Фінансове забезпечення державної регіональної політики

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
Стаття 20. Механізми фінансування державної регіональної політики
1. Фінансове забезпечення державної регіональної політики здійснюється відповідно до Бюджетного та Податкового кодексів України.
2. Механізмами фінансування державної регіональної політики є:
1) міжбюджетні трансферти з державного бюджету місцевим бюджетам;
2) об’єднання на договірній основі фінансових ресурсів суб’єктів регіональної політики, державних та приватних партнерів на принципах здійснення державно-приватного партнерства, міжнародних інституцій;
3) капітальні видатки державного бюджету;
4) державні цільові програми, у тому числі програми подолання депресивності територій;
5) угоди щодо регіонального розвитку;
6) програми і заходи, включаючи інвестиційні програми (проекти), що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.
Стаття 21. Джерела фінансування державної регіональної політики
1. Джерелами фінансування державної регіональної політики є:
1) кошти Державного бюджету України, зокрема державного фонду регіонального розвитку;
2) кошти місцевих бюджетів;
3) благодійні внески;
4) кошти міжнародних організацій;
5) кошти з інших джерел, не заборонених законодавством.
Cтаття 22. Фінансування за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
1. Фінансування регіонального розвитку за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку може здійснюватися на умовах інвестування, за умови надання гарантій, на безповоротній основі у вигляді грантів.
2. Фінансування регіонального розвитку ґрунтується на таких принципах:
1) відповідності Державній стратегії регіонального розвитку України, відповідній регіональній стратегії розвитку та планам заходів з їх реалізації;
2) конкурсного відбору програм (проектів) регіонального розвитку;
3) ефективності використання залучених ресурсів;
4) спроможності об’єктів та суб’єктів, на фінансування яких залучаються кошти державного фонду регіонального розвитку, самостійно забезпечувати подальше власне фінансування або утримуватися за рахунок коштів місцевих бюджетів;
5) адекватної фінансової та іншої участі органів місцевого самоврядування, на території юрисдикції чи в інтересах яких реалізуються відповідні заходи, програми чи проекти;
6) неупередженого розподілу коштів державного фонду регіонального розвитку з урахуванням рівня соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальних одиниць.
3. Державна підтримка регіонального розвитку за рахунок коштів Державного бюджету України, зокрема, коштів державного фонду регіонального розвитку, здійснюється відповідно до Бюджетного кодексу України.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code