного   органу  місцевого  самоврядування  про 
відведення земельної ділянки для відтворення об\’єкта;
     архітектурно-планувального завдання  на розроблення проектної 
документації з відтворення об\’єкта. 
     3.3. Розроблення   проектної   документації   з   відтворення 
об\’єктів здійснюється у дві стадії:
     ескізний проект відтворення об\’єкта та його пристосування для 
сучасних потреб;
     робоча документація на відтворення та пристосування об\’єкта.
     Оптимальний варіант  ескізного  проекту визначається спільним 
рішенням науково-методичних рад з урахуванням висновків  експертиз 
та рецензій.
     У разі   необхідності   вводиться    стадія    передпроектних 
досліджень та розроблення історико-містобудівного обґрунтування. 
     3.4. Історичні довідки по об\’єктах та земельних ділянках,  на 
яких   вони   розташовуються,    розробляються    спеціалізованими 
організаціями,   що   мають   відповідну   ліцензію,  на  підставі 
історико-архівних та бібліографічних досліджень. 
     3.5. Інженерно-технічні  рішення  в  частині   конструкційної 
системи  відтворюваного  об\’єкта,  як  правило,  опрацьовуються на 
основі розгляду декількох варіантів  із  здійсненням  аналітичного 
співставлення   обґрунтувань   і   розрахунків   з  метою  обрання 
оптимального варіанта. 
      4. Виконання робіт та введення об\’єкта в експлуатацію 
     4.1. Надання  дозволу  на  виконання  будівельних   робіт   з 
відтворення    об\’єкта    здійснюється    інспекціями   державного 
архітектурно-будівельного контролю в порядку,  визначеному  чинним 
законодавством. 
     4.2. У  разі необхідності проведення земляних робіт у зв\’язку 
з відтворенням об\’єктів дозволи на проведення зазначених робіт  на 
охоронюваних  археологічних  територіях,  у зонах охорони пам\’яток 
культурної  спадщини,  в  історичних   ареалах   населених   місць 
надаються Міністерством культури і туризму України в установленому 
чинним законодавством порядку. 
     4.3. Після прийняття відтвореного об\’єкта в  експлуатацію,  у 
разі необхідності,  органами охорони культурної спадщини вносяться 
зміни до відповідної облікової документації на пам\’ятки та об\’єкти 
культурної спадщини. 

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code