ПОДІЛ ТА НУМЕРУВАННЯ СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ БУДІВЕЛЬНИХ НОРМ

ПОДІЛ ТА НУМЕРУВАННЯ СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ БУДІВЕЛЬНИХ НОРМ
6.1 Поділ будівельних норм
6.1.1 Кожну частину багаточастинних будівельних норм оформлюють як окремі будівельні норми.
6.1.2 Назви всіх частин будівельних норм повинні мати однакові груповий (за наявності) і
основний складники, а додатковий складник у назві кожної частини є власне назвою цієї частини. У
повній назві будівельних норм додатковому складнику передує \”Частина\” із зазначенням її номера,
відокремлена від назви частини знаком \”крапка\”.
6.1.3 У \”Вступі\” кожної частини будівельних норм можна подавати назви всіх частин буді-
вельних норм.
6.2 Поділ основної частини будівельних норм на структурні елементи
6.2.1 Залежно від об\’єкта нормування та обсягу конкретних будівельних норм їх основну
частину звичайно ділять на структурні елементи чотирьох рівнів підпорядкованості: розділи, під-
розділи, пункти, підпункти.
Якщо обсяг основної частини будівельних норм не перевищує п\’яти сторінок, дозволено ділити
її тільки на пункти або пункти і підпункти, заголовки яким не дають.
6.2.2 Кожне закінчене положення чи вимогу будівельних норм треба оформлювати як окремий
структурний елемент, щоб дати змогу посилатися на нього.
6.2.3 За потреби текст положень та вимог можна ділити на абзаци, не нумеруючи їх.
6.3 Заголовки та нумерування структурних елементів
6.3.1 Для розділів і підрозділів наявність заголовків обов\’язкова. Для структурних елементів
рівнів підпорядкованості, нижчих за розділи та підрозділи, заголовки не обов\’язкові. У межах одного
структурного елемента не рекомендовано наявність заголовків одних структурних елементів ниж-
чого рівня підпорядкованості і відсутність їх в інших елементах того самого рівня підпорядкованості.
6.3.2 Заголовок треба формулювати так, щоб у ньому було відображено зміст структурного
елемента.
7
ДСТУ Б А.1.1-91:2008
6.3.3 Заголовки розділів треба друкувати з абзацу великими літерами напівгрубим шрифтом, а
підрозділів та інших структурних елементів нижчого рівня підпорядкованості треба друкувати з
абзацу з першої великої літери.
6.3.4 У кінці заголовка крапку не ставлять. Якщо заголовок складається з кількох речень, їх
відокремлюють крапкою. Розривати слова знаком переносу в заголовках заборонено.
6.3.5 Розділи будівельних норм нумерують арабськими цифрами, починаючи з цифри \”1\”, якою
нумерують \”Сферу застосування\”. Нумерувати треба всі розділи, крім додатків.
6.3.6 Підрозділи як складові частини розділу нумерують у межах кожного розділу окремо.
Номер підрозділу складають із номера відповідного розділу та порядкового номера підрозділу
через крапку.
6.3.7 Пункти нумерують арабськими цифрами у межах структурного елемента (розділу чи
підрозділу).
6.3.8 Підпункти нумерують арабськими цифрами. Номер підпункту містить номер структурного
елемента вищого рівня підпорядкованості (розділу, підрозділу чи пункту) та порядковий номер
підпункту в межах пункту через крапку.
6.3.9 Після останньої цифри у номері будь-якого структурного елемента крапку не ставлять.
6.3.10 Первинний підпункт можна ділити на понумеровані вторинні підпункти; за потреби
підпункти можна ділити й далі, долучаючи номер відповідного підпункту до номера підпункту
вищого рівня підпорядкованості.
6.3.11 Якщо структурний елемент будівельних норм має лише один елемент нижчого рівня
підпорядкованості, то цей елемент не нумерують.
6.3.12 Якщо елемент вищого рівня підпорядкованості має відомості, що стосуються всіх еле-
ментів нижчого рівня, то ці відомості розміщують одразу після заголовка структурного елемента
вищого рівня і їх не нумерують.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code