ПОРЯДОК підготовки проектів (програм) транскордонного співробітництва, які можуть бути включені до державної програми розвитку транскордонного співробітництва

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки
України
03.06.2005 N 158
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 червня 2005 р.
за N 667/10947
 
ПОРЯДОК підготовки проектів (програм) транскордонного співробітництва, які можуть бути включені до державної програми розвитку транскордонного співробітництва
 
     1. Цей Порядок визначає організаційні та методичні засади підготовки проектів (програм) транскордонного співробітництва, які можуть бути включені до державної програми розвитку транскордонного співробітництва (далі – проекти співробітництва).
 
     2. Проекти співробітництва розробляються суб\’єктами та/або учасниками транскордонного співробітництва (далі – розробники проектів співробітництва) і повинні відповідати таким умовам:
     спрямованість проекту співробітництва на розв\’язання конкретних спільних завдань та задоволення інтересів територіальних громад регіонів України та інших держав, що беруть участь у транскордонному співробітництві;
     відповідність завдань проекту співробітництва пріоритетним напрямам розвитку транскордонного співробітництва регіону, на території якого буде здійснюватися проект співробітництва;
     існування угод або домовленостей про транскордонне співробітництво, відповідно до яких буде здійснюватися проект співробітництва;
     часткове фінансування витрат на реалізацію проекту співробітництва за рахунок коштів місцевого бюджету та/або інших джерел.
 
     3. Транскордонне співробітництво в межах повноважень суб\’єктів транскордонного співробітництва України може здійснюватися в економічній, соціальній, науково-технічній, культурно-освітній, екологічній та інших сферах, а також у питаннях надання взаємної допомоги у надзвичайних ситуаціях.
 
     4. Проект співробітництва складається з паспорта та бізнес-плану.
 
     5. Паспорт оформляється згідно з додатком.
 
     6. Рекомендації щодо підготовки бізнес-плану:
     бізнес-план – це документ, який містить всю необхідну інформацію, що характеризує проект співробітництва, обґрунтовує доцільність та можливість його здійснення, а також доводить необхідність залучення бюджетних коштів на його часткове фінансування;
     бізнес-план повинен містити таку ключову інформацію щодо проекту співробітництва:
     повна назва, суть та мета;
     термін реалізації;
     аналіз відповідності проекту співробітництва пріоритетним напрямам розвитку транскордонного співробітництва регіону;
     обґрунтування необхідності реалізації;
     фінансове забезпечення (загальна вартість, фінансування за програмами підтримки, фінансування за рахунок коштів місцевих бюджетів, залучені кошти, необхідні кошти з державного бюджету);
     обґрунтування необхідності отримання бюджетних коштів;
     фінансово-економічні показники ефективності;
     план впровадження;
     аналіз можливих ризиків;
     правове забезпечення;
     коротка інформація щодо розробників та виконавців;
     соціально-економічні, екологічні та інші наслідки впровадження.
     Залежно від специфіки проекту бізнес-план може містити додаткову інформацію.
 
     7. Оформлені відповідно до цього Порядку проекти співробітництва для участі в конкурсному відборі подаються їх розробниками на розгляд комісій з конкурсного відбору проектів співробітництва, утворених відповідно Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.
 

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code