ОЦІНКА ВПЛИВІВ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ПРИ БУДІВНИЦТВІ

ОЦІНКА ВПЛИВІВ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ПРИ БУДІВНИЦТВІ

3.1 Виконується в складі матеріалів розділу проекту організації будівництва (ПОБ) і включає заходи щодо:
– захисту повітряного середовища та боротьби з шумом і іншими негативними фізичними впливами;
– охорони поверхневих і підземних вод;
– охорони грунту;
– охорони рослинного і тваринного світу, заповідних об\’єктів;
– охорони умов життєдіяльності людини;
– охорони пам\’яток історії і культури;
– охорони оточуючих об\’єктів техногенного середовища.
3.2 Виконується комплексний аналіз стану будівельного майданчика (траси) і вста-новлюються вимоги до:
– розміщення під\’їзних доріг та стоянок автотранспорту;
– підйомно-транспортних механізмів, будівельного обладнання, електроприладів, інструментів тощо;
– інженерного облаштування побутових приміщень та складських об\’єктів;
– вивозу або утилізації будівельних відходів та рекультивації земель після завершення будівельної діяльності;
– вибору оптимальних технологічних рішень, що знижують негативний вплив будів-ництва на навколишнє середовище до нормативного рівня.
3.3 В матеріалах розділу ПОБ відображають оцінку впливу об\’єкта будівництва на природні об\’єкти, на середовище життєдіяльності людини й оточуючі будівлі та споруди, а також намічені санітарні заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності населення, що проживає в зоні будівництва.

4 ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ

4.1 Заява про екологічні наслідки діяльності є юридичним документом щодо суті цих наслідків і гарантій виконання природоохоронних заходів із забезпечення безпеки навколишнього середовища на весь період здійснення планованої діяльності, складається замовником і генпроектувальником або за їх дорученням виконавцем ОВНС і являє собою резюме матеріалів ОВНС, де повинні бути відображені:
– дані про плановану діяльність, мету і шляхи її здійснення;
– суттєві фактори, що впливають чи можуть впливати на стан навколишнього природного середовища з урахуванням можливості виникнення надзвичайних екологічних ситуацій;
– кількісні та якісні показники оцінки рівнів екологічного ризику та безпеки для життєдіяльності населення планованої діяльності, а також заходи, що гарантують здійснення діяльності відповідно до екологічних стандартів і нормативів;
– перелік залишкових впливів;
– вжиті заходи щодо інформування громадськості про плановану діяльність, мету і шляхи її здійснення;
– зобов\’язання замовника щодо здійснення проектних рішень відповідно до норм і правил охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки на всіх етапах будівництва та експлуатації об\’єкта планованої діяльності.
4.2 Заява про екологічні наслідки діяльності складається в стислій формі, містить тільки підсумкові результати ОВНС і необхідні коментарі.
4.3 Заява про екологічні наслідки діяльності підписується замовником і генеральним проектувальником, копії, у тому числі на магнітних носіях, подаються для подальшого контролю в місцеві органи влади.

5 ВИМОГИ ДО ОВНС У СХЕМІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ БУДІВНИЦТВА

5.1 Основний обсяг робіт з ОВНС, як правило, виконується на стадії техніко-еко-номічного обгрунтування інвестицій (ТЕО інвестицій) або ескізного проекту (ЕП) і уточ-нюється у випадку зміни прийнятих рішень у проекті (робочому проекті), зокрема, при зміні технологічного процесу, потужності підприємства (об\’єкта), а також виділенні нових пускових комплексів та ін. Відсутність змін у проекті (робочому проекті) у порівнянні з ТЕО інвестицій або ЕП засвідчується підписом замовника і головного інженера проекту.

5.2. На стадії проект (робочий проект) підготовка матеріалів ОВНС у повному обсязі виконується тільки у тих випадках, коли ці матеріали не готувалися на попередніх стадіях.

5.3 Після вводу об\’єкта проектування в експлуатацію та досягнення проектної потужності виконується, за необхідності, оцінка ефективності прийнятого комплексу охоронних і захисних заходів та коригування матеріалів ОВНС. В подальшому після-проектний аналіз виконується з ініціативи адміністрації об\’єкта експлуатації або органів державного нагляду.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code