Конт.:

Олег Прокопенко

Кандидат наук, архитектор в Киеве Tel, Viber +38 063 608 7812


Архитектурное проектирование зданий
0117 23

Діяльність житлово-будівельного кооперативу. Права і обов'язки кооперативу

Олег Прокопенко - кандидат наук, архитектор в Киеве, дизайн-проекты. Веб, медиа, IT и программирование. Получение стройпаспорта, градусловий! Анализ земельных участков под застройку с разработкой архитектурной концепции. Опыт государственной службы в центральном органе гос. исп. власти.

Автор: Oleg | Раздел: Законодательство | Просмотров: 878
Діяльність житлово-будівельного кооперативу. Права і обов'язки кооперативу

 
     11. Будівництво жилих будинків житлово-будівельних кооперативів здійснюється за типовими проектами (до яких на замовлення кооперативів вносяться зміни), а також за індивідуальними проектами. При цьому за просьбою житлово-будівельного кооперативу в проектах передбачається спорудження вбудованих у такі будинки гаражів, спортивних, культурно-побутових і господарських приміщень для потреб і за рахунок коштів членів кооперативу за погодженням у встановленому порядку. ( Абзац пункту 11 в редакції Постанови РМ УРСР N 89 ( 89-89-п ) від 21.03.89 )
 
     Проектно-кошторисна документація, необхідна для будівництва кооперативного жилого будинку (будинків) і надвірних будівель, розробляється проектними організаціями за рахунок коштів кооперативу за цінами, нормами і в порядку, встановленими для державного житлового будівництва.
 
     12. Вартість кооперативних жилих будинків і квартир визначається проектною організацією відповідно до вказівок Державного комітету по архітектурі і містобудуванню при Держбуді СРСР. ( Абзац перший пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою РМ УРСР N 89 ( 89-89-п ) від 21.03.89 )
 
     За рішенням загальних зборів членів кооперативу можуть застосовуватися поправочні коефіцієнти в розмірі до десяти процентів вартості квартир залежно від поверху, орієнтації квартир та інших місцевих умов.
 
     Введення поправочних коефіцієнтів і визначення вартості квартир провадяться до розподілу квартир між членами кооперативу.
 
     13. Замовником по проектуванню та будівництву кооперативних жилих будинків є виконавчі комітети місцевих Рад народних депутатів, підприємства, установи, організації, при яких організуються житлово-будівельні кооперативи. Технічний нагляд у цих випадках здійснюється в установленому порядку за рахунок коштів, передбачуваних у зведених кошторисних розрахунках вартості будівництва кооперативних жилих будинків.
 
     Контроль за будівництвом жилого будинку (будинків) житлово-будівельного кооперативу здійснюється виконавчим комітетом місцевої Ради народних депутатів, підприємством, установою, організацією, при яких організовано кооператив, і правлінням кооперативу.
 
     14. У випадках, коли в будинку (будинках) житлово-будівельного кооперативу за його згодою розміщені (у вбудованих і прибудованих приміщеннях) підприємства й установи торгівлі, громадського харчування і культурно-побутового обслуговування населення або обладнані приміщення громадського призначення, вартість робіт, пов'язаних з будівництвом цих приміщень, після закінчення спорудження будинку відноситься на баланс підприємств і організацій, які здійснюють експлуатацію приміщень. Ці підприємства й організації відповідно до договору, який укладається між ними і кооперативом, беруть участь у спільних витратах кооперативу по експлуатації жилого будинку (будинків) та утриманню придомової території пропорційно площі належної їм частини будинку, а також у витратах кооперативу по капітальному ремонту будинку (будинків) пропорційно балансовій вартості зазначеної частини будинку. ( Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою РМ УРСР N 24 ( 24-88-п ) від 28.01.88 )
 
     15. Житлово-будівельний кооператив здійснює експлуатацію і ремонт належного йому жилого будинку (будинків) та утримання придомової території за рахунок коштів кооперативу на засадах самооплатності.
 
     Витрати житлово-будівельного кооперативу по технічному обслуговуванню водопровідних, каналізаційних, теплофікаційних та електричних мереж і обладнання в будинку (будинках) відшкодовуються кооперативу підприємствами, які одержують доходи від експлуатації цих мереж і обладнання.
 
     Плата за користування тепловою й електричною енергією, газом, водопроводом і каналізацією в будинку кооперативу провадиться за тарифами, встановленими для державного житлового фонду.
 
     16. Житлово-будівельний кооператив має право:
 
     1) одержати в установленому порядку в безстрокове користування земельну ділянку для будівництва жилого будинку (будинків) та надвірних будівель;
 
     2) одержати банківський кредит на будівництво жилого будинку (будинків) і надвірних будівель; ( Підпункт 2 пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою РМ УРСР N 89 ( 89-89-п ) від 21.03.89 )
 
     3) на проведення поліпшеного оздоблення та встановлення більш досконалого обладнання жилого будинку і квартир за рахунок коштів членів кооперативу; ( Підпункт 3 пункту 16 в редакції Постанови РМ УРСР N 89 ( 89-89-п ) від 21.03.89 )
 
     4) передати жилий будинок (будинки) на технічне обслуговування державній житлово-експлуатаційній організації, а в сільській місцевості - підприємству, установі, організації, при якій організовано кооператив. За клопотанням кооперативу (кооперативів) для експлуатації жилого будинку (будинків) може в установленому порядку створюватися житлово-експлуатаційна організація кооперативу (кооперативів);
 
     5) укладати договори, пов'язані з будівництвом, експлуатацією і ремонтом жилого будинку (будинків) і надвірних будівель, їх добровільним страхуванням та утриманням придомової території, а також інші договори відповідно до цілей його діяльності;
 
     6) здавати в оренду тимчасово не використовувані нежилі приміщення;
 
     7) організовувати культурно-побутове обслуговування членів кооперативу і членів їх сімей.
 
     17. Житлово-будівельний кооператив зобов'язаний:
 
     1) внести в банк до початку будівництва жилого будинку (будинків) власні кошти в розмірі не менше тридцяти, а у випадках, передбачених законодавством СРСР, - не менше двадцяти процентів кошторисної вартості будівництва жилого будинку (будинків) і надвірних будівель;
 
     2) зареєструвати жилий будинок (будинки) в бюро технічної інвентаризації;
 
     3) своєчасно сплачувати внески у погашення банківського кредиту, одержаного на будівництво жилого будинку (будинків) і надвірних будівель;
 
     4) додержувати єдиних правил і норм експлуатації та ремонту житлового фонду і правил користування жилими приміщеннями, утримання жилого будинку та придомової території;
 
     5) провадити щорічні відрахування на проведення капітального ремонту жилого будинку (будинків);
 
     6) своєчасно провадити ремонт жилого будинку (будинків), забезпечувати безперебійну роботу інженерного обладнання будинку (будинків) і жилих приміщень, належно утримувати під'їзди, інші місця загального користування будинку (будинків) та придомової території;
 
     7) провадити внутріквартирний поточний ремонт або сплачувати вартість ремонту, якщо необхідність у його проведенні викликана пошкодженням частин будинку, інженерного обладнання або зв'язана з капітальним ремонтом будинку чи його конструктивних частин;
 
     8) протягом місяця після закінчення фінансового року подавати на затвердження до виконавчого комітету відповідної Ради народних депутатів звіт про фінансово-господарську діяльність за минулий рік та кошторис доходів і витрат на поточний рік, затверджені загальними зборами членів кооперативу;
 
     9) щороку подавати статистичну звітність за встановленою формою.
 
     18. Якщо належний житлово-будівельному кооперативу будинок підлягає знесенню у зв'язку з вилученням земельної ділянки для державних або громадських потреб, кооперативу замість будинку, що зноситься, передається у власність рівноцінний жилий будинок.
 
     19. Жилий будинок (будинки) і надвірні будівлі належать житлово-будівельному кооперативу на праві кооперативної власності (крім квартир у цьому будинку, за які громадянами повністю внесено пайові внески) і не можуть бути у нього вилучені, продані або передані ним як у цілому, так і частинами (квартири, кімнати) ні організаціям, ні окремим особам, за винятком передачі, здійснюваної при ліквідації кооперативу. ( Пункт 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ УРСР N 163 ( 163-91-п ) від 22.08.91 )
 
     20. Житлово-будівельний кооператив відповідає по своїх зобов'язаннях усім належним йому майном, на яке згідно з законом може бути звернене стягнення.
 
     21. Спори між житлово-будівельним кооперативом та державними і громадськими організаціями розглядаються в органах державного арбітражу.

 Комментарии по данной теме: Діяльність житлово-будівельного кооперативу. Права і обов'язки кооперативу

 

Порядок видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки затверджений наказом Мінрегіону України від 05.07.2011 № 103 та діє в редакції наказу Мінрегіону України від 25.02.2013 № 66. Будівельний паспорт забудови земельної ділянки визначає комплекс містобудівних та архітектурних вимог до розміщення і будівництва індивідуального (садибного) житлового, садового, дачного будинку не вище двох поверхів (без урахування мансардного) з площею до 300 кв.м., господарських будівель, споруд, гаражів, елементів інженерного захисту, благоустрою та озеленення на земельній ділянці. Порядок розроблення проектної документації на будівництво об'єктів затверджено наказом Мінрегіону України від 16.05.2011 № 45. Порядок надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст затверджено наказом Мінрегіону України від 07.07.2011 № 109. Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466. Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 461. Прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадянських будинків та будівель і споруд сільськогосподарського призначення 1 та 2 категорії складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, і проведення технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж відбувається відповідно до наказу Мінрегіону України від 19.03.2013 № 95, зареєстрованого в Мін'юсті України 15 квітня 2013 року за № 612/23144.

Олег Викторович - кандидат наук, сертифицированный архитектор. Районы Киева: Голосеевский, Святошинский, Соломенский, Оболонский, Подольский, Печерский, Шевченковский, Дарницкий, Днепровский, Деснянский. Районы Киевской области: Барышевский, Белоцерковский, Богуславский, Бориспольский, Бородянский, Броварский, Васильковский, Володарский, Вышгородский, Згуровский, Иванковский, Кагарлыкский, Киево-Святошинский, Макаровский, Мироновский, Обуховский, Переяслав-Хмельницкий, Полесский, Ракитнянский, Сквирский, Ставищенский, Таращанский, Тетиевский, Фастовский, Яготинский.